Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor (după Florescu, 1981)

Denumirea Stadiul de Obiective urmărite


lucrărilor dezvoltare
Lucrări de îngrijire cu caracter sistematic (operaţiuni culturale)
desiş - ţinerea în frâu a speciilor nevaloroase, copleşitoare, a
Degajări lăstarilor, a preexistenţilor etc.;
- promovarea exemplarelor valoroase;
- ameliorarea compoziţiei arboretului;
- ameliorarea condiţiilor de creştere etc.
Depresaj seminţiş- - rărirea convenabilă a arboretelor pure excesiv de dese;
desiş - ameliorarea condiţiilor de creştere şi dezvoltare.
Curăţiri nuieliş- - rărirea şi selecţia în masă prin extragerea exemplarelor
prăjiniş necorespunzătoare ca specie şi conformare;
- ameliorarea compoziţiei arboretului;
- creşterea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor
vătămători;
- ameliorarea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a arborilor
şi arboretului;
Rărituri păriş-codru - selecţia individuală inter şi intraspecifică;
mijlociu - ameliorarea stării de desime, a compoziţiei şi calităţii
arboretului;
- creşterea rezistenţei arboretului la acţiunea factorilor
vătămători;
- ameliorarea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a arborilor
valoroşi;
- recoltarea şi valorificarea raţională şi superioară a masei
lemnoase rezultate.
Lucrări de îngrijire cu caracter special
Lucrări de prăjiniş- - ameliorarea stării fitosanitare prin extragerea arborilor
igienă codru bătrân uscaţi, rupţi şi doborâţi, vătămaţi etc.;
- obţinerea şi valorificarea unei mase lemnoase suplimentare
sub formă de produse accidentale.
Elagajul nuieliş-păriş - înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate şi verzi de la baza
artificial coroanei arborilor valoroşi.
Emondajul - îndepărtarea crăcilor lacome şi a mugurilor din partea
inferioară a tulpinii arborilor.
Îngrijirea în toate - creşterea rezistenţei lizierelor de pădure la acţiunea
marginii stadiile factorilor vătămători.
de masiv