Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație pe propria răspundere

Subsemnata (ul) _______________________________________________________,


cu domiciliul în
______________________________________________________________, telefon
__________________, părintele elevului (ei) ________________________________,

din clasa _____________, an școlar ____ / _________, declar pe propria răspundere că fiica
mea / fiul meu nu a avut acces / a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente
informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet.

Data: Semnătură: