Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

Numar personae expuse: 3


SC SRL FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii : 8 h/zi; 5 zile / sapt :
Sectia ; Puncte de lucru; Fisa nr 1
Pagina 1 din 2
Locul de munca : Postul de lucru : inginer, sef punct lucru Echipa de evaluare a nivelului de risc:ing Weiner Marian-adm; Arion Ion –cond
loc de munca( sef punct lucru ) ; Livint Neculai -lucrator desemnat;-
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
OMISIUNI 1. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare . ITM 3-45 2 1 1
EFECTUAREA INV GR I
2. Comenzi, manevre. 6 2 4
NECORESPUN- DECES
ZATOARE A
INV GR II
SARCINILOR 3. Utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de protectie 5 3 4
DE MUNCA
EFECTUAREA 4. Pornirea echipamentelor de munca,mijloace de transport , masini
EXECUTANT DECES 7 2 4
DE OPERATII unelte, utilaje, instalatii
IN AFARA 5. Intretuperea functionarii instalatiilor sau EM DECES 7 1 3
SARCINII DE
6Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie a instalatiilor sau a EM DECES 7 1 3
MUNCA
COMUNICARI 7. Prin continut ITM 3-45 2 3 2
ACCIDENTOGE
8. Prin defectiuni de transmitere ITM 3-45 2 3 2
NE
DEPLASARI 9. Alunecare ITM 45-180 3 2 2
SUB EFECTUL
GRAVITATIEI 10. Rasturnare DECES 7 1 3
MIJLOACE
DE 11. Atingere directa DECES 7 2 4
CURENT
PRODUCTIE
ELECTRIC 12. Atingere indirecta DECES 7 2 4
DE ALTA INV GR III
13. Contact prelungit elemente ale mediului de munca 4 1 2
NATURA
Componenta Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivelul
Natura factorilor
Sistemului ( identificati ) maxima de de de
de risc
de munca previzibila gravitate probabilitate risc
0 1 2 3 4 5 6
INV GR I- II
REPARTIZAR 14. Cu pregatire profesionala necorespunzatoare 5 4 5
NECORESPUN
INV GRI - II
A 15. Fara instruire sau cu instruire incomplete in domeniul SSM 5 3 4
SARCINILOR
INV GR I
DE MUNCA 16. Cu incompatibilitati psiho- fiziologice 6 1 3
DECES
17. Admiterea la lucru in conditii psiho – fiziologice INV GR I
6 2 4
SARCINA DE DEFICIENTE necorespunzatoare DECES
MUNCA DE 18. Tolerarea abaterilor de la disciplina muncii si / sau de la INV GR I
6 2 4
INDRUMARE respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca DECES
SI CONTROL INV GR I
19. Neasigurarea corelarii operatiilor in cadrul unor lucrari complexe 6 2 4
DECES
LIPSURI IN 20. Utilizarea unor materii prime si / sau materiale necorespunzatoare ITM 45-180 3 1 2
ASIGURAREA
CONDITIILOR 21. Neasigurarea conditiilor normale in mediul de munca ITM 45-180 3 3 3
SSM
22. Temperatura aerului ITM 3-45 2 1 1
DE NATURA
23. Umiditatea aerului ITM 3-45 2 1 1
FIZICA
MEDIUL DE 24. Iluminatul la locul de munca ITM 3-45 2 3 2
MUNCA DE NATURA 25. Relatii neprincipiale intre sefi si subordonati ITM 3-45 2 3 2
PSIHO –
26. Relatii neprincipiale intre membrii colectivului ITM 3-45 2 4 2
SOCIALA

3(1x1) + 8( 2x2 ) + 5(3x3 ) + 9 ( 4x4 ) + 1(5x5) 249


Nivelul de risc = ---------------------------------------------------------------------------- = ----------------- = 3,32 ( Nivel de risc - mic ; Nivel de securitate -mare )
3x1 + 8x2 + 5x3 + 9x4 + 1x5 75
Intocmit
Lucrator desemnat