Sunteți pe pagina 1din 5

Fişa de lucru: Europa – clima, hidrografia şi învelişul

biopedogeografic
I. Completează tabelul de mai jos.
Tipul de climă Caracteristicile climatice
 - temperaturi foarte scăzute şi precipitaţii reduse
 - temperaturi moderate şi precipitaţii ridicate
 temperată de tranziţie -
 - veri călduroase, ierni geroase, precipitaţii reduse
 - veri călduroase şi ierni blânde şi ploioase

II. Scrie tipul de climă caracteristic:


 I. Cipru  _____________________________  I. Irlanda  ____________________________
 Pen. Kola  ___________________________  Câmp. Precaspică  ____________________

III. Analizează graficul de mai jos şi scrie:


1. luna cu cea mai redusă temperată medie şi Graficul temperaturilor medii lunare
valoarea sa;
________________________________________
2. lunile în care se înregistrează valori medii de
19,6oC;
________________________________________
3. tipul de climă redat de grafic.
________________________________________

IV. Analizează harta de mai jos şi scrie numele apelor curgătoare marcate cu numerele:
1________________________ Europa – principalele ape curgătoare
2________________________
3________________________
4________________________
5________________________
6________________________
7________________________
8________________________
9________________________
10_______________________
11_______________________
12_______________________
13_______________________
14_______________________
15_______________________
16_______________________
17_______________________
18_______________________ 19_______________________ 20_______________________
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

V. Realizează corespondenţa între apele curgătoare (A) şi mările în care se varsă (B):
A. B
______ 1. Don a. Albă
______ 2. Dvina de Nord b. Azov
______ 3. Nipru c. Baltică
______ 4. Peciora d. Barents
______ 5. Ron e. Irlandei
______ 6. Sena f. Mânecii
______ 7. Vistula g. Mediterană
h. Neagră
VI. Elaborează un text geografic de maximum opt rânduri, referitor la fluviul Dunărea, în care
să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: Budapesta, deltă, Marea Neagră, Munţii Pădurea Neagră, România, navigaţie şi zece.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VII. Precizaţi valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Cel mai întins lac situat total în Europa este Ladoga.
2. Lacul Balaton este situat în Câmpia Europei de Est.
3. Lacurile Geneva şi Como sunt de origine glaciară.
4. Bolsena este un lac vulcanic în Peninsula Italică.
5. Lacul Novgorod a fost amenajat pe fluviul Don.

VIII. Completează tabelul de mai jos cu speciile de plante şi animale din listă.
Listă: brad, căprioară, colilie, dropie, fag, gorun, leming, mesteacăn pitic, molid, păiuş, stejar
de plută, stejar de stâncă, şacal, urs brun şi urs polar.
Zona biogeografică Specii caracteristice
 subtropicală
 pădure de foioase
 stepă
 pădure de conifere
 tundră

IX. Scrie zonele de vegetaţie în care se găsesc următoarele soluri:


 cernoziomuri  ________________________  brune de pădure  _____________________
 podzoluri  ___________________________  terra rossa  ___________________________
    

1
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

Fişa de lucru: Europa – state şi capitale


I. Harta de mai jos se referă la subiectele a, b şi c.
a. scrie numele statelor marcate cu numerele: Europa – harta politică
1____________________ 3____________________
5____________________ 7____________________
9____________________ 11___________________
13___________________ 15___________________
17___________________ 19___________________
b. scrie numele capitalelor statelor marcate cu
numerele:
2____________________ 4____________________
6____________________ 8____________________
10___________________ 12___________________
14___________________ 16___________________
.
18___________________ 20___________________
c. încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect pentru propoziţiile de mai jos:
 Statul San Marino este situat în ţara marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 14 c. 15
 În vest, Germania se învecinează cu statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 11 c. 15
 După forma de guvernământ, statul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este:
a. monarhie b. republică c. teocraţie
 Statul situat în Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 10 c. 12
 Statul cu ieşire la Marea Azov este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 13 b. 16 c. 18
 În statul marcat, pe hartă, cu numărul 8 clima este:
a. subpolară b. subtropicală c. temperat-oceanică
 Capitala statului marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situată pe fluviul:
a. Dunărea b. Sena c. Tamisa
 Statele care se învecinează cu Elveţia sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 2 b.1 şi 6 c. 1 şi 11

II. Scrie un element geografic care să corespundă elementelor de mai jos:


1. Italia, oraş, Vatican = _________________________________
2. Austria, stat, Elveţia = _________________________________
3. Ucraina, stat, România = _________________________________
4. Franţa, stat, Spania = _________________________________
5. Lituania, exclavă, Polonia = _________________________________
6. Marea Irlandei, stat, Marea Nordului = _________________________________
7. Golful Riga, stat, Belarus = _________________________________
8. Polonia, mare, Suedia = _________________________________

2
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)

III. Realizează corespondenţa între state (A) şi oraşele-capitală (B):


A. B
______ 1. Albania a. Dublin
______ 2. Cipru b. La Valetta
______ 3. Estonia c. Nicosia
______ 4. Irlanda d. Riga
______ 5. Liechtenstein e. Tallinn
______ 6. Malta f. Tirana
g. Vaduz

IV. Rezolvă aritmogriful de mai jos.


1 2 3 4
G I
5 6 3 4 6 4
I D
7 8 9 6 4
M I
10 7 4 6 4
C I
6 8 7 2 4
V G I
2 7 4 6 4
G M I

V. Scrie oraşul-capitală compus din următoarele litere:


1. ĂUNIŞIHC = ______________________ 2. AHGAENOPC = ______________________
3. NAIEV = ______________________ 4. INLERB = ______________________
5. RADGELB = ______________________ 6. USINILV = ______________________
7. NAERB = ______________________ 8. MADERSTMA = ______________________

VI. Precizaţi valoarea de adevăr – adevărat (A) sau fals (F) – pentru afirmaţiile de mai jos:
1. După forma de guvernământ, Elveţia este stat directorial.
2. Teritoriul României este de formă compactă.
3. Teritoriul Slovaciei este dispus de-a lungul meridianelor.
4. Danemarca este un stat peninsular situat în Europa Sudică.
5. Malta este un stat insular în Marea Baltică.

VII. Elaborează un text geografic de maximum opt rânduri, referitor la statele Europei, în care
să utilizezi toţi termenii din lista de mai jos.
Listă: Europa Sudică, forma de guvernământ, Grecia, peninsulare, state fragmentate,
republică, teocraţie şi Vatican.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    
3
Prof. dr. Ioan Mărculeţ: Geografie – mapă cu fişe pentru recapitulare (clasele a VI-a şi a VII-a) (proiect)