Sunteți pe pagina 1din 7

Nume prenume…… Data…

Facultatea - Kinetoterapie Ora examenului……

Refaceri - Anul….

Grupa…

ANATOMIE ȘI BIOMECANICĂ II

TEST 1

1. Cavitatea bucală propriu-zisă prezintă:

a. un perete

b. doi pereți

X c. trei pereți

d. patru pereți

2. Din punct de vedere histologic, tunica musculară a esofagului este formată în 1/4

superioară, din:

a. numai fibre musculare netede

X b. numai fibre musculare striate

c. fibre musculare striate și fibre musculare netede

d. numai fibre musculare netede circulare

3. Cea mai mare porțiune a stomacului este:

a. fornixul

X b. corpul stomacului

c. antrul piloric

d. canalul piloric

4. Incizura duodeno-pilorică superioară se află:

a. la nivelul marginii stângi a stomacului

b. lângă cardia

1
X c. la nivelul ramurii orizontale a curburii mici a stomacului

d. la nivelul fornixului

5. Singura porțiune mobilă a duodenului este:

X a. bulbul duodenal

b. porțiunea descendentă a duodenului

c. porțiunea orizontală a duodenului

d. porțiunea ascendentă a duodenului

6. Intestinul mezenterial este format din:

a. 7 anse intestinale

b. 8 - 10 anse intestinale

X c. 14 - 16 anse intestinale

d. 18 - 20 anse intestinale

7. Rectul este format din:

a. o zonă

X b. două zone

c. trei zone

d. patru zone

8. În zona anterioară a șantului sagital drept, de pe fața inferioară a ficatului, se află:

a. vena cavă inferioară

b. ligamentul rotund la adult

X c. vezicula biliară

d. artera hepatică

9. Porțiunea mobilă a pancreasului este:

a. capul pancreasului

b. gâtul pancreasului

c. corpul pancreasului

2
X d. coada pancreasului

10. Corpul pancreasului prezintă:

a. o margine posterioară

X b. o margine superioară

X c. o margine anterioară

X d. o margine inferioară

11. Adevăratul mijloc de fixare a rinichiului este reprezentat de:

a. vasele renale

b. peritoneu

X c. fascia renală

d. uretere

12. Din punct de vedere topografic:

X a. rinichiul drept este situat mai jos decât rinichiul stâng

b. rinichiul drept este situat mai sus decât rinichiul stâng

c. la femei rinichii sunt situaţi ceva mai sus ca la bărbaţi

X d. la femei rinichii sunt situaţi ceva mai jos ca la bărbaţi

13. Tubul urinifer este format din:

X a. tubul contort proximal

X b. ansa lui Henle

X c. tubul contort distal

d. tubul colector

14. Vezica urinară este fixată în poziţia sa de:

X a. peritoneu

X b. uretere

c. fascia vezicală

d. uretră

3
15. Uretra la bărbat are:

a. o porțiune

b. două porțiuni

X c. trei porțiuni

d. patru porțiuni

16. Sunt elemente ce intră în structura foliculilor tiroidieni:

X a. membrana proprie

X b substanţa coloidă

c stroma conjunctivă

d. celulele "C" parafoliculare

17. Timusul:

a. îşi face apariţia la începutul lunii a șaptea de viaţă intrauterină

X b. la adult nu mai rămâne decât un vestigiu

X c. joacă un rol foarte important în producerea de leucocite la embrion

d. este o glandă esenţială la adult

18. Neurohipofiza este formată din:

a. lobul anterior al hipofizei

b. lobul intermediar al hipofizei

X c lobul posterior al hipofizei

d. lobul anterior și lobul intermediar al hipofizei

19. Hormonii secretaţi de epifiză sunt:

X a. hormonul antigonadotrop

X b. glomerulotropina

X c. pinealina

d. ocitocina

4
20. Glanda suprarenală are o greutate medie de:

a. 1 gram

b. 2 grame

c. 3 grame

X d. 5-6 grame

21. În structura tunicii externe a globului ocular intră:

X a. sclerotica

b. coroida

c. irisul

X d. corneea

22. Sunt medii transparente ale globului ocular:

X a. umoarea apoasă

X b. corpul vitros

c. pupila

d. conjunctiva

23. Din structura retinei vizuale fac parte următoarele tipuri de celule nervoase:

X a. celulele vizuale

X b. celulele orizontale

X c. celulele amacrine

X d. celulele multipolare

24. Din muşchii extrinseci ai globului ocular fac parte următorii mușchi oblici:

a. lateral

b. medial

X c. superior

X d. inferior

5
25. Epidermul este format din:

a. un strat

X b. două straturi

c. trei straturi

d. patru straturi

26. La nivelul pielii se găsesc:

X a. glande sebacee

b. glandele lui Brünner

X c. glande mamare

X d. glande sudoripare

27. Părul este format din:

a. o porțiune

X b. două porțiuni

c. trei porțiuni

d. patru porțiuni

28. În funcţie de zonele anatomice străbatute, esofagului i se descriu:

a. o porțiune

b. două porțiuni

c. trei porțiuni

X d. patru porțiuni

29. Bula grăsoasă a lui Bichat se găsește la nivelul:

X a. obrazului

b. stomacului

c. rinichiului

d. glandei hipofize

6
30. Lărgimea bazinetului renal măsurată la baza lui este de:

a. 7 mm

b. 10 mm

X c. 15-20 mm

d. 25 - 30 mm

CALCULUL NOTEI LA TESTUL GRILĂ

Punctaj întrebare = 0,3

30 întrebări x 0,3 = 9

1 punct se acordă din oficiu

9 + 1 = 10

S-ar putea să vă placă și