Sunteți pe pagina 1din 55

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

(conferinţe, colocvii, seminarii)

http://dspace.usarb.m http://dspace.usarb.md:8
http://dspace.usarb.md:8080/j http://dspace.usarb.md:8080/ http://dspace.usarb.
d:8080/jspui/handle/1 080/jspui/handle/1234567 https://ibn.idsi.md/ro/collec
spui/handle/123456789/4937 jspui/handle/123456789/4938 md:8080/jspui/handle
23456789/4559 89/4316 tion_view/1139
/123456789/5073

http://dspace.usarb.md:8 http://dspace.usarb.md:8080/js
http://dspace.usarb.
md:8080/jspui/handle 080/jspui/handle/123456 pui/handle/123456789/4666
/123456789/1462 789/4656
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ

https://www.fssp.uaic.ro/depa
rtamente/stiinte-politice-
relatii-internationale-si-
studii-
europene/evenimente/romani
a-de-la-marea-unire-la-
integrarea-europeana

https://ibn.idsi.md/sites/defa
ult/files/imag_file/407-
http://dspace.usarb.md 414.pdf
:8080/jspui/handle/123 http://dspace.usarb.md:8080/j
456789/5134 spui/handle/123456789/4607

https://ifr.md/reviste/philologi
a_2--2021.pdf
https://www.limbaromana.md/numere/d151.pdf
CATEDRA DE LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ
https://ibn.idsi.md/sites
/default/files/imag_file/1
https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3966
58-163_9.pdf

https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista

https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista / https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista /
http://www.contrafort.md/au http://www.contrafort.md/categ
tori/maria-leahti-chi orii/c-t-literatur-i-c-t-maculatur
https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista/

https://www.academia.edu/44375416/Tomisul_cultural_nr_21_iu https://nicodabija.files.wordpress.com/2020/04/tomisul-
nie_iulie_2020_p cultural-apr.-mai-2020.pdf
http://www.contrafort.md/sites/default/files/Contrafort_01_2020_c
https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista/
olor_compressed%20(1).pdf

http://exprescultural.ro/wp-
https://mariasleahtitchi.wordpress.com/2020/12/20/manife http://www.contrafort.md/categorii/scrum
content/uploads/2021/01/Expres-cultural-nr.-43.pdf
/
stul-solidaritatii-romanesti-de-la-dudinka
htt p://exprescultural.ro/wp- http://exprescultural.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Expres-
content/uploads/2021/02/Expres-
cultural-nr.-41.pdf
cultural-nr.-37.pdf

http://exprescultural.ro/wp-
http://exprescultural.ro/wp- content/uploads/2021/01/Expres-
content/uploads/2021/02/Expres- cultural-nr.-42.pdf
cultural-nr.-40.pdf
http://exprescultural.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Exp
res-cultural-nr.-48.pdf
http://contrafort.md/sites/default/files/Cont
rafort_03_2020_color_compressed.pdf?fb
clid=IwAR3u26U9anxQHlHNIWPWhHCUq
UawMfCt6_1d-
https://www.limbaroma axqs5uHp8N6pgEGNqHCjH8
https://www.limbaromana.md/nu https://www.limbaromana.
na.md/numere/d151.pdf
mere/d151.pdf md/numere/d151.pdf

http://contrafort.md/sites/default/files/Contr
afort_03_2020_color_compressed.pdf?fbcli
https://uniuneascriitorilor
https://limbaromana.md/inde https://limbaromana.md/ind d=IwAR2Tx_3rX2_0Ol7pCOye1qnGt2jmsSn
.md/arhiva-revista/
x.php?go=articole&n=4064 ex.php?go=articole&n=4010 DYAN6j-EMyyZ7iPHf_jrXbdrj4I8
https://uniuneascriitorilor.md/arhiva-revista /

https://uniuneascriitorilor.md/arhiva- https://editurajunimea.ro/revista-scriptor-2/
revista
http://exprescultural.ro/wp-content/uploads/2021/02/Expres-cultural-nr.-50.pdf http://exprescultural.ro/wp-content/uploads/2021/05/Expres-cultural-nr.-
53.pdf

https://dialogica.asm.md/orasul-balti-prin-lentila-nemelancolicilor- https://dialogica.asm.md/arhivarevistei/Dialogica/Dialogica_03_2020.pdf
interbelici/
CATEDRA DE FILOLOGIE ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ

http://meridiancritic.usv.ro/u
ploads/mc_1_2020/V.04.%20
Varzari%20Elena.pdf

http://dspace.usarb.md:8 http://ojs.studiamsu.eu/index
https://ibn.idsi.md/sites/defaul 080/jspui/handle/1234567 http://meridiancritic.usv.ro .php/humanitarian/article/vie
t/files/imag_file/GIDNI- 89/4697 w/1736/1641
07_Communication_2020.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/de https://ibn.idsi.md/sites/ https://ibn.idsi.md/sites/def
fault/files/imag_file/12- https://ibn.idsi.md/sites
default/files/imag_file/60 ault/files/imag_file/44- /default/files/imag_file/1
18_9.pdf -70_3.pdf 52_7.pdf 4-21_7.pdf

http://dspace.usarb.md:80
https://ibn.idsi.md/sites/de https://ibn.idsi.md/sites/de 80/jspui/bitstream/1234567
https://ibn.idsi.md/sites/ fault/files/imag_file/25- 89/5098/1/Melnic_Impactul.
fault/files/imag_file/07.%20
default/files/imag_file/11 28_41.pdf pdf
p.37-40_0.pdf
2-116_18.pdf
CATEDRA DE SLAVISTICĂ

https://innova-
http://surm.md/images/2020/10 http://liber.onu.edu.ua/ science.ru/wp-
_2020/%D0%B6%D1%83%D1% pdf/mova33.pdf content/uploads/2020/09/sb
80%D0%BD%D0%B0%D0%BB ornik-nauchnyh-trudov-
%20%D0%A1%D0%A7- 24.09.2020-sn-xxih.pdf
2020%2014-15(20-
21)%20%D1%84%D0%B8%D0%
BD%D0%B0%D0%BB_site.pdf

http://dspace.usarb. http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bit http://dspace.usarb.md:8080/jsp


https://journals.udsu.ru/multilin
http://dspace.usarb.md:8080/j md:8080/jspui/handle stream/123456789/5171/1/Dolgov_V_ ui/bitstream/123456789/5163/1/Ig
spui/handle/123456789/4937 gualism/article/view/5717/5262 natenco_D_perspective.pdf
/123456789/4937 mit.pdf
FACULTATEA DE ŞTIINŢE REALE,
ECONOMICE ŞI ALE MEDIULUI
CATEDRA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

https://ibn.idsi.md/sites/d
efault/files/imag_file/2020.
11.04.Iasi_.volum%20ESP
N%2036.pdf https://ibn.idsi.md/sites/defaul
https://ceswp.uaic.ro/articles/ t/files/imag_file/2020.11.04.Iasi
CESWP2020_XII2.pdf _.volum%20ESPN%2036.pdf
http://www.akademos.as
m.md/files/pag_66_74_A
http://www.revec.ro/images/ima
ges_site/categorii_articole/pdf_
categorie_63e8dbe5912c5a700
a7e29f0bddc71a8.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/default/fil
es/imag_file/82-96_0.pdf
https://akademos.asm.md/files/pag_75_80_
Akademos_2_2020.pdf

https://akademos.asm.md/files/pag_66_74
_Akademos_2_2020.pdf
http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us42.pdf
http://www.revec.ro/images/imag https://ibn.idsi.md/sites/default/files/i https://ibn.idsi.md/sites/default/fil
es_site/articole/article_3ce85bed4 es/imag_file/22904%20Perspectiv
mag_file/125-127_15.pdf
a06c1e8c379c803497f4530.pdf ele%20%C8%99i%20Problemel
e%20Integr%C4%83rii.pdf
http://tinread.usarb.md:8888 http://tinread.usarb.md:8888/j http://tinread.usarb.md:8888/j
http://tinread.usarb.md:8888/j
/jspui/handle/123456789/145 spui/handle/123456789/1457 spui/handle/123456789/1455
spui/handle/123456789/1458
9

http://tinread.usarb.md:88 http://tinread.usarb.md:8888/jsp http://tinread.usarb.md:88 http://tinread.usarb.md:8888/


88/jspui/handle/123456789/ ui/handle/123456789/1453 88/jspui/handle/123456789 jspui/handle/123456789/1451
1454 /1452
CATEDRA DE ŞTIINŢE FIZICE ŞI INGINEREŞTI

http://libruniv.usarb.md/
xXx/reviste/tehnocop/teh
nocopia.html

https://ibn.idsi.md/sites/def https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Exhibition%20of%20Inventics%20%E2%80%9CInve
ault/files/imag_file/309- ntica%202020%E2%80%9D_0.pdf
314_12.pdf
CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

http://www.math.md/wiis202
https://mecc.gov.md/sites/defa 0/WIIS2020_Composed.pdf
ult/files/proiectare_dezvoltare_
web_aprobat_cnc.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/defaul
t/files/imag_file/UTM-CTS-
SMD-2020-Volumul-I.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/d https://ibn.idsi.md/sites/d https://ibn.idsi.md/sites/defa


efault/files/imag_file/151- efault/files/imag_file/8- ult/files/imag_file/28-
156_15.pdf 13_9.pdf 34_12.pdf
http://tinread.usarb.md:8888/jsp http://tinread.usarb.md:8888/jsp
ui/handle/123456789/1433 ui/handle/123456789/1432 http://tinread.usarb.md:8888/jspu http://tinread.usarb.md:8888/jspu
i/handle/123456789/1431 i/handle/123456789/1430

http://tinread.usarb.md:8888/jsp
ui/handle/123456789/1429 http://tinread.usarb.md:8888/jspui http://tinread.usarb.md:888 http://tinread.usarb.md:8888/j
/handle/123456789/1428 8/jspui/handle/123456789/14 spui/handle/123456789/1420
http://tinread.usarb.md:8888/j http://tinread.usarb.md:8888/j http://tinread.usarb.md:8888/j http://tinread.usarb.md:8888/j
spui/handle/123456789/142 spui/handle/123456789/1425 spui/handle/123456789/1422 spui/handle/123456789/1419

http://tinread.usarb.md:8888 http://tinread.usarb.md:8888/j http://tinread.usarb.md:8888/jsp


/jspui/handle/123456789/141 spui/handle/123456789/1417 ui/handle/123456789/141 http://tinread.usarb.md:8888/jspui/
8 handle/123456789/1415
CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI AGROECOLOGIE

http://dspace.usarb.md:8080/ http://dspace.usarb.md:8080/
jspui/handle/123456789/4639 jspui/handle/123456789/4686

https://fpgoe.npu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/12/%D
0%97%D0%B1i%D1%80%D0
%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%A5%D1%96%D0%BC-
%D0%BD%D0%B0%D1%83 https://ibn.idsi.md/sites/d
%D0%BA%D0%B0- efault/files/imag_file/2010
%D1%82%D0%B0- 06_2246_A4_MatConfDn
%D0%BE%D1%81%D0%B2- estr_compressed_2.pdf
_19.11.2020.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/fi
les/imag_file/201006_2246_A4_M
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/ima atConfDnestr_compressed_2.pdf
g_file/Exhibition%20of%20Inventics%20
%E2%80%9CInventica%202020%E2%80
%9D_0.pdf
FACULTATEA
DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,
PSIHOLOGIE ŞI ARTE
CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag
_file/44-47_41.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/j
spui/handle/123456789/4323

https://upsc.md/wp-
https://ibn.idsi.md/sites/default/fil content/uploads/2020/09/cer_pub_ssu_2_4
es/imag_file/150-161_0.pdf 5_2020.pdf

http://ojs.studiamsu.eu/index
.php/education/article/view/1
817/1716
CATEDRA DE PSIHOLOGIE

http://dspace.aap.gov.md/bitstrea
m/handle/123456789/1611/150- https://ibn.idsi.md/sites/default
152_16.pdf?sequence=1&isAllow /files/imag_file/93-95_20.pdf
ed=y

https://www.upsc.md/wp-
content/uploads/2020/04/cer_pub
_ppsas_nr_58_1_2020_3.pdf
CATEDRA DE ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ

https://www.researchgate.net/publica
tion/341658666_5_The_Innovative_Pr
axeology_Suggestions_for_Impleme
nting_in_Artistic_Education
FACULTATEA
de DREPT
și ŞTIINŢE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT

https://ibn.idsi.md/sites/default/file
s/imag_file/22904%20Perspectivele https://ibn.idsi.md/sites/default/fi
%20%C8%99i%20rii.pProblemele% les/imag_file/200-204_6.pdf
20Integr%C4%83df https://ibn.idsi.md/sites/default/files
/imag_file/22904%20Perspectivele%
20%C8%99i%20Problemele%20Inte
gr%C4%83rii.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/
imag_file/140-145_7.pd

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/i https://ibn.idsi.md/sites/default/files/ima https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42956326


mag_file/128-138_0.pdf g_file/34-42_9.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/defa
ult/files/imag_file/156-
159_18.pdf

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-
amu.fr/files/public/lettre_de_lest_19.pdf
CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIOUMANISTICE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_
file/188-188_10.pdf

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/tehno
cop/tehnocopia.html
http://psihologie.key.md/wp- https://ibn.idsi.md/sites/default/
content/uploads/2021/06/Mihai- https://ibn.idsi.md/sites/default/files/i files/imag_file/141-149_7.pdf
SLEAHTITCHI.pdf mag_file/85-91_14.pdf
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
USARB
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
(conferinţe, colocvii, seminarii)

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/hand http://dspace.usarb.md:8080/js
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/h le/123456789/4807 pui/handle/123456789/4912
andle/123456789/4816
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456 http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/1234 http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/12345
789/4922/1/Topalo_V_investitii.pdf 56789/4865/1/Raileanu_%20noi_modalitati.pdf 6789/4924/1/Pogrebneac_Col_bib_2019.pdf
Conferinţa ştiinţifico-practică TRADIŢIE ŞI NOI PARADIGME DE
CERCETARE ÎN BIBLIOTECONOMIE, Ediţia I, 23 aprilie 2021
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2021/Program_conferinta.pdf
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Tradiţie şi Inovare în Cercetarea Ştiinţifică”
Masă rotundă cu genericul: Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală

https://eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/ababi
i-l.-transformare.pdf

https://eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/da
scal-alfabetizarea.pdf

https://eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/staver_tu
racn_impactul_academia.pdf
https://eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/ana
gherneac_integr_bibliogr.pdf https://eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/promov
area_cartii.pdf

https://eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/pogrebreac-t-
servicii-de-reverinte.pdf /eifloamoldova.files.wordpress.com/2021/10/cristian-dou.pdf
BIBLIOGRAFII / BIOBIBLIOGRAFII

file:///D:/bibliotecar/Desktop/Curtesc
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstre u_Biobibliografie.pdf
am/123456789/4624/4/Anuar_2018.pdf

file:///D:/bibliotecar/Desktop/carte_rara_rusa.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstre
am/123456789/4762/4/Anuar_2019.pdf
PUBLICAŢII ÎN SERIE

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/1
23456789/5144/1/Staver_Identificarea_2020.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstre
http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/c am/123456789/5143/1/Nagherneac_Servic
onfbib/confbib.html ii_2020.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5179
RESURSE ELECTRONICE

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/exp
ozitii-tematice/video/bibliotecarul
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/1
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2021/valori- 23456789/5062
bibliofile.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456 https://www.facebook.com/543442855760138/videos/7865
789/4935/1/Ababii_Cultura_2021.pdf http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2021/USARB_in
36272270709 cluziune.pdf
VIDEO SPOTURI / VIDEO TUTORIALE

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosha
re/video/intreaba-bibliotecarul?Itemid=427

https://www.youtube.com/watch?v=4RmiExHbYy0
Realizatori:
Anna NAGHERNEAC
Diana GĂINĂ
Tatiana POGREBNEAC

Bălţi, 2021

S-ar putea să vă placă și