Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a II-a
PROPUNĂTOR : Gemenel Ana Maria
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA : Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ :
SUBIECTUL LECȚIEI :Figuri geometrice
TIPUL ACTIVITĂŢII : Verificare și consolidare a cunoștințelor și deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice
SCOPUL LECȚIEI:
- asimilarea unor cunoștințe referitoare la elemente intuitive de geometrie(figurile geometrice)
- dezvoltarea limbajului matematic specific geometriei.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să recunoască, să descrie şi să deseneze figuri geometrice (patrat, dreptunghi, cerc,
triunghi.);
O2- să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate;
O3- să utilizeze limbajul specific matematic;
O4- să selecteze figuri geometrice dupa criterii date;
O5- să participe activ la desfășurarea jocului.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, exercițiul, observația, jocul
Săculețul magic;
Materiale didactice: imagini , instrumente de scris, caiete, tablă, panouri, marker, fișă
de lucru, jetoane cu figuri geometrice, bețișoare, plic.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Durata: 45 minute
Bibliografie :
1.Programa școlară pentru disciplina MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI,
clasa a II a, București, 2013
2. Manual pentru clasa a II-a Matematică și Explorarea Mediului, autori: Iliana
Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, ed. CD PRESS, 2014
MOMENTELE OB. STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECȚIEI OP. DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII
Metode Mijloace Forme de
organizar
e
1.Moment Crearea condițiilor Conversația Manual, Frontal Observare
organizatoric necesare unei bune caiete, sistematică
desfășurări ale orei. instrument
-aerisirea sălii de clasă; e de scris
-amenajarea spațiului de
desfășurare a activității;
-pregătirea materialului
demonstrativ.
Elevii își pregătesc
materialele necesare
2. Se face verificarea temei Conversația Manual, Frontal
Reactualizarea din punct de vedere Exercițiul caiet de Individual
cunoștințelor cantitativ și calitativ, cu teme
aprecieri asupra efectuării
acesteia.
3. Captarea O1 Prezint o poezie despre Conversația Poezia
atenției figuri geometrice. (Anexa Tabla
1)
Pe măsură ce prezint
fiecare vers al poeziei, voi Observarea
desena pe tablă fiecare sistematică
parte. Frontal
Un cerc mic am așezat, Individual
Lipit de el un dreptunghi Exercițiul
mare
Care sta in picioare.
Din dreptunghiuri mici
apoi, brațe și picioare.
Din triunghiuri nasturi
faci,
Iar din cercuri nas, ochi,
gură.
Dacă le așezi cu tact
Obții sigur o figură.
Vezi, apoi de mi-l încalță
Cu papuci, triunghiuri
două
Și-unul mare pus pe cap,
Coif ca să nu-l plouă.
Cer elevilor să răspundă la
întrebări:
- Ce reprezintă
desenul? (un robot,
copil etc)
- Din ce este
construit? (figuri
geometrice)
- Ce figuri
geometrice
cunoașteți? (pătrat,
dreptunghi,
triunghi, cerc)
4. Anunțarea Se anunță elevii că la ora Expunerea Tabla, Frontal
TEMEAI de Matematică și caiete,
explorarea mediului vor instrument
recapitula „Figurile e de scris
geometrice”, vor
recunoaște figurile
învățate în desene, cât și în
mediul înconjurător, vor
desena figurile geometrice
indicate, vor juca jocuri,
vor rezolva sarcinile de pe
fișe.
Se scrie pe tablă data și
titlul ,,Figuri geometrice”.
Elevii scriu data și titlul în
caiete.
5. Dirijarea Se deschide manualul, Conversația Manual, Frontal Observarea
învățării elevii vor observa și Exercițiul caiete, Individual sistematică
O1 recunoaște figurile Explicația instrument
geometrice prezentate. Metoda e de scris
O2 (triunghi, dreptunghi, ciorchinelui
pătrat și cerc). Se
desenează la tablă și pe
caiete figurile geometrice,
apoi se personalizează.
Fiecare elev are pe bancă
bețișoare și vor modela Exercițiul Planșă
O1 figurile geometrice: pătrat, Explicația
O3 dreptunghi, triunghi.
Se cere elevilor să dea
exemple de obiecte din
sala de clasă care se
aseamănă cu figurile
geometrice învățate.(tabla,
catedra, ferestre, banca,
ceasul etc.).
Pe o planșă este desenată o Frontal
O3 imagine formată din figuri individual
O4 geometrice (o casă).
Se prezintă exercițiul:
 Observă imaginea! Exercițiul Planșă
(Anexa 2)
☼ Calculează suma Săculețul
numerelor din interiorul magic
cercului. (54+20=)
☼ Calculează diferența
numerelor din interiorul
pătratului.
(73- 13=)
☼ Calculează produsul
numerelor din interiorul
dreptunghiurilor.
(5 x 9=)
☼ Calculează suma
numerelor din interiorul
triunghiurilor și exteriorul
pătratului. (12+98=)
Se scrie rezolvarea la
tablă. Elevii notează pe
caiete.

Pe o altă planșă sunt


desenate figurile
geometrice învățate ce au
diferite direcții. Pe aceste
figuri geometrice sunt
scrise înmulțiri. Elevii vor
primi o fișă cu aceste
exerciții pe care o vor lipi
pe caiete. (Anexa 3)
Arăt elevilor Săculețul
magic din care fiecare elev
va scoate câte o figură
geometrică pe care sunt
scrise rezultatele
înmulțirilor de pe planșă.
Se citește fiecare înmulțire
de pe planșă, iar elevul ce
are figura geometrică cu
rezultatul corect va veni la
planșă și va lipi figura
geometrică
corespunzătoare operației
de înmulțire.
Pe fișa primită și lipită pe
caiete, elevii vor colora
fiecare operație de
înmulțire rezolvată
folosind culoarea cu care
este colorată figura
geometrică scoasă din
Săculețul magic.
După ce sunt rezolvate
toate operațiile de
înmulțire, elevii observă o
figură geometrică fără nici
o operație scrisă pe ea.
Elevul care nu a primit
figura geometrică din
Săculețul magic va colora
figura geometrică simplă
cu ce culoare dorește.
Voi supraveghea întregul
demers și voi interveni cu
explicații acolo unde va fi
cazul.
Se fac aprecieri verbale
asupra modului de
rezolvare a exercițiului.
6. Obținerea O4 În această etapă se va Explicația Plic Frontal Observarea
performanței O5 efectua un joc de mișcare. Exercițiul Jetoane cu Individual sistematică
Pe catedră se află 4 plicuri figuri
numerotate cu numerele de geometrice
la 1 la 4 în care se află
figurile geometrice
învățate: pătrat,
dreptunghi, triunghi și
cerc. Din plicul colorat
elevii vor trage câte un
bilețel pe care sunt scrise
numerele 1, 2, 3, 4 ce
corespund figurilor
geometrice. Fiecare elev
va primi figura geometrică
corespunzătoare numărului
ales.
Se va anunța figura
geometrică și locul unde
se adună:
- Pătratele la tablă!
- Triunghiurile la
ușă!
- Cercurile la
fereastră!
- Dreptunghiurile la
cuier!
Astfel se evaluează dacă
elevii cunosc figurile
geometrice învățate.
Se fac aprecieri verbale.
7. Încheierea În încheierea activității se Conversația Frontal Aprecieri
activității fac aprecieri verbale verbale
asupra modului de
participare la activitate.
Se dă tema pentru acasă:
fișa (Anexa 4).
Anexa 1
Un cercmic am așezat,
Lipit de el un dreptunghi mare
Care sta in picioare.
Din dreptunghiuri mici apoi, brațe și picioare.
Din triunghiuri nasturi faci,
Iar din cercuri nas, ochi, gură.
Dacă le așezi cu tact
Obții sigur o figură.
Vezi, apoi de mi-l încalță
Cu papuci, triunghiuri două
Și-unul mare pus pe cap,
Coif ca să nu-l plouă.

Anexa 2

 Observă imaginea!
☼ Calculează suma numerelor din interiorul cercului.
☼ Calculează diferența numerelor din interiorul 12
pătratului.
☼ Calculează produsul numerelor din interiorul
dreptunghiurilor.
☼ Calculează suma numerelor din interiorul triunghiurilor 5 9
și exteriorul pătratului. 98
73
54 13
20
Anexa 3

 Colorează și găsește rezultatul!

3x6 6x5 3x3


5x5 4x5
7x5
9x3 7x4 8x3
8x0 2x4
10x10
5x3
FIȘĂ DE LUCRU
Figuri geometrice

Privește imaginile și numește ce formă geometrică are fiecare obiect:

……………….. …………………….. …………………….. ……………………..

… …………….. …………………….. …………………….. ……………………..


Observă desenul și numără figurile geometrice:

pătrate cercuri dreptunghiuri triunghiuri

Calculează valorile figurilor geometrice:

= = 94 – 79
=46 + 38 = 29 + 15 = 56 - 37

(Pune semnul = acolo unde trebuie, apoi scrie rezultatul)

Calculează:

- =

+ + =

Continuă șirurile cu încă 3 figuri geometrice: