Sunteți pe pagina 1din 4
( VB nr. 53 tul S 2021 Republiefi Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Domnului Igor GROSU, Pregedinte al Parlamentului RM ‘SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICH 14 P.D.P.N ths dO ek ora MOTUNE SIMPLA asupra isterului Justifiei in domeniul justi ( Jor statului de drept si subordonarea justitie, politicilor Mi Subminarea prine’ Subsemnatii, deputafi in Parlamentul Republicii Moldova, in conformitate cu art.105 alin.(2) din Constitutia Republicii Moldova si art.112 si art.113 din Regulamentul Parlamentului inaintim motiunea simpli asupra _activitatii Ministerului Justifiei in domeniul justitiei. Motivare La data de 6 august 2021 Parlamentul Republicii Moldova a votat Hotarirea Parlamentului pentru aprobarea programului de activitate al Guvernului i acordarea votului de incredere Guvernului. Astfel, potrivit programului de activitate al Guvernului, executivul si-a asumat obligatia in fata Parlamentului de a elabora si promova politici publice in domeniul justifiei pentru a asigura un sistem judiciar independent si o justitie transparenta si echitabila, respectarea si apararea drepturilor omului, lupta eficient& cu coruptia si edificarea statului de drept. Nici la 100 de zile a Guvernului Gavriliti, PAS-ul impreun& cu ministrul Justitiei au. facut tot posibilul si subjuge ideea de justiie independenta, care si raspunda doar la indicafiile de oportunitate politica date la partid. Ne sunt inca vii in memorie momentele din perioada anilor 2010-2019 cind se luau decizii pe diferite dosare, inclusiv dosarele deschise pe oponentii politici la indicatia guvernarii, in domeniu! reforméarii justitiei actuala guvernare a inceput cu stingul. Printre actiunile prioritare ministerul justitiei s-a angajat s& elaboreze si si implementeze legile cu privire la evaluarea extraordinaré a judecitorilor si Republica Moldova, MD-2004, Chigingu info@parlament.md Ba, Stefan ce! Mare si Sfint 105 www-parlament.md procurorilor, reformarea Curtii Supreme de Justitie prin micsorarea numarului judecatorilor si transformarea ei intr-o instanti de casatie, reformarea Procuraturii Anticoruptie. In realitate intreaga societate vede doar implicarea ministrului in procesele de infiptuire a justitiei, promovarea unei politici de subminare a independentei Procuraturii Generale si nedorinta de implementare a programului Guvernului in domeniul justitiei. Domnule ministru! $i de data aceasta afi ingelat asteptarile electoratului in domeniul reformérii reale a justitiei. Personal afi regizat serialul “aépxsii sropauk” din data de 5 octombrie 2021 cind a fost retinut Procurorul General. Personal ati exercitat presiuni asupra membrilor Consiliului Superior.al Procurorilor in vederea organizarii spectacolului refinerii Procurorului General. Amendamentele la legea procuraturii, legea cu privire la Curtea Suprema de Justitie pe care le-afi propus reprezinté un atac indreptat impotriva independentei justitiei, independentei procuraturii si este o incercare de anulare a eforturilor comune inclusiv ale partenerilor externi de reformare a justitiei. Tot ce face guvernarea PAS si ministerul Justitiei azi, este o incercare s& ne arunce in trecut si sa readucd justitia si procuratura Ja cheremul clasei politice, aga cum a fost in perioada STATULUI CAPTURAT. Ingerinta ministrului i a deputafilor PAS in activitatea CSM si CSP reprezinta 0 ofensiva politica determinata de dorinta de a controla politic procuratura i justitia din Republica Moldova. Prin atacul asupra independentei Procuraturii ministrul justitiei a incercat si-si creeze un ALIBI si sa scoati de sub lovitura cercetarii penale a soacrei dinsului care a fost vizata in dosarul furtului miliardului. Una din prioritafile inscrise in programul de guvernare a fost excluderea aplic&rii nejustificate a arestului si a interceptirii nejustificate a convorbirilor telefonice. Au trecut mai bine de doua luni de cind ministrul Litvinenco este in functie si nu vedem niciun proiect de lege generat de minister. Nici un proiect de lege in mai mult de dova luni, prioritatile in domeniul justitiei fiind uitate. VREMURILE BUNE au ocolit Republica Moldova. Ele au venit doar pentru rudele ministrului i pentru cei apropiati. Vorbind despre prioritafile reale a ministerului justifiei ele sunt: 1. Controhul politic asupra corpului de judecitori pentru executarea fara echivoc a comenzilor venite de la partid, 2, Controlul politic asupra procuraturii si utilizarea procurorilor care au fost statului capturat pentru exercitarea presiumilor politice asupra celor nesupusi. Prin acfiunile din ultima perioada, devenind politica de stat, ministerul justitiei a sfidat acele recomandatri ale partenerilor externi si a institutiilor internationale care au avut un aport substantial in imbunitatire a legislatiei in domeniul justitiei. 2 Proiectele de legi propuse de ministrul-deputat Sergiu Litvinenco nu s-a droit sa fie expertizate de Comisia de la Venetia. Acapararea institutiilor de stat din domeniul justifiei si subordonarea partidului PAS — aceasta este rezultatul spre care tinde ministrul justitiei . Judecdtorii sau procurorii care vor incerca si reposteze in fata celor care vor subordonarea justitiei, vor fi argi pe rug de inchizitia PAS, Vorbind despre nereusitele ministerului justitiei si a ministrului Litvinenco, totusi trebuie si vorbim despre reusitele in implementarea programului de guvernare. Una din prioritaji a fost elaborarea si adoptarea legislatici “in vederea fortificarii competentelor SIS in Jupta impotriva coruptiei. Aici nu am vizut propuneri legislative in vederea fortificérii capacitatilor SIS, am vazut doar utilizarea mascafilor din subdiviziunea ALFA pentru a induce fried, spaima in cei incomozi, in oponenfi, Ministerul justitiei condus de ministrul Sergiu Litvinenco s-a remarcat si prin consolidarea activitijii Avocatului Poporului in cadrul CSP. Avocatul Poporului a avut rolul stu in favorizarea acaparirii si subminarii Consiliului Procurorilor care a dus la decapitarea Procuraturii Generale. Lipsa unei agende reale de reforma, acaparea justitiei prin metode barbare aduce atingere imaginii Republicii Moldova pe plan international. Republica Moldova va suporta aceste consecinte mult timp , dacd Parlamentul nu va avea o atitudine critica asupra evenimentelor din ultima perioada de timp. in calitate de deputati de nenumarate ori am atentionat asupra agravarii permanente a situafiei in domeniul justitiei, asupra modului neprofesionist de conducere a treburilor din justitie de c&tre ministrul Sergiu Litvinenco. Acesta nu face nimic decit s& pund umarul la instaurarea dictaturii gi distrugerii independentei justifiei. Crearea unui judiciar performant, correct si credibil presupune reforma, resupune conceptie, presupune strategie de reforma (strategie pe care ministerul doreste s& 0 aprobe). Astizi suntem nevoiti s& constatéim c& politica de subminare a justitiei in interpretarea ministrului Sergiu Litvinenco va deteriora progresiv activitatea procuraturii gi a instantelor judeciitoresti. Dispozitivul Avind in vedere cele menfionate mai sus si in baza prevederilor Constitutiei Republicii Moldova gi a altor acte normative in vigoare, prin prezenta motiune simpla solicitam : 1. Expertizarea tuturor proiectelor de legi care modifica legislatia din domeniul de functionare a justitiei si a procuraturii de structurile intemationale cum ar fi Consiliul Europei, Comisia de la Venetia, altele. 2. Decapturarea Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor si asigurarea independentei functionale reale a acestor institutii. 3. Ministerul Justitiei si devoaleze agenda sa ascunsé si s& inceteze actiunile de subminare si control politic asupra procuraturii gi justitiei din Republica Moldova. Deputatii semnatari: Letter be $C Zz kos 0. /Z ee rafter Cz ESL LE 24g Leiduay _§