Sunteți pe pagina 1din 4

ARIA CURRICULARĂ - EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNATATE

AN ȘCOLAR 2020 - 2021

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR

SEMESTRUL I:

Învățământ primar, gimnazial și liceal

 Tema: Provocări ale activității didactice specifice disciplinei Educație fizică și sport,
în mediul online;
 Forme de realizare:
 Activități demonstrative
 Dezbateri în vederea identificarii celor mai bune soluții pentru activitatea
online
 Prezentarea unor exemple de bună practică
 Prezentarea Reperelor Metodologice și a Ghidurilor specifice disciplinei
noastre
 Legislație, parteneriate, regulamente
 Discuții
SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea
NR. CRT./
RESPONSABIL Loc de
DENUMIRE UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE Data şi Loc de Data şi
CERC desfăşurar
CERC ora desfăşurare ora
e
Şcolile Gimnaziale: V. Micle, Al. Vlahuță, O. Cazimir,
Tihulcă Costel
Al. Cel Bun, I. Neculce, I. Ghica, G. Coșbuc, I.
Şcoala
Simionescu, V. Conta, G. Călinescu, Alecu Russo, N.
Gimnazială Liteni
Iorga, D. Sturdza, Ciurea, Miroslava, Lunca Cetăţuii, Școala
CERCUL Șcheia, Scânteia, Podu Iloaiei, Leţcani, Popesti, 12 dec. Gimnazială
Teșu Adrian 2020, ora
Nr. 1 Lungani, Românesti, Mironeasa, Grajduri, ”George
Școala 00
Şcoli Mogoşeşti, Ipatele, Dagâţa, Tansa, Ţibana, 9 ; Călinescu” Iași
Gimnazială
gimnaziale Ţibăneşti, Voinesti, Horlesti, Madarjac, Erbiceni,
Dumești (detașat
Iaşi Dumesti, Dobrovat, Barnova, Schitu-Duca,
la Liceul cu
Draguseni, Ciortesti, Liteni, Coarnele Caprei,
Program Sportiv
Dolhesti, Focuri
Iași)
Radu Ciprian
Şcolile Gimnaziale: Ionel Teodoreanu, C. Sylva,
Școala
CERCUL Elena Cuza, Gh. I. Brătianu, Șt. Bârsănescu, I.
Gimnazială “Titu
Nr. 2 Creangă, B.P. Hașdeu, Titu Maiorescu, Mihail
Maiorescu” Iasi 12 dec. Școala
Şcoli Codreanu, Waldorf, Aroneanu, Holboca, Dancu,
Amironesei 2020, ora Gimnazială
gimnaziale Ungheni, Valea Lupului, Rediu, Andrişeni, Plugari,
Gabriela 00 ”Titu
Iaşi Şipote, Gropniţa, Focuri, Movileni, Ţigănaşi, 9 ;
Școala Maiorescu”
Popricani, Victoria, Probota, Trifeşti, Bivolari,
Gimnaziala Iași
Cozmeşti, Gorban, Prisăcani, Costuleni, Cozia,
“Stefan
Grozeşti, Moşna, Ţuţora, Osoi, Tomeşti.
Bărsănescu” Iași
Darie Lucian Colegiile “C. Negruzzi”, Naţional, “M. Eminescu”, 12 dec.
Colegiul Naţional “G. Ibrăileanu”, “E. Racoviţă”, “O. Băncilă”, “R. 2020, ora
CERCUL Iaşi Wurmbrand”, Liceele teoretice “D. 00 Colegiul
9
Nr. 3 Cantemir”,”Miron Costin”, “Al. I .Cuza”, “V. Național Iași
Colegii, Ciocoiu Vasile Alecsandri”, Informatică "Grigore Moisil", Waldorf,
licee Colegiul Tehnic Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile Cel Mare",
teoretice şi de Transporturi şi Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", Colegiul Economic
licee Construcţii, Iaşi Administrativ „L. Rosetti” Răducăneni, Colegiile
tehnice „Gh. Asachi”, „D. Leonida”, „I.C.
Ştefănescu”, Transporturi, Electronica şi
Telecomunicaţii, „M. Sturdza”, Liceele tehnologice
"Virgil Madgearu", Economic de Turism,
tehnologice
Mecatronica si Automatizări, Liceul Tehnologic
Iaşi
Agricol și de Industrie Alimentară "Vasile
Adamachi", Special "Vasile Pavelcu", "Ion Holban"
„P. Poni”, Holboca, Liceul Tehnologic Agricol
"Mihail Kogalniceanu" Miroslava, Belceşti, Vlădeni.
Colegiul Naţional “M. Sadoveanu”, Lic. Teoretic
Bîrgăoanu Dan –
“Miron Costin”, Col. Tehnic de transporturi
Liceul Teoretic
“Unirea”, Liceul Tehnologic Economic "Nicolae
„M. Costin”
Iorga", Liceul tehnologic “ M. Busuioc”, Şcolile
Paşcani 12 dec.
CERCUL gimnaziale “I. Cantacuzino”, “N. Iorga”, Liceul Şcoala
Turcu Alina – 2020, ora
Nr. 4 tehnologic Tătăruşi, Lespezi, Vânători, Valea Seacă, Gimnazială
Colegiul Tehnic 00
Zona Cristeşti, Moţca, Todireşti, Ruginoasa, Lic. teoretic 9 Miroslovești
de Căi Ferate
Paşcani Hălăuceşti, Mirosloveşti, Ciohorăni, Stolniceni-
"Unirea" Paşcani
Prăjescu, Mogoşeşti-Siret, Al. I. Cuza, Mirceşti,
Butea, Oţeleni
Arvinte Daniel Lic. “Ion Neculce” Tg. Frumos, Şcolile gimnaziale
Școala “G. Ibrăileanu”, “Ion Creangă”, Şcoala specială Tg.
Gimnazială “Ion Frumos, Liceul tehnologic “P.Rareş” Tg. Frumos,
Creangă” Tg. Liceul special “Moldova” Tg. Frumos, Liceul
CERCUL 12 dec.
Frumos tehnologic special Tg. Frumos, Colegiul naţional Școala
Nr. 5 2020, ora
Prof. Maftei “Ştefan cel Mare” Hârlău, Şcoala “Petru Rareş” Gimnazială
ZonaTg. 00
Iulian Hârlău, Liceul tehnologic Hârlău, Şcolile gimnaziale 9 Războieni
Frumos-
Şcoala Strunga, Oţeleni, Butea, Răchiţeni, Brăeşti,
Hârlău
Gimnazială Cucuteni, Bălţaţi, Lungani, Sinesti, Deleni, Scobinţi,
“Petru Rareş” Cepleniţa, Balş-Boureni, Cotnari, Maxut-Deleni,
Hîrlău Pîrcovaci
CERCUL Tănase Vasile Liceul cu Program Sportiv Iaşi, Clubul Sportiv Şcolar 12 dec. Clubul Sportiv
Nr.6 Viciu ”Unirea” Iasi, 2020, ora Şcolar
Unităţi Liceul cu Program 00 “Unirea” Iaşi
10
sportive de Sportiv Iaşi
performanţ Prof. Hudac
ă Viorel
Clubul Sportiv
Şcolar “Unirea”
Iaşi
Inspector școlar pentru educație fizică și sport,
Prof. Sorin Popovici