Sunteți pe pagina 1din 1

Reclamantul AB a chemat în judecată pe pârâtul CD, solicitând obligarea acestuia la plata

sumei de 2500 lei, reprezentând chirie restantă. După parcurgerea procedurii scrise, s-a fixat termen
în dosar la 14.03.2016. Pârâtul a depus o cerere la dosar prin care a arătat că recunoaște datoria și
urmează să o achite, că știe de proces și de termenul dat, indicându-și domiciliul în București, str.
Florilor nr. 23, sector 1. Aceeași adresă a fost arătată și în întâmpinare, însă dovada de îndeplinire a
procedurii de citare cu pârâtul, pentru termenul din 14.03.2016, nu s-a întors la dosar. Cum apreciați
procedura de citare în cauză?

REZOLVARE – procedura de citare este nelegal îndeplinită. Indiferent câte înscrisuri există la
dosar din care reiese că partea cunoaște termenul de judecată, dovada citării se poate face exclusiv
cu actele prescrise limitativ de lege – dovada de înmânare și procesul – verbal de comunicare ( art.
163 – 164 Cpc ), nu și cu probe extrinseci acestora.