Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR PENTRU PROFESORII DIRIGINŢI

Vârstă:
Sex:  Feminin  Masculin

1. Care credeţi că ar trebui să fie principala funcţie a şcolii: (Bifaţi numai o singura variantă)
 De formare profesională
 De transmitere de cunoştinţe
 De formare a cetăţenilor
 De socializare a elevilor
 Altele....................................................................................................................................

2. Cum reacţionaţi când un elev vă corectează la o greşeală atunci când predaţi? (Bifaţi una dintre
variante)
 Vă supăraţi  Îi atrageţi atenţia că e obraznic
 Nu-i acordaţi atenţie  Îl felicitaţi pentru spiritul de observaţie
 Vă corectaţi fără să daţi nicio explicaţie
 Alta variantă.............................................................................................................................

3. Ce probleme vă semnalează elevii? (Bifaţi una sau mai multe variante)


 Legate strict de disciplina pe care o predaţi  Legate de şcoală în general
 Legate de relaţiile cu profesorii  Legate de conflicte
 Legate de starea de sănătate  Legate de viaţa din familie
 Altele...................................................................................................

4. Care dintre următoarele probleme credeţi că afectează elevii cel mai mult: (Bifaţi una dintre
variante)
 Probleme de familie  Certuri cu prietenii
 Neînţelegere din partea profesorilor  Notele mici
 Sancţiuni şcolare  Lipsa banilor
5. Care este modalitatea cea mai utilizată de dumneavoastră în predare: (Bifaţi una dintre variante)

 Dictaţi lecţia  Faceţi schema lecţiei pe tablă


 Implicaţi activ elevii în activitate didactică  Realizaţi activităţi pe grupe
 Daţi sarcini individuale elevilor  Implicaţi toţi elevii în desfăşurarea lecţiei

6. Care credeţi că este rolul familiei elevului în viaţa şcolii? (Bifaţi una sau mai multe variante)
 să contribuie financiar la diferite achiziţii din şcoală
 să participe la activităţile organizate de şcoală
 să se implice în organizarea unor activităţi extraşcolare
 să-şi ajute elevii la teme
 să găsească modalităţi de a le rezolva problemele şcolare
 altele..........................................................................

7. Ce modalitate de comunicare cu părinţii adoptaţi cel mai des? (Bifaţi una sau mai multe variante)
 şedinţe cu părinţii  informări scrise
 lectorat  discuţii individuale
 vizite la domiciliu  convorbiri telefonice
 implicare în activităţile organizate de d-voastră
 altele....................................................................

8. Temele majore de discuţie cu colegii de cancelarie sunt: (Bifaţi una sau mai multe variante)

 politică  viaţă de familie


 probleme conflictuale la nivelul clasei  probleme de comunicare cu elevii
 modalităţi de evaluare  modalităţi de lucru cu elevii
 altele..........................................................................

9. Ce fel de relaţii există între d-voastră şi colegii de cancelarie? (Bifaţi una sau mai multe variante)
 de respect  de prietenie  de invidie
 de colaborare  de întrajutorare reciprocă  conflictuale
 suspiciune  vinovăţie  altele........................

10. Echipa managerială a şcolii dumneavoastră (Bifaţi una sau mai multe variante)
fixează obiective?
împarte sarcinile?
urmăreşte constant îndeplinirea sarcinilor propuse?
aplică sancţiuni pentru neîndeplinirea sarcinilor propuse?
 recompensează activitatea?
 se implică în rezolvarea problemelor apărute în îndeplinirea sarcinilor?

11. Ce înseamnă să fii un bun manager al clasei? (Bifaţi una sau mai multe variante)

să ai întotdeauna soluţii la toate problemele


să faci elevii să asculte
să implici elevii în rezolvarea problemelor clasei
să realizezi regulile clasei şi să le afişezi
să stabileşti cu elevii care sunt responsabilităţile fiecăruia
să te iubească toţi elevii

12. Într-un conflict în clasa de elevi cum gestionaţi situaţia? (Bifaţi una dintre variante)

îl lăsaţi să se stingă de la sine


informaţi directorul şi-l lasaţi pe el să se ocupe
întrerupeţi conflictul şi aplicaţi sancţiuni
discutaţi cu toată clasa pe marginea conflictului
discutaţi cu elevii implicaţi şi înceraţi să rezolvaţi împreună cu ei situaţia
 solicitaţi ajutor din partea psihologului şcolar

13. Câţi elevi (din clasa la care sunteţi diriginte) se confruntă cu următoarele probleme în familie:

consum de alcool în familie _____


violenţă în familie _____
certuri, scandaluri _____
situaţie financiară precară _____
altele _____

14. De ce credeţi că elevii chiulesc? (Bifaţi una sau mai multe variante)

dezinteres pentru materia respectivă


permisivitate din partea profesorilor
obişnuinţă
antipatie faţă de profesori
teama de a lua o notă mică
plictiseală
pentru a putea petrece mai mult timp cu prietenii
alte motive .............................................................

15. Care credeţi că sunt cauzele pentru care un elev are comportament inadecvat la şcoală? (Bifaţi una
sau mai multe variante)
elevul consideră că materia este încărcată
relaţionarea defectuoasă profesor-elev
probleme în familie
dezinteresul familiei faţă de şcoală
probleme în relaţionarea cu ceilalţi colegi
elevul consideră că materia nu-l ajută în viitor
altele .......................................................................

16. Care consideraţi că este cea mai eficientă modalitate de schimbare a unui comportament inadecvat
al unui elev. (Descrieţi comportamentul inadecvat şi măsurile luate de dumneavoastră)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
17. În ce cazuri trimiteţi un elev la psihologul şcolar?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................