Sunteți pe pagina 1din 1

Revedere

- Codrule, codru�ule,
Ce mai faci, dr�gu�ule,
C� de c�nd nu ne-am v�zut
Mult� vreme au trecut
�i de c�nd m-am dep�rtat,
Mult� lume am umblat.

- Ia, eu fac ce fac de mult,


Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rup�ndu-le,
Apele-astup�ndu-le,
Troienind c�r�rile
�i gonind c�nt�rile;
�i mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe c�rarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umpl�ndu-�i cofeile,
Mi-o c�nt� femeile.

- Codrule cu r�uri line,


Vreme trece, vreme vine,
Tu din t�n�r precum e�ti
Tot mereu �ntinere�ti.

- Ce mi-i vremea, c�nd de veacuri


Stele-mi sc�nteie pe lacuri,
C� de-i vremea rea sau bun�,
V�ntu-mi bate, frunza-mi sun�;
�i de-i vremea bun�, rea,
Mie-mi curge Dun�rea.
Numai omu-i schimb�tor,
Pe p�m�nt r�t�citor,
Iar noi locului ne �inem,
Cum am fost a�a r�m�nem:
Marea �i cu r�urile,
Lumea cu pustiurile,
Luna �i cu soarele,
Codrul cu izvoarele.

S-ar putea să vă placă și