Sunteți pe pagina 1din 1

„Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ă în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente

din punct de vedere energetic", conform


Ordinului nr. 323/27.02.2020, art. 46
Lista persoanelor juridice respinse de c ătre comisia de acceptare și care au posibilitatea de a remedia motivele de respingere, la sec țiunea “Rabla Plus Persoane Juridice" (Anexă)

Nr. Data
Nr. AFM Solicitant Judeţ Motivele respingerii
crt. depunerii

1 3440/RJE 01.09.2021 DENTISTRYHUB COMPANY SRL BRĂILA Anexa 6 nu respectă formularul actualizat din ghidul de finanțare aferent programului Rabla Plus, valabil la data depunerii dosarului de acceptare.

2 3451/RJE 01.09.2021 ENGIE Romania S.A BUCUREȘTI Anexele 6, 7 și 10 nu respectă formularele din ghidul modificat

3 3467RJE 02.09.2021 M. CON. 99. EXIM SRL BUCUREȘTI Anexele 6, 7 și 10 nu sunt completate prin tehnoredactare așa cum prevede ghidul de finanțare.

Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal. Anexele 6, 7 și 10 nu respectă formularele actualizate din ghidul de finanțare aferent
4 3473/RJE 02.09.2021 TOMPOS PRODCOM PART 2003 SRL ARGEȘ
programului Rabla Plus, valabil la data transmiterii dosarului de finan țare.

Cererea de finanţare – Anexa 6, declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani – Anexa 7 precum și declarație pe propria răspundere a
reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou – Anexa 10 nu respectă formularele prevăzute în ghidul
5 3490/RJE 02.09.2021 ENGIE SERVICII SRL BUCUREȘTI
aprobat prin Ordinul 323/2020 actualizat (ultima actualizare a formularelor fiind aprobat ă prin ORDINUL nr. 675 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul
Oficial nr. 432 din 23 aprilie 2021).

Cererea de finanțare nu a fost completată integral, respectiv nu a fost completat câmpul aferent sumei solicitate precum și ceea ce reprezintă aceasta
6 3492/RJE 02.09.2021 FERONIA SRL TIMIȘ („finanţarea sumei de ...................., reprezentând contravaloarea unui număr de ............ ecotichete, necesare pentru achiziţionarea unui număr de ...........
autovehicule noi, astfel: “). Precizăm că pentru achiziționarea unui autovehicul electric hibrid, valoarea ecotichetului este de 20.000 lei.

În cererea de finanțare – Anexa 6 există neconcordanță între suma solicitată de 45.000 lei aferentă achiziționării unui auto pur electric și tipul
autovehiculului solicitat (auto electric hibrid pentru care valoarea ecotichetului este de 20.000 lei). Declarație pe propria răspundere a reprezentantului
7 3493/RJE 02.09.2021 Interactiv Service SRL Ilfov
legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou – Anexa 10 nu a fost completată prin tehnoredactare, respectiv secțiunea
aferentă activităților pe care solicitantul le desfășoară efectiv.

Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis conform anexei 7 nu a fost completată prin tehnoredactare așa cum prevede Ghidul de
8 3527/RJE 03.09.2021 FUN MEDIA S.R.L. Dolj finanțare.
Declaraţia pe propria răspundere conform anexei 10 nu a fost completată prin tehnoredactare așa cum prevede Ghidul de finanțare.

9 3543/RJE 06.09.2021 Harmony Asset SRL BUCUREȘTI Suma solicitata nu respectă prevederile ghidului de finanțare. Valoarea ecotichetului pentru achiziția de autovehicule hibrid este de 20.000 lei.

Cererea de finanțare – Anexa 6, declaraţia privind ajutoarele de minimis – Anexa 7 precum și declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal
10 3560/RJE 07.09.2021 REFILL ROM SRL CĂLĂRAȘI privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou – Anexa 10 nu au fost completate prin tehnoredactare așa cum este prevăzut în
ghidul de finanțare aferent Programului.

În cererea de finanțare – Anexa 6 există neconcordanță între suma solicitată (45.000 lei) și numărul de autovehicule pur electrice ce urmează a fi
11 3562/RJE 07.09.2021 HUB PROPERTY MANAGEMENT SRL BUCUREȘTI
achiziționate (2 auto).

Cererea de finanțare – Anexa 6, declaraţia privind ajutoarele de minimis – Anexa 7 precum și declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal
BISTRIŢA- privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou – Anexa 10 nu respectă formularele prevăzute în ghidul aprobat prin Ordinul
12 3571/RJE 07.09.2021 OPEN CONSULT IMPEX SRL
NĂSĂUD 323/2020 actualizat (ultima actualizare a formularelor fiind aprobat ă prin ORDINUL nr. 675 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 23
aprilie 2021). Precizăm că acestea pot fi descărcate de pe site-ul AFM, accesțnd linkul https://afm.ro/vehicule_electrice.php .

13 3583/RJE 07.09.2021 EVAL EXPERT SRL Cluj Conform cererii de finanțare, suma solicitată nu corespunde prevederilor ghidului de finanțare aferent programului Rabla Plus.

14 3592/RJE 08.09.2021 SELANITE IMOB SRL BRAȘOV Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat nu este depus integral, lipsește prima pagină.

15 3632/RJE 09.09.2021 MAXSTRUKTUR SRL TIMIȘ Anexele 7 și 10 nu respectă formularele din ghid

16 3644/RJE 10.09.2021 PRIMATO SRL ALBA Anexa 7 nu respectă formularul din ghid

Cererea de finanțare – Anexa 6, declaraţia privind ajutoarele de minimis – Anexa 7 precum și declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal
privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou – Anexa 10 nu respectă formularele prevăzute în ghidul aprobat prin Ordinul
323/2020 actualizat (ultima actualizare a formularelor fiind aprobat ă prin ORDINUL nr. 675 din 21 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 23
17 3681/RJE 13.09.2021 IVAȘCU SRL DÂMBOVIŢA
aprilie 2021). Precizăm că acestea pot fi descărcate de pe site-ul AFM, accesțnd linkul https://afm.ro/vehicule_electrice.php . De asemenea, în cererea de
finanțare – Anexa 6, suma solicitată a fost completată eronat (45000 lei, în loc de 90.000 lei) precum și numărul auto ce urmează a fi achiziționate ( unul, în
loc de 2 auto).

S-ar putea să vă placă și