Sunteți pe pagina 1din 23

Evaluare economica

1.Explicati necesitatea evaluarii economice si financiare a unei intreprinderi.


R: Evaluarea reprezinta nu doar valoarea unei proprietati sau bunuri din patrimoniu , ci si datoria firmei de a
genera fluxuri, la dispozitia proprietarului sau(deoarece firma e un bun care creeaza bunuri)

2. Explicati rolul bilantului contabil in evaluarea unui activ sau a unei intreprinderi.
R: Orice evaluare porneste de la bilantul contabil pt. ca el reflecta fondurile proprii, strategiile aplicate de
firma situatia patrimoniala si rezultatul exercitiului expirat.

3. Explicati diferentele dintre prêt si valoare.


R: Pret- rezultatul negocierii dintre vanzator si cumparator, suma platita (incasata) pt. incheierea tranzactiei si
are caracter obiectiv ( poate fi verificat).
Valoare – este mai mare in urma unei evaluari si e marimea conventionala stabilita de evaluator,fiind
independenta de partile negociatoare. Are caracter subiectiv pt.ca reprezinta opinia evaluatorului.

4. Clasificati diferitele tipuri de evaluari.


R: Clasificari in functie de :
1. Obiect: de bunuri, de licente, marci,brevete, de active economice tangibile si de societati comerciale.
2. Scop: administrativ (fiscal) si economic(valoare de piata)
3. Beneficiarul evaluarii: proprietari, institutii financiar bancare, organisme publice,instante
judecatoresti sau persoane fizice.
4. Pozitia evaluatorului: evaluatorul poate fi : consultant,arbitru sau neutru.
5. Metoda utilizata: patrimoniale sau ………..
……………………………………………………………………………………………………………………

6. Definiti valoarea de piata.


R: Marimea pretului stabilit liber intre vanzator si cumparator , aflati in cunostinta de cauza.

7. Definiti valoarea justa.


R: valoarea de tranzactie , un prêt real obtinut in momentul schimbarii proprietarului, dat de raportul cerere-
oferta . Este greu de stabilit inaintea tranzactiei.

8. Definiti valoarea actuala a unui bun.


R: Se obtine corijand valoarea de achizitie cu inflatia si cu coeficientul de invechire.

9. Definiti valoarea de origine.


R: e data de costurile necesare pt. achizitia si punerea activului in stare de utilizare.

10. Definiti valoarea de utilizare.


R: Data de costurile necesare pt. procurarea unui bun care prezinta aceeasi posibilitate de utilizare pt. aceeasi
durata de folosire reziduala.

**. Definiti valoarea substantiala.


R: Valoarea bunurilor materiale folosite de firma pt. realizarea obiectului de activitate la care se adauga
bunurile date in locatie si se scad toate elementele corporzle si necorporale care nu sunt necesare exploatarii.

11. Prezentati 3 momente din viata intreprinderii in care este obligatorie evaluarea.
R: In cazul maririi sau micsaorarii capitalului, in cazul schimbarii componentei asociatilor si in cazul
tranzactiilor comerciale.

1
Evaluare economica

12. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizarii unei intreprinderi?


R: Pt. ca intervin modificari in structura asociatilor(actionarilor).

13. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic.


R: Obiectiv: aprecierea riscurilor inerente , a situatiei juridice a societatii si verificarea aspectelor juridice
legate de privatizare sau de estimarea posibilitatilor viitoare ale acesteia.
Mijloace de realizare : utilizarea documentelor si a informatiilor primate de la societate si a datelor si
informatiilor complementare obtinute dinafara societatii.

14. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului comercial.


R: Obiectiv: detinerea pietei
Mijloc : exista mai multe mijloace , in functie de formatia si stilul consulatntului evaluator, importante
fiind datele si informatiile furnizate de catre societate si in mod deosebit de tabelele multianuale.

15. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare.


R: Obiectiv: in ce masura mijloacele de productie raspund nevoilor actuale si viitoare
Mijloace : se utilizeaza informatiile si datele furnizate de catre societate cu privire la procesele de fabricatie
si prestari servicii, tehnologii de fabricatie sau gama prestarilor, calitatea produselor si a serviciilor,
intretinerea mijloacelor fixe si necesitatea restructurarii si a investitiei.

16. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane.
R: Obiectiv: cumularea resurselor umane dpdv. al evolutiei structurii si eficientei utilizarii lor precum si a
echipei de conducere.
Mijloace: se impune folosirea unui sistem de indicatori privind dimensiunea, structura compartimentului si
eficienta potentialului uman.

17. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil.


R: Obiectiv in diagnosticul contabil: fiabilizarea valorilor contabile existente, aprecierea restructurarii si
regruparii informatiilor contabile sau fiscale, regularizarea datelor de referinta retinute.
Obiectiv in diagnosticulfinanciar: studiul static, dinamic si comparativ al activitatii societatii, care sa permita
expertului sa se pronunte cu privire la rezultatul obtinut, echilibrul financiar , resurse di detinerea acestora si in
legatura cu randamentul capitalurilor investite.

…………………………………………………………………………………………………………………

**. Aveţi următoarele informaţii despre întreprindere: cheltuieli de înfiinţare 5.000, licenţe 10.000,
clădiri 50.000, echipamente 100.000, stocuri 200.000, creanţe 300.000, bănci 10.000, venituri în avans
80.000, capital social 125.000, rezerve 5.000, furnizori 250.000, împrumuturi bancare 150.000 (din care
75.000 pe termen lung), provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 65.000.
Elaboraţi bilanţul contabil în pricipalele sale mase, bilanţul financiar şi bilanţul funcţional şi explicaţi
rolul acestora în cadrul diagnosticului de evaluare.
R:
Bilanţul contabil:
Imobilizări 165.000 Capital social 125.000
Stocuri 200.000 Rezerve 5.000
Creanţe 300.000 Provizioane 65.000
Banca 10.000 Datorii financiare 75.000
Credite 75.000
Furnizori 250.000
2
Evaluare economica
V în avans 80.000
TACTIV 675.000 TPASIV 675.000

Bilanţul funcţional = bilanţul financiar


Funcţia de Imobilizări =165.000 Capitaluri proprii=cap.soc.+rezerve
investiţii = 130.000 Funcţia de
Funcţia de Stocuri+creanţe- provizioane- Datorii financiare = 75.000 finanţare
exploatare -V în avans- credite =30.000
Funcţia de Valori plasate =10.000
trezorerie
TACTIV 205.000 TPASIV 205.000

18. Rolul bilanţului în diagnosticul de evaluare.


R : Bilanţul reprezintă documentul contabil de sinteză, cel mai important instrument de verificare a
patrimoniului. El asigură stabilirea unui diagnostic asupra situaţiilor financiare şi randamentului întreprinderii,
care să permită determinarea, confirmarea sau infirmarea punctelor tari, a celor slabe în manifestarea tuturor
funcţiilor întreprinderii : de investiţie, de exploatare, de trezorerie şi de finanţare.

19. Rolul bilanţului funcţional în diagnosticul de evaluare.


R : Bilanţul funcţional are rol important în analiza statică şi dinamică a situaţiei întreprinderii pentru stabilirea
echilibrului financiar, resurselor şi destinaţiei lor.

20. Care sunt paşii (etapele) în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi ?
R : Etapele în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi sunt următoarele :
- studierea bilanţului economic ;
- stabilirea activului net contabil ;
- reevaluarea tuturor elementelor de activ ;
- stabilirea elementelor necunoscute şi nenecesare ;
- stabilirea activelor corectate;
- stabilirea acivului net corectat.

21. Care sunt componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere ?


R : Componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere sunt:
- stabilirea diagnosticului;
- evaluarea propriu-zisă;
- raportul de evaluare.

**. În ce constă separarea bunurilor dintr-o întreprindere în bunuri necesare şi bunuri nenecesare ?
R: Constă în analiza activelor în vederea stabilirii dacă acestea sunt necesare sau nu, pentru că numai bunurile
necesare sunt supuse evaluării.

**. Care sunt criteriile în funcţie de care se face evaluarea activului net corectat al unei întreprinderi ?
R : Criteriile în funcţie de care se face evaluarea activului net corectat al unei întreprinderi sunt : criteriul
utilităţii şi starea fizică a bunurilor.

22. Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei întreprinderi ?
R : Metodele de calcul al activului net corectat al unei întreprinderi sunt metoda substractivă şi cea aditivă.

3
Evaluare economica
23. În ce constă metoda substractivă de calcul a activului net corijat ?R : Activul net corectat este acivul
reevaluat, corijat cu datoriile de orice fel.

24. În ce constă metoda aditivă de calcul a activului net corijat ?


R : Din bilanţul economic, la valorile corectate se adună toate elementele de activ şi se scad toate datoriile
corectate.

**. Explicaţi relaţia dintre activul net corijat al unei întreprinderi şi valoarea acesteia.
R : Relaţia dintre activul net corijat al unei întreprinderi şi valoarea acesteia este directă, în acivul net corijat
nu intră bunurile şi elementele nenecesare întreprinderii.

25. Cum se calculează valoarea substanţială brută a unei întreprineri ?Explicaţi semnificaţia acesteia.
R : VB = VM + NC – EV, VM = valoarea bunurilor materiale;
NC = active date în locaţie
EV = active nenecesare, uzate
Valoarea substanţială brută se referă la activitatea de bază şi se foloseşte la metodele de randament.

26. Detertiminaţi activul net corijat al unei întreprinderi, prin ambele metode, cunoscând următoarele
elemente din bilanţul economic al acesteia : casa 10.000, banca 150.000, cheltuieli de înfiinţare 15.000,
clădiri 200.000, echipamente 250.000, stocuri 300.000, furnizori 400.000, creditori 80.000, împrumuturi
bancare t.l. 200.000, capital social 100.000, rezerve 10.000, venituri anticipate 80.000, profit 55.000.
R : 1. Metoda substractivă :
ANC = Total active corijat – Total obligaţii corijate
= 910.000 – 480.000 = 430.000
Activ corijat = Total active – imob. Necorporale
= 925.000 – 15.000 = 910.000
Oblig. Corijate = 400.000 + 80.000 = 480.000
2. Metoda aditivă:
ANC = 910.000 – 480.000 = 430.000

27. Ce este rata de actualizare ?


R : Rata de actualizare este o sumă « x » investită azi, care peste « n » ani va genera valoarea y = x(1+i)n, i =
rata de actualizare, care permite comparabilitatea parametrilor economici.

28. Care sunt tehnicile de actualizare ?


R : Tehnicile de actualizare, în funcţie factorul timp, sunt două:
- tehnica de capitalizare sau fructificare (viitor)
- actualizarea propriu-zisă (trecut)

29. Prezentaţi 3 metode de determinare a ratei de actualizare.


R : 1. metoda fructificării (a capitalizării) : x(1 +i)n = y – formula de capitalizare din trecut în prezent
1 1
2. regula de actualizare: ⇒x= y - formula de capitalizare din viitor în prezent
(1 + i ) n
(1 + i ) n

30. Ce este actualizarea ?


R : Actualizarea este metoda prin care se asigură comparabilitatea unor parametri economici şi indicatori
financiari ce se realizează în perioade diferite de timp.

31. Prezentaţi şi explicaţi modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi.


4
Evaluare economica
R : CMPC = costul capitalului propriu*proporţia în masa capitalului utilizat de întreprindere
Capitalpro priu
( )
Totalcapit al
= costul datoriei * proporţia în masa capitalului utilizat de întreprindere
- se determină în 2 moduri :1prin dividende :
d
C= + g , C = costul capitalului
p
d = dividend
p = preţul acţiunii
g = creşterea dividendului
2.conform modelului echilibrului care ţine seama că riscul global al unui titlu poate fi descompus în 2
tipuri de riscuri : propriu pieţei şi specific titlului respectiv

32. Cum se determină costul capitalului propriu al unei întreprinderi.


R : Ccp = rata neutră * prima de risc a pieţei * β, β = mărimea riscului

33. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi rata de actualizare.R : Rata de actualizare este formată dintr-o rată de
bază şi prima de risc Rata neutră corespunde unor plasamente fără risc unde prima de risc este cu atât mai
mare cu cât .......

34. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi valoarea întreprinderii.R : Riscurile şi valoarea întreprinderii sunt
invers proporţionale.

35. Explicaţi relaţia dintre rata de actualizare şi valoarea întreprinderii.


R : Rata de actualizare şi valoarea întreprinderii sunt direct proporţionale.

**. Enumeraţi unele posibile riscuri externe şi riscuri interne ale unei întreprinderi cu influenţă asupra
ratei de actualizare.R : Risc extern : randamentul ramurii întreprinderii Risc intern : nerealizarea
profitului programat

**. Ce semnificaţie are coeficientul de volatilitate al acţiunilor unei întreprinderi asupra valorii
acesteia ?
R : Coeficientul de volatilitate al acţiunilor unei întreprinderi semnifică puterea de cumpărare a acţiunilor.

36. Ce este valoarea patrimonială a unei întreprinderi şi prezentaţi câteva din metodele de determinare.
R : Valoarea patrimonială are în vedere valoarea actuală a elementelor matematice ale capitalului propriu,
forma concretă de utilizare a acestuia. Metodele de determinare sunt: activul net contabil, activul net contabil
corectat, valoarea substanţială.

37. Ce este capacitatea beneficiară a unei întreprinderi şi ce semnificaţie are în evaluarea


întreprinderii ?
R : Capacitatea beneficiară reprezintă aptitudinea unei întreprinderi de a obţine profit în viitorul apropiat în
condiţiile unei activităţi normale, identice cu cele precedente, dacă nu au loc schimbări semnificative în viaţa
întreprinderii. Ea reprezintă formula de calcul a valorii întreprinderii în cazul metodei prin randament.

38. Care sunt paşii (etapele) pentru determinarea capacităţii beneficiare a unei întreprinderi?
R: Sunt 3 etape:1. analiza rezultatelor trecute (minim 3 ani);2. testarea previziunilor;
3. combinarea rezultatelor şi calcularea matematică a capacităţii beneficiare.

5
Evaluare economica
39. Prezentaţi şi explicaţi 4 corecţii ce pot fi aduse rezultatelor din bilanţul contabil pentru
determinarea capacităţii beneficiare.R: 1. amortismentele; 2. salariile şi cheltuieli asimilate ; 3. legate
de profit /pierderi cu caracter excesiv ; 4. complementarităţile de activitate între 2 sau mai multe
întreprinderi.

**. Ce corecţii se aduc rezultatelor financiare din bilanţul contabil în legătură cu amortizările şi
provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor ?
R: - Influenţează amortizările tehnice reale şi cea fiscală
- Înlătură amortizările în exces

**. Ce corecţii se aduc rezultatelor financiare din bilanţul contabil în legătură cu cheltuielile salariale ?
R : Scăderea numărului de persoane supradimensionează în activitatea de întreţinere.

**. Explicaţi corecţiile legate de sinergii ce trebuie aduse profitului din bilanţul contabil pentru a
determina capacitatea beneficiară a întreprinderii.R : Sinergia reprezintă asocierea unor elemente
matematice şi umane necesare activităţii pentru realizarea funcţiilor unităţii corespunzătoare cu profilul,
calitatea, care evidenţiază capacitatea de creştere a calităţii componentelor. Se pot aplica corecţii la rata de
capitalizare, coeficientul multiplicator.

** Care sunt efectele sinergice şi ce influenţă au asupra valarii unei tranzacţii ?


R : Efectele sinergice au capacitatea de a reuşi într-un nou segment de piaţă cu un produs, tinând cont de
componentele actuale. Influenţează în sensul creşterii valorii tranzacţiei.

40. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacităţii beneficiare a unei întreprinderi ?
R: Ţine seama de indicatori prin care se exprimă teoretic, poate însemna: profitul net şi dividendul folosit în
evaluare bazat pe randamentul capitalului.

**. Care sunt elementele de calcul necesare pentru evaluarea întreprinderii prin rentabilitate?
R: Valoarea de rentabilitate reprezintă metoda capitalizării veniturilor şi constă în aplicarea la capacitatea
beneficiară (CB) a unui coeficient multiplicator capitalistic Y.
V= Y*CB
Y poate avea semnificaţii diferite: rată neutră de plasament a disponibilităţilor pe piaţa financiară.

41 Ce înţegeţi prin perioada de referinţă a unei întreprinderi în evaluarea acesteia prin rentabilitate ?
R : Perioada de referinţă se exprimă în ani şi corespunde limitei de prognoză stabilită de evaluatori pe baza
constatărilor din diagnosticul sectorial.

**. Ce este şi cum se determină prima de risc a unei întreprinderi ?


R : Prima de risc sau rata de actualizare cu risc :
IR * 1+R, IR= rataneinflaţionistă
R= rata de risc care poate lua valori între 0,25-2
**. Ce relaţie este între rata de actualizare, capacitatea beneficiară şi valoarea întreprinderii ?
1
k = , k este inversul ratei de capitalizare şi exprimă nr. de ani de profit net pe care cumpărătorul este
i
P
dispus să-l plătească Vr =P*k, P= profit Vr =
i
Valoarea de rentabilitate este direct proporţională cu capacitatea întreprinderii de a produce profit şi invers
proporţională cu rata de plasament a disponibilităţilor pe piaţa financiară.

6
Evaluare economica
**. Capacitatea beneficiară a unei întreprinderi, exprimată prin profitul net este de 800 iar dobânda la
obligaţiunile de stat este de 12%. Care este valoarea întreprinderii prin metoda capitalizării veniturilor
şi explicaţi semnificaţia acesteia.

R :V =
P
=
800
= 666 ,66 ⇒
reprezintă termenele de recuperare a investiţiei ce produce un venit V de 800
i 0,12

** Ce semnificaţie are multiplicatorul capitalistic y pentru evaluarea prin rentabilitate a unei


întreprinderi şi care sunt formele de prezentare a acestuia ?
R : Poate avea diferite semnificaţii. Cea mai utilazată semnificaţie este aceea că reprezintă rata neutră de
plasament a diponibilităţilor pe piaţa financiară şi semnifică rata de recunoaştere a investiţiei. O altă definiţie:
actualizarea unei serii de beneficii constante (rată de actualizare) până în anul n atunci y = nr. de unităţi –an,
determinat astfel :
1
1−
An = (1 + t ) n
t
**. Ce este valoarea de randament propriu-zisă şi cum se determină ?
R : Valoarea de randament propriu-zisă reprezintă metoda care se bazează pe investiţia făcută de cumpărător
exprimată prin dividende pe care întreprinderea i le varsă ; valoarea întreprinderii este direct proporţională cu
capacitatea beneficiară exprimată prin dividende şi invers proporţională cu randamentul acţiunilor pe piaţă.

**. Ce este valoarea de rentabilitate şi cum se determină ?


R : Această valoare se bazează pe actualizarea profiturilor anuale viitoare, limitate la un număr de ani. Îtrucât
numărul de ani poate influenţa sensibil valoarea, se ia în calcul şi aşa numita valoare reziduală (Vz) ce se poate
realiza.
P Vz
Vl = ∑ + i= rata neinflaţionistă
(1 + i ) n
(1 + i ) n
**. Ce este valoarea de rentabilitate continuă şi cum se determină ?
R : Potrivit acestui procedeu se consideră că valoarea întreprinderii este dată de profitul mediu anual
previzionat, ca un fel de rentă perpetuă la care se adaugă valoarea de rentabilitate.
P
Vrc= P+ (i-rata de actualizare)
i
42. Definiţi capacitatea beneficiară a unei întreprinderi şi prezentaţi formele de exprimare a acesteia.
R: Capacitatea beneficiară este aptitudinea unei întreprinderi de a degaja un beneficiu dat în viitorul apropiat,
în condiţii de animaţie şi de gestiune zise normale, identice cu cele din ultimii ani, deci nici o schimbare
semnificativă nu are loc.Capacitatea beneficiară se exprimă în mod frecvent, cifric, sub formă de beneficiu
net, dividende şi cash flow.

43. Cum se determină şi ce semnificaţie au fluxurile de trezorerie în evaluarea unei întreprinderi ?


R : Calculul fluxurilor de trezorerie (disponibilităţi) utilizate în evaluare are în vedere profitul net, la care se
adaugă alte disponibilităţi (amortismentele, provizioane şi valoarea reziduală) şi se scad necesităţile de
finannţare a activităţii, respectiv investiţiile pentru menţinerea potenţialului tehnic şi variaţia nevoii de fond de
rulment.
Disponibil la începutul anului
+ ± profit net/pierdere+ amortizări şi provizioane+ rezerve
+ creşteri de capital (din care reeval)+ împrumuturi pe termen mediu şi lung
- creşteri de active fixe (inclusiv rambursarea CP)- creşteri de active financiare
+ ± variaţia capitalului de lucru (NFR format din ± variaţia stocurilor ± variaţia creanţelor)
7
Evaluare economica
± alte active (conturi de regularizare)+ obligaţii
± credite pe termen scurt ± pasive de regularizare= disponibil la sfârşitul perioadei

44. În ce constă metoda fluxurilor de disponibilităţi actualizate ?


R : Potrivit acestei metode, valoarea este egală cu suma actualizată a fluxurilor anuale. Ea se utilizează când
există diferenţe relativ mari de la un an la altul, ca urmare a variaţiei investiţiilor sau a nevoii de fond de
rulment, iar durata de previziune depăşeşte 5 ani.

CF1 CF 2 CF n
V= + + ... +
(1 + i ) (1 + i ) 2
(1 + i ) n

45. Care sunt cele 4 etape (paşi) în evaluarea unei întreprinderi prin metoda fluxurilor de disponibilităţi
actualizate ?R : Cele 4 etape succesive sunt :
1. calculul fluxului de lichidităţi nete istorice (minim 3 ani anterior).
2. proiectarea fluxului de lichidităţi nete pe o perioadă cât mai lungă posibil, dar compatibilă cu orizontul de
prognoză al întreprinderii, aceasta presupune să avem o bună înţelegere a fluxurilor trecute pentru a putea
desprinde fluxurile viitoare cât mai fidel posibil, deci o bună viziune a volumului vânzărilor, preţurile,
structura costurilor de exploatare şi a cheltuielilor de capital.
3. determinarea valorii reziduale ce urmează să fie adaugată la cash flow-ul din ultimul an proiectat.
4. determinarea ratei de actualizare, graţie căreia este posibil de a reduce fluxurile nete viitoare şi valoarea
reziduală în valori de azi.

**. Ce este valoarea reziduală, cum se determină şi când se foloseşte în evaluarea întreprinderii ?
R : Valoarea reziduală reprezintă valoarea posibilă de realizat după încheierea duratei de viaţă a investiţiei
(prin vânzarea pieselor, a subansamblelor, rezultate din casare).
Valoarea reziduală este egală cu activul net de la sfârşitul perioadei diminuat cu cheltuielile de lichidare.
Se foloseşte la evaluarea întreprinderii în dificultate.

46. Ce sunt elementele intangibile ale unei întreprinderi şi care sunt acestea ?
R : Sunt, de regulă, elementele imateriale care pot sau nu să fie înregistrate în patrimoniul unei întreprinderi,
dar care contribuie la menţinerea şi dezvoltarea activităţii potenţiale a întreprinderii.
Acestea pot fi :-cheltuieli de cercetare, dezvoltare ;
- Cheltuieli de constituire ;
- Brevete, licenţe, mărci de fabrică etc. .
- Alte imobilizări necorporale ( programme de informatică etc.)

**. Ce este partea « invizibilă » a unei întreprinderi şi cum se determină valoarea acesteia ?
R : Partea « invizibilă » o constituie activul fictiv – cunoscut fiind faptul că activul patrimonial al
întreprinderii grupează toate elementele patrimoniale având o valoare economică pentru întreprindere.
Din elementele ce nu pot fi înregistrate în patrimoniul întreprinderii :
- reputaţie ;superioritatea produselor ;amplasamentul ;clientela ;competenţa tehnică, comercială,
managerială.

**. Care este pragul de rentabilitate al unei intreprinderi şi ce semnificaţie are în evaluarea acesteia?
R: Pragul de rentabilitate, respectiv cifra de afaceri care asigura recuperarea cheltuielilor este dată de suma
cheltuielilor variabile si fixe, folosindu-se relaţia:

8
Evaluare economica
F
Q=
E gcv F=suma cheltuielilor fixe
1−
Totalchelt
Egcv=cheltuieli variabile
Cunoaşterea acesteia este importanta in alegerea metodelor de evaluare precum şi previzionarea
profitului care se va lua in calcul.

**. Ce este superprofitul, superbeneficiul sau renta goodwill, ce semnificaţie are şi cum influenţează
valoarea intreprinderii?
R : Goowill-ul este diferenţa dintre preţul plătit de cumpărător şi activul net contabil corijat

GWcontabil= preţ de achiziţie –ANC

Superprofitul va exista daca rentabilitatea generata de întreprindere este superioara celei care s-ar obţine
plasând pe piata un capital echivalent cu activul net corijat (ANC)
Sp= CB-ANC x i Sp=superprofit
CB=capacitate beneficiara
ANC=activul net corijat
i = rata de capitalizare
Capitalizând pe câtiva ani(n) acest superprofit, se obţine valoarea goodwill-ului
GW = n x (CB-ANC x i)

**. Ce este goodwill-ul unei intreprinderi şi in ce relaţie se află cu valoarea acesteia?


R : Goodwill-ul unei intreprinderi este diferenţa dintre preţul platit de cumpărător şi activul net contabil
corijat. Prin goodwill se vor estima avantajele necorporale de care beneficiază intreprinderea. Este in relaţie
directa cu valoarea intreprinderii.

**. Ce relaţie exista intre fondul comercial si godwill-ul unei intreprinderi?


R : Goodwill-ul intreprinderii este reflectat patrimonial in fondul comercial, fiind diferenta intre valoarea de
aport sau achiziţie şi valoarea elementelor de activ.

47. Ce sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii şi in câte grupe se pot clasifica?
R : Metodele combinate presupun abordarea financiară, intrucat se bazează pe fluxurile antrenate de
activitatea intreprinderii intr-o perioadă trecută sau viitoare. Pot fi grupate in două categorii in funcţie de
tehnicile aplicate:
- tehnici bazate pe ponderarea intre o valoare patrimoniala si una de rentabilitate.
- tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intangibile.

**. Explicati in ce constă metoda practicienilor de evaluare a intreprinderii?


R : Valoarea intreprinderii se determina ca medie simplă sau ponderată unei valori patrimoniale (ANC) şi una
CB
prin randament ( ).
i
CB
ANC +
V = i
2
**. În ce constă metoda remunerării valorii substanţiale brute?
R : Valoarea substanţială brută (VSB) reprezintă totalitatea mijloacelor corporale ale întreprinderii angajate şi
organizate pentru a realiza obiectul său de activitate, fără a ţine cont de modul de finanţare a acestora.
Evaluarea se face în 2 etape :

9
Evaluare economica
- evaluarea elemenetelor corporale
- evaluarea elementelor necorporale.

**. În ce constă metoda remunerării capitalurilor permanente necesare exploatării?


R : Potrivit acestei metode valoarea globală a unei întreprinderi este egală cu capitalurile necesare pentru a
crea o întreprindere având aceleaşi caracteristici ca întreprinderea de evaluat.

**. Care sunt ipotezele de bază în evaluarea întreprinderii prin metoda remunerării valorii substanţiale
brute.R : Ipotezele de bază sunt :
- determinarea valorii corporale
- determinarea goodwill-lui sau fondului comercial
- determinarea întreprinderii (însumarea celor 2)

** Se dau următoarele informaţii : imobilizări corporale 29.000, fond de comerţ 1.000, stocuri 20.000,
creanţe 50.000, disponibilităţi 5.000, capitaluri proprii 50.000, diferenţe din reevaluare 25.000, obligaţii
nefinanciare 25.000, împrumuturi bancare 5.000. Rata de remunerare a valorii substanţiale este de
15%, capacitatea beneficiară exprimată prin profit previzional net 1000/an şi rata de actualizare este de
12%.
Se cere să evaluaţi întreprinderea calculând o rentă a goodwill-lui redusă la 5 ani.
R : Activul corporal= 104.000 (105.000-10.000)
Datorii= 30.000
Val. Elem. Corporale= 74.000 (104.000-30.000)

VSB= 104.000
Remuneraţia VSB = 104.000*15% =15.600 = prag de rentabilitate
Profit prevozionat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0000
Remunerarea VSB (15%) 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
Superprofit sau -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
Renta goodwill
GW= -14.600 + -14.600 + -14.600 + -14.600 + -14.600
1,12 (1,12)² (1,12)³ (1,12)4 (1,12)5

GW = (-14.600) 1 ·(1,12)5 =(-14.600)· 248.832 = -2.059

0,12 0,12
Valori corporale 74.000
Valori necorporale(badwill) -2.059
Valoare întreprindere 70.941
48. Cum se evalueaza acţiunile deţinute de întreprindere la capitalul altor întreprinderi?
R: Evaluarea se face in funcţie de profitul net pe acţiune al firmei la care societatea comerciala este deţinătoare
de titluri.

49. Cum se evaluează stocurile din cadrul unei întreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?
R: Se evaluează la preţul zilei, din perioada de inflaţie sau preţul mediu ponderat de aprovizionare in situaţiile
de stabilitate, dar diferenţiat pe furnizori.

50. Cum se evaluează creanţele din bilanţul unei întreprinderi pentru a determina valoarea acesteia?
R: Creanţele certe se iau in calcul la valoarea contabilă. Creanţele in altă monedă, se actualizeaza in funcţie
de cursul de schimb.

10
Evaluare economica
Creanţele pentru care se apreciază încasarea peste o lună se corectează in funcţie de costul imobilizării
fondurilor pe perioada amânării încasării (dobândă bancară)

51. Cum se evaluează disponibilităţile din bilanţul unei întreprinderi pentru a determina valoarea
acesteia?R: Disponibilităţile in moneda naţională nu se actualizează, soldurile se iau in calcul la valoarea
contabilă.Disponibilităţile in alta moneda se evaluează in funcţie de evoluţia raportului de schimb dintre
moneda naţională şi moneda respectivă.

52. Cum se evaluează imobilizările necorporale ale unei întreprinderi pentru determinarea valorii
acesteia?
R: Prin metode bazate pe profit, respectiv metode care analizează avantajele deţinerii acestor active prin
prisma efectului favorabil pt întreprinderi (profit)
- prin metode bazate pe costul realizării activelor intangibile .
- prin metode bazate pe piaţa, tranzacţii pt active similare.

53. Cum se evaluează obligaţiile din bilanţul unei întreprinderi pentru determinarea valorii acestora?
R: In general la obligaţiile din bilanţ nu se fac corecţii. Obligaţiile in altă valută se actualizează in funcţie de
cursul de schimb la data evaluării.
Împrumutul pe termen lung se corectează cu diferenţa dintre dobânda zilei si cea la data contractării
împrumutului.

** Care sunt situaţiile in care este posibilă evaluarea unei întreprinderi in dificultate?
R: Valoarea unei întreprinderi in dificultate se poate aprecia in următoarele situaţii:
a- poate fi redresata.
b- dispune de un patrimoniu, care după lichidare, prezintă încă un activ net pozitiv.
c- urmează să fie lichidată.
In cazul întreprinderii redresabile se poate recurge la evaluare.

** In ce consta metoda activului net de lichidare, când se foloseşte şi cum se calculează valoarea
întreprinderii in dificultate?R: In cazul întreprinderii in dificultate in care se estimează reducerea sau
oprirea activităţii acesteia, activul net reevaluat sau activul net corijat se înlocuieşte cu activul net de
lichidareActivul net de lichidare se determina pe baza activului net contabil care se corectează prin
adăugarea plus valorii asupra elementelor de activ corporale si necorporale si se scade minus valoarea
elementelor de activ corporale si necorporale, se scad costurile de lichidare (dezafectare si de funcţionare)
Se foloseşte la întreprinderile neredresabile.

** In ce consta metoda valorii la termen, când se foloseşte şi cum se calculează valoarea întreprinderii
in dificultate?R: Metoda valorii la termen se utilizează in cazul intreprinderilor redresabile, si consta in:
- aprecierea activului net si a capacităţii beneficiare a întreprinderii redresabile.
- calculul unei valori la termen pornind de la activul net şi de la capacitatea beneficiară.
- aplicarea unei decotări la valoarea la termen astfel obţinută:
VT
U= = FIN
(1+t)n
VT= valoarea la termen a societăţii calculate după obişnuite
FIN= reconstituirea fondurilor proprii de către cel care a preluat întreprinderea.
t = rata de actualizare (bază + mişcare)
n= nr de ani intre data reluării activităţii si data evaluării

11
Evaluare economica
** .Evaluarea întreprinderii in cazul fuziunii şi divizării.R: Fuziunea intreprinderilor presupune
combinarea două sau mai multe întreprinderi, prin care întreprinderea, sau întreprinderile absorbite se dizolvă
şi işi transferă patrimoniul întreprinderii absorbante sau se unesc intr-o întreprindere nouă, transferându-şi
acesteia patrimoniile.
In cazul divizării unei întreprinderi, se divide in doua sau mai multe întreprinderi noi.In cadrul unui proiect de
fuziune sau dizolvare, întreprinderea care participă la fuziune sau cea care se divide, stabilesc data şi metoda
evaluării activului si pasivului care se transfera intreprinderilor beneficiare sau intreprinderilor noi divizate.

54. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderilor?


R: Conţinutul unui raport de evaluare cuprinde următoarele:
-semnătura si certificarea
- descrierea lucrării de evaluare.
- descrierea afacerii.
- metodologia de evaluare.
- confidenţialitatea raportului.

55. Cum influenţează raportul de schimb al monedei naţionale valoarea unei întreprinderi?
R: Cursul de schimb al monedei naţionale influenţează direct valoarea întreprinderii evaluate

56. Cum influenţează modificarea preţurilor valoarea unei întreprinderi?


R: Modificarea preţurilor influenţează direct valoarea unei întreprinderi.

**. Rate de remunerare a activelor este de 10%, valoarea patrimonială a întreprinderii este de
10.000 iar capacitatea beneficiara exprimată prin profitul net este de 1.500. Care este Superprofitul,
superbeneficiul sau renta de goodwill al întreprinderii?
R:Sp = CB – ANC x i = 500
1.500 – 10.000 x 10%
pragul de rentabilitate = VSB x t = 1.000 x 10% = 1.000
GW = prof previz – prag rent. = 1.500- 1.000 = 500

**. Care este valoarea unei întreprinderi daca are o capacitate beneficiara exprimată prin profitul
net de 10.000 iar costul capitalului acestei întreprinderi este de 15%?
CB 10 .000
R: V = i = 0,15 = 66 .667
**. Se dau următoarele informaţii despre o întreprindere: total active 150.000, din care cheltuieli
anticipate 10.000; total datorii 75.000; diferente din reevaluare 50.000, capitaluri proprii 25.000.
Determinaţi activul net corijat al acestei întreprinderi.
R: ANC= ACTIV – DATORII=150.000- 75.000 = 75.000

57 .Care este rolul bilanţului economic in evaluarea unei întreprinderi?


R: Bilanţul economic serveşte pentru evaluarea întreprinderii, el se obţine după colectarea elementelor de
activ, pasiv si cont de profit si pierdere cu efectele ± ale ajustărilor.

**. Explicaţi rolul evaluării pentru elaborarea situaţiilor financiare ale întreprinderii,
R: Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilro financiare vor fi
recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de
evaluare: cost istoric, cost current, valoare relizabila, etc.

58. Explicaţi influenţa politicilor de amortizare asupra valorii întreprinderii.


12
Evaluare economica
R : Politica de amortizare influenteaza valoarea intreprinderii astfel:
- stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale, influenteza in sensul unei valori mai mari
a cativelor si a intreprinderii
- satbilreau or durate de viata mai scurte decat cele normale influenteaz in sensul micsorarii valroii
intreprinderii
- metodele de amortizare deasemena influenteza, de exemplu daca in anul in care se face evaluarea
mijloacele fixe achizitionate in acest an sunt amortizate accelerat influenteaza intreprinderea, valoare
acesteia fiind mai mica decat daca ar fi utilizat metoda liniara.

59. Cum explicaţi relaţia dintre politicile contabile şi valoarea întreprinderii ?


R : Este evident ca politicile contbile influenteaza valoarea intreprinderii instrucat intrucat acesta poate
opta pentru o metoda sau alta, o baza de evaluare sau alta a elemntelor din situatiile financiare, astfel
metoda lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un rezultat mai
mic pe cand metoda fifo va avea unefect invers, asmenea si politicile de amortizare, respective duratele de
viata stabilite sau metodele de amortizare. De exemplu capitalizarea costurilro indatorarii la un moment
dat determina active mai mari decat daca dobanda ra fi tercuta direct in caheltuiala perioadei.

60. Ce înţelegeţi prin valoarea patrimonială a unei întreprinderi ?


R : Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat obtinut ca diferenta intre
activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant.

61. Cum influenţează riscul de ţară valoarea întreprinderii ?


R : Riscul de tara influenteaza val intreprinderii in sens invers proportional cu cat riscu este mai mare cu
atat val intrepr este mai mica.

**. Conturile din afara bilanţului influenţează valoarea unei întreprinderi ? Dacă da,cum ?
R : Da, conturile extrabilantiere influenteaza val intreprinderii, activele care nu sunt in proprietate dar sunt
utilizate de intreprindere, evidentiate extrabilantier sunt luate in calcul la determinarea valorii substantiale
brute.

**. O întreprindere şi-a constituit un patrimoniu compus în principal din partcicpaţii minoritare în
afaceri industriale şi comerciale….Determinarea plusvalorilor nete aferente activelor
- plusvalori brute pentru imobilizari corporale =6 mil (11 valoare de piaţă – 5 valoare contabilă)
- plusvalori brute pentru titlurile necotate =15
- plusvalori brute pentru titlurile cotate =18
Total plusvalori brute =39
Impozit pe plusvalori (28%) =(11)
Total plusvalori nete de impozit= 28
Observaţie: în practica internaţională a evaluării plusvalorile aferente activelor imobilizate se impozitează cu o
cotă diminaută avându-se în vedere realizarea lor pe termen lung sau incertitudinea realizării imediate.

**. Enunt idem 183. Determinarea economiei de impozit pe profit indusă de pierderi.
R : Se presupune că pierderea poate fi recuperată în următorii 5 ani dacă se ţine seama de plusvalorile
potenţiale pe care le degajă participaţiile. Fluxurile anuale sunt actualizate (aduse la data evaluării) la o
rată de 10% dată în enunţ.
Pierderi reportate =
de unde o economie de impozit pe profit de:
5≅ 11,4 x 0,4 = 4,6

**. Enunt idem 183. Determinarea activului net contabil corectat.


13
Evaluare economica
ANCC = 145
ANC 112
Total activ 137
- Datorii 25
+ Plusvalori active nete 28
+ Economie de impozit pierderi 5

**. Grupul Y detine, prin intermediul societatii mame, un control majoritar asupra a trei societati :
A,B, C.…..Sa se determine valoarea actuala a partcipatiilor in societatile A,B, C.
A,B, C.Participaţii în societatea A: valoarea de piaţă a acesteia poate fi estimata prin metode comparative:

- rezultatul exploatării: valoarea afacerii sau a entităţii (ansamblul capitalurilor) = 10 x 9 = 90 milioane


valoarea acţiunilor (valoarea capitalurilor proprii) = valoarea entităţii – datorii = 90 – 18 = 72 milioane
- rezultatul net: valoarea acţiunilor (capitalurilor proprii) = 15 x 5 (rezultatul exploatarii de 9 milioane
după impozitare cu 40% = 5,4; dacă se ţine seama de existenţa cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriilor
se poate rotunji in jos, la 5 milioane)= 75 milioane
Se poate accepta o valoare a participaţiilor în societatea A de 75 milioane de unde rezultă o plusvaloare de
25 milioane (75 valoare de piaţă – 50 valoare netă contabilă).

Participaţii în societatea B: valoarea acesteia se stabileşte pe baza capitalizării bursiere care, ţinând seama
de partea deţinută de grup, este de 71,5 milioane (130 mil x 55%), rezultând o plusvaloare de aproximativ
37 milioane (71,5 valoare de piaţă – 35 valoare netă contabilă)
Participaţii în societatea C: fiind finanţata doar din capitaluri proprii, valoarea societăţii C este egală cu
valoarea acţiunilor (capitalurilor proprii) de 32 milioane, de unde rezultă o plusvaloare de 7 milioane [32
milioane valoare de piaţă – (110 –50-35 ) valoare netă contabilă]

**. Enunt idem 186. Sa se determine acivul net contabil corectat al grupului Y.
R : a)Corecţii în vederea determinării activului net contabil corectat al grupului:
- cheltuieli de constituire: sunt nonvalori şi se elimină
- imobilizarea care reprezintă sediul social: plusvaloare de 6 milioane (16 valoaare de piaţă – 10 valoare
contabilă)
- împrumut de 12 milioane: partenerul prezintă un risc de faliment ridicat care conduce la provizionarea
integrală a împrumutului (anularea activului de 12 milioane)
- plusvaloare aferentă participaţiei în A: 25 milioane
- plusvaloare aferentă participaţiei în B: 37 milioane
- plusvaloare aferentă participaţiei în C: 7 milioane
b)Determinarea activului net contabil corectat: 109 milioane
ANC (143 - 80) 63
Anularea cheltuielilor de
constituire - 1
Provizionarea împrumutului -12
Economie de impozit aferentă cheltuielilor de constituire şi împrumutului anulat [(12+1) x 0,4] 5
Plusvalori pentru imobilizările corporale 6
Plusvalori pentru participaţiile A, B, C 69
Impozit pe plusvalori [(6+69)x 0,28] -21

**. Societatea A, cotata la bursa prezinta urmatoarele caracteristici financiare….Sa se determine


costul mediu ponderat al capitalului ca si referinta a ratei de actualizare.
R : Calculul CMPC - costul capitalurilor proprii = 0,057 + 0,04 x 1,1 = 10,1%
- costul datoriilor după impozitare = 0,075 x 0,6 = 4,5%
14
Evaluare economica
- CMPC = ...........unde 225 reprezintă valoarea actuală a capitalurilor proprii (capitalizarea bursieră a
societăţii) faţă de valoarea contabilă de 100; mai relevantă este prima sumă

**. Enunt idem 186. sa se calculeze Cash flow-ul disponibil si sa se estimeze valoarea de piata a
societatii, presupunand ca acest cash flow va creste la infinit cu 4% pe an.
R : Calculul cash-flow-ului disponibil (CFD) = Profit operational net + Amortizare şi alte cheltuieli
noncash – Variaţia nevoii de fond de rulment operaţionale (capitalului de lucru) – Investiţii în active
imobilizate
CFD = 50 x 0,6 + 45 – 10 – 50 = 15
357 mil ??????????
Se obţine apoi valoarea capitalurilor investite atât în afacere (357 milioane) cât şi în titluri (participaţia
într-o altă societate) a căror valoare actuală este de 35 milioane. Rezultă o valoare a capitalurilor totale
investite = 357 + 35 = 392 milioane UM
În final, pentru a obţine valoarea capitalurilor proprii, se scade valoarea datoriilor = 392 – 200 = 192
milioane UM
**. Un grup de socieati prezinta urmatoarele situatii financiare pt. Ultimul exercitiu…Sa se
calculeze valoarea creata de grup in ultimul exercitiu.
R : Calculul valorii economice adăugate (VEA)

unde : POnet – profit operaţional (rezultat din exploatare) net de impozit


CMPC – costul mediu ponderat al capitalului
CI – capitaluri investite
ROIC – rentabilitatea capitalurilor investite
CMPC se determină astfel:
- costul capitalurilor proprii:
unde kj – costul capitalurilor proprii (Ccp)
KF – rentabilitatea pieţei fără risc
KM – rentabilitatea pieţei (cu risc)
j – coeficientulβ de volatilitate al acţiunii j
Ccp = 0,04 + 1,3 x 0,05= 10,5%
- costul datoriilor financiare
= 0,07 x (1-0,4)=4,2%
- =450/750 x 8%≅ 0,105 + 300/750 x 0,042
Atunci VEA = 200 x 0,6 – 670 x 0,08 = 66,4
Unde CI reprezinta: imobilizari + nevoia de fond de rulment = 500 + (450 -280) = 670

**. Enunt idem probl anterioara. Sa se evalueze afacerea prin comparaţii bursiere .
R : 1) PER De obicei PER se aplică rezultatului curent net.
Rezultatul curent net al grupului Z se determină:
Rezultat net 115 +Amortizarea plusvalorii 10 -Rezultat extraordinar 25 +Impozit pe rezultatul extraordinar
10
Rezultat net curent 110
PER 18 Valoare de piaţă a actiunilor 1980
2) Rezultatul exploatarii (RE)
RE 200
Multiplu observat 10
Valoare de piaţă a capitalurilor investite
(capitaluri proprii şi datorii în total) 2000-Datorii financiare 300
Valoare de piaţă a acţiunilor 1700
Obs: se face distincţie între valorile aferente capitalurilor proprii (pentru acţionari), respectiv valorile
15
Evaluare economica
aferente tuturor capitalurilor investite atât de acţionari cât şi de creditori (a entităţii). În cazul în care se
doreşte o valoare a capitalurilor proprii (în această problemă) şi se obţine mai întâi o valoare a capitalurilor
investite, aceasta se transformă într-o valoare a capitalurilor proprii prin deducerea datoriilor financiare.

** . Enunt idem probl anterioara. Sa se evalueze afacerea prin metoda cash-flow-ului disponibil .
R : Rezultatul exploatarii 200 - Impozit aferent 80 + Amortizare 50 = Cash-flow de exploatare 170 +
Nevoia de fond de rulment la sfârşitul exerciţiului precedent 150 - Nevoia de fond de rulment la sfârşitul
exerciţiului curent 170 - Investiţii de efectuat 60 = Cash-flow disponibil 90
Acest cash-flow se va actualiza pe baza ipotezelor de creştere din enunţ rezultând o valoare a tuturor
capitalurilor investite (VCI) sau a entităţii de: 2753 milioane UM
Obs. ultimul termen al formulei desemnează valoarea reziduală actualizată şi determinată după formula:
unde CFn+1 – cash-flow-ul anului 4 ; g - rata de creştere a cash-flow-ului până la infinit
Valoarea acţiunilor (capitalurilor proprii) = VCI – Datorii financiare = 2753 – 300 = 2453 milioane UM

**. O intreprindere ofera actionarilor un randament global pe dividenede de 3%.... Sa se determine


rata de crestere implicita dividendelor la infinit care permite asigurarea acestei rentabilitati.
R : Modelul Gordon Shapiro conduce la formula: ????????unde D este primul dividend de primit, r rata de
rentabilitate cu risc si g rata de creştere la infinit a dividendului global. Formula se poate scrie: unde r1
este randamentul oferit de dividende, în acest exemplu = 3%
Se obţine astfel 0,1 = 0,03 + g deci g = 7% (inflaţie inclusă)

**. O intreprindere a fost introdusa la Bursa in exercitiul N-1….Sa se determine valoarea de piata a
afacerii.R : Se utilizează modelul Gordon Shapiro în trei secvenţe cărora le corespunde o anumită rată de
creştere a dividendelor.Ultimul termen calculat pentru sfârşitul anului 5 este dat de .

**. Daca pretul actiunii unei intreprinderi este …..care este rata de rentabilitate sperata a titlului ?
R : Se aplică formula lui Gordon Shapiro: de unde r = 15%

**. O intreprindere prezinta urmatoarele caracteristici….Sa se calculeze good-will-ul intreprinderii.


R : Întreprinderea va degaja un superprofit perpetuu de 2,5% corespunzător surplusului de rentabilitate
obţinut în raport cu rentabilitatea cerută de piaţă (10 –7,5 = 2,5). În aceste condiţii, se determină o
rentabilitate constantă de 10%, adică 100 milioane UM pe an corespunzatoare unei valori de piaţă de:
100 / 7,5% = 1333 mil UM .Atunci goodwill-ul poate fi estimat la 1333 – 1000 = 333 mil UM
O altă variantă de rezolvare, potrivit formulei clasice de capitalizare a superprofitului este:
unde superprofitul Sp se determină:
1000 x 10% - 1000 x 7,5% = 25,
iar Sp capitalizat este 25 / 7,5% = 333 milioane UM

**. O intreprindere prezinta urmatoarele caracteristici….Sa se calculeze good-will-ul intreprinderii.


R : Superprofitul va fi degajat doar în următorii 10 ani şi se va majora anual cu 5%:
Superprofitul este de 25 milioane şi va creşte cu 5% pe an. Se va aplica formula actualizării pe un orizont
finit de timp (10 ani) a unei valori aflate într-o creştere geometrică.
sau
GW = ???????????///
GW = 210 milioane UM

**. Conducerea unei intreprinderi doreste sa lege primele acordate aagentilor comerciali pt.
Depasirea obiectivelor care le-au fost fixate de crearea de valoare pt. Intreprindere…..Care este
cresterea valorii economice adaugate.R : Se aplică formula de determinare a VEA (valoare economica
adaugată)
16
Evaluare economica

În acest caz creşterea VEA este legată de o majorare a cifrei de afaceri cu mai mult de 5% faţă de obiective
şi se poate calcula astfel:
POnet = 20% x 10 x (1-0,4) = 1,2 milioane UM
VEA∆ POnet = 5% x 1,2 mil = 60000 UM∆ =

**. Conducerea unei intreprinderi doreste sa lege primele acordate aagentilor comerciali pt.
Depasirea obiectivelor care le-au fost fixate de crearea de valoare pt. Intreprindere…..Care este
cresterea valorii economice adaugate.R : Se aplică formula valorii economice adăugate.
În acest caz, reducerea stocurilor corespunde unei diminuări a capitalurilor investite (CI) de întreprindere
în exploatare. Economia şi deci suplimentul de VEA care rezultă se poate calcula astfel:
Stocuri (fie 15 zile de∆ CI = CMPC x ∆ VEA = CMPC x ∆ CA) = 7% x 15 x 10/360 = 29200 UM
(stocurile si celelalte componente ale NFR se exprimă în zile de cifră de afaceri prin formulele duratelor de
rotaţie: Stoc mediu sau final / CAFTVA x 360 si apoi, prin cunoaşterea CA previzionate, în valori
absolute)

**. O intreprindere prezinta urmatoarele conturi previzionale…. Sa se determine valoarea


intreprinderii, partea apartnand grupului prin metode comparative.
R : Se aplică PER rezultatului net curent aşteptat pentru N+1
Rezultat net partea grupului 96,4
- Rezultat extraordinar -20 + Economie de impozit pentru rezultatul extraordinar 8 (20 x 0,4)
Rezultat net curent partea grupului 84,4 ; Valoarea de piaţă a acţiunilor 1772 (84,4 x 21)

**. O intreprindere prezinta urmatoarele conturi previzionale…. Sa se determine valoarea


intreprinderii, partea apartnand grupului prin metode comparative.
R : Se utilizează multiplul rezultatului exploatării.
Valoarea de piaţă a tuturor acţiunilor = 150 x 13 = 1950
Valoarea de piaţă a acţiunilor deţinute de grup = 1950 x 90% = 1755
Obs. ponderea participatiilor minoritare este de : 11 / 107,4≅ 10%

62. Sa se determine acivul net contabil corectat pe baza urmatoarelor date….


R : ANCC = ANC ± Corecţii active ± Corecţii datorii
ANCC = Capitaluri proprii ± Corecţii active vCorecţii datorii
ANCC = 11.000
Capitaluri proprii 18.000
Capital social 10.000
Rezerve 3.000
Rezultat reportat 5.000
- Cheltuieli considerate nonvalori 7.000
Cheltuieli de constituire 2.000
Cheltuieli de cercetare 4.000
Cheltuieli în avans 1.000

63. Care este val. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii ?
R : Val. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii, este valoarea venala, adica suma
trezoreriei ce se va degaja la cesiunea lor.

**. Care ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un prêt de vanzare negativ pentru o
intreprindere redresabila (in locul falimentului ) ?

17
Evaluare economica
R : Motivele pentru care actionarii ar accepta un prêt de vanzare negativ pentru o intreprindere redresabila (in
locul falimentului ) Redresarea presupune infuzie de capital, iar in conditiile in care actionarii nu dispun de
capital prefera vanzarea la un prêt sub val justa totusi negociat decat falimentul, caz in are loc vanzarea
activelor si plata creditorilor intr-po anumita ordine, actiunarii ramanand cei din urma pe lista.

**. Care din principiile contabile aplicabile la ora actuala in Romania nu pot fi acceptate in
totalitate…. ?
R : In evaluare nu sunt acceptate principiile contabile in totalitate urmand a se face corectii pe bilantul
contabil:
Principiul independentei exercittiilor ;Principiul necompensarii ;Principiul intangibilitatii bilantului de
deschidere

** Care din urmatoarele puncte nu se incadreaza in analiza SWOT aplicabila functiei juridice ?
R : In analiza SWOT aplicabila functiei juridice nu se incadreaza urmatoarele puncte:
- relatiile comerciale cu furmizarii traditionali
- promovarea prod intrepr
- posibilit de imbunatatire a cailor de acces si utilitatilor

**. Care din verificarile urmatoare vi se par relevante pt. Stabilirea diagnosticului resursei umane ?
R : Verificarile relevante pentru diagnosticul res umane :-locul de munca anterior;-structura si nr,
sindicalistilor
- calificarea medie a pers de executie

64. Cum poate fi definit superprofitul ?


R : Superprofitul a reprezinta profitul suplimentare asigurat de o intreprindere pentru capitalurile investite in
activele sale fata de un plasament, de o marime egala, remunerate la rata medie a pietei.

Sau
Superprofitul este diferenta dintre capacitatea beneficiara a intreprinderii (profitul intreprinderii) si profitul
care ar fi generat de investirea pe piata financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC.
Sp = CB –ANCxi, i= rata neutra de capitalizare

66. Care este inversul ratei de capitalizare …. ?


1- _ 1 ___
R: an = (1+i)n
i
Vi = CF
I
**. Ce exemple de coeficienti multiplicatori utilizati in practica evaluarii puteti da ?
R : Multiplicatorul capitalistic Y reprezinta o rata de capitalizare, de fructificare, actualizare a veniturilor si
este reprezentat de:a) rata neutra de plasament;b) nr. de unitati ,,an” - actualizarea unei serii de fluxuri
financiare constante pana in anul ,,n” in care Y reprezinta un nr. de unitati an,
1 - 1__
an= (1+t)n
t
c) rata de plasament aferenta PER secdetremina ca raport intre 1/PER si semnifica durata de recuparare a
investitiei V= CBxPER
PER= Cursul bursier al unei actiuni
dividend platit+profit nerepartizat
**. In cate moduri puteti scrie formula de calcul a valorii unei afaceri……?
18
Evaluare economica
R: V = CB sau V = CB x 1
I i
V = CB x PER unde PER = cursul bursier al unei actiuni
Dividend platit + profit nerepartizat
**. Cum paote fi definite val reziduala inclusa in calculele de cash ?
R: Val reziduala inclusa in calculele de cash flow este valoarea actuala a flux de trez dupa sfarsitul per
prognozate. Daca se presupune ca intrepr se va vinde , se va fol val scontata a vanzarilor intreprinderii minus
costurile aferente.
Vr = Zx CF , Z = un multiplicator sau VR = CFn+1___,
CMPC - g
g = rata anuala de crestere a ch flow in per implicita
CFn+1 = ch flow primului an al per implicite

**. Care sunt premisele aplicarii metodei rentei good-will-ului?


R: Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este notiunea de rentabilitate a activelor investite. Premisele
utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will, in caz contrar avem de-a face cu un badwill.

**. Care sunt premisele aplicarii metodei capitalizarii superprofitului?


R: Metoda considera ca valoarea firmei este determinata de suma ANC (sau val substantiala), si a goodwill,
dar determinate printr-o capitalizare a supraprofitului obtinut.
GW= ANC + (CB-ANCi)/t
**. Care este semnificatia PER Price Earnings Ratio ?
R: Semnificatia PER Price Earnings Ratio este:
- indicator bursier reprez raportul dintre cursul bursier (C) si profitul net pe actiune (PNA) PER =C/PNA sau,
PER = Capitalizarea bursiera/profit net total
PER= Cursul bursier al unei actiuni
dividend platit+profit nerepartizat
PER ca indicator bursier prezinta anumite valori standard in functie de tipul de activitate si nivelul de risc al
intreprinderii.
- coeficient multiplicator
Pe baza unui PER de referinta, cunoscand profitul previzionat de poate estima val intrepr
V = PERx profit net din anul t
(capacitatea beneficiara)
V = PERxprofitxcoef de riscxcoef de lichiditate

**. Care este caractertistica ratei de actualizare deflatata ?


R : Caractertistica ratei de actualizare deflatata este ca a fost ajustata in minus cu rata inflatiei, se fol. in
cazul in care fluxul financiar ce se actualizeaza este in lei constanti.

**. Care este caractertistica ratei de actualizare nedeflatate ?


R : Rata de act. nedeflatata include rata inflatiei si se utilize la ctualiz flux. expr. in preturi curente.

**. Care sunt ratele utilizate in met comparative ?


R : Ratele utilize in met comparative reprez criteriul pe baza caruia se face comparatia si pot fi: PER –ul
intrepr din acelasi sector, cotate; capitalizarea bursiera/ANC; durata de acoperire (nr. anilor pt care o suma
de beneficii previzionate actualizate cu rata de randament a obligatiunilor de stat este egala cu cursul unei
actiuni)

65. Definitia goodwill-ului. R : Goodwill – este excedentul de valoare globala a intreprinderii in raport cu
suma valorilor diferitelor active care il compun. Partea din valoarea globala a unei intreprinderi care are
19
Evaluare economica
ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea intreprindere; se
obtine prin capitalizarea profitului obtinut de intreprindere peste pragul de rentabilitate.

**. Care sunt metodele utilizate ptr evaluarea terenului in cazul met. patrimoniale ?
R: Met ptr evaluarea terenului in cazul met. patrimoniale sunt:
- met comparatiei directe ( avanzarilor) – prêt si alte inform sunt analizate comparate si ajustate in fct de
asemanari si deosebiri.
- Met proportiei alocarii se bazeaza pe echilibru, pe existenta unui raport tipic intre val proprietatii si
anumite localizari.
- Met extractiei – prin scaderea din val globala a proprietatii, a imobilului
- Met capitalizarii rentei de baza
-
**. Care sunt met de evaluarea a constructiilor cand se det ANC ?R : Met de evaluarea a constr cand se
det ANC-met patrimoniale bazate pe val de inlocuire
- met bazate pe randament (pornind de la chirii pt cladiri si constr de locuit sau de la profit obtinut pt
cladirile si constr industriale, comerciale)
- met combinate
- met val de reconstructie cu coef de corectie si val de achizitie

**. Care sunt met pt eval echipamentelor?R: Met pt eval echipamentelor


Sunt metode ce au scop determinarea val reziduale din mom evaluarii
- met propusa de Uniunea Exp Ctb Europeni
- Vr = Pc(1+k)Dr/Dt, Pc – prêt de cump
1+k factde actualizare
Dr durata reziduala de functionare
Dt – durata de viata totala
- met de amortizare liniara
- Vr = Pc(1+k)(Da-Du)/Da, Da durata de amortizare
Du –durata de functionare utilizata
- met val reziduale a inverstitiei anuale
Vr= Inv(1+k)(D-V.inv.)/D, Inv – suma investita in ecghipament
D - durata de viata normativa
V.inv – varsta investitiei
**. In cadrul formulei de calcul a costului mediu ponderat al capitalului in ce mod se ia in
considerare influenta fiscalitatii atunci cand se determina costul datoriilor ?R : La formula de calcul a
CMP, se ia in calcul si costul capitalurilor imprumutate. Pentru determinarea costului capitalurilor
imprumutate, din punct de vedere fiscal se are in vedere caracteruil deductibil cheltuielilor financiare, din
profitul impozabil.
Practic formula de calcul a costului cap imprumutate este Kdat fin = Rd(1-π) unde Rd = rata medie a
dobanzii, iar π= cota impozitului pe profit.

**. Care sunt factorii in functie de care se estimeaza de catre evaluator coeficientul de depreciere
utilizat, in cazul met costului de inlocuire net (CIN) ?R : Factorii in functie de care se estimeaza de catre
evaluator coeficientul de depreciere utilizat, in cazul met costului de inlocuire net (CIN), sunt:
- uzura economica;- uzura functionala;- uzura strategica;- uzura utilajelor implicate de reglementarile de
mediu.

**.Care este formula de calcul a ratei de actualizare deflatate?


R: Rata delfatata = i-f f= rata inflatiei
i
(1+f)
20
i
**. Care este criteriul de clasificare a elem. Din bilantul functional ?
R: Criteriul de clasificare a elem. Din bilantul functional este cel al principalelor functii ale
intreprinderii> de investitii, exploatare, si trezorerie – in activ si de finantare – in pasiv.

**. Care din urmatorii indicatori poate fi folosit pt. aprecierea circulatiei si stabilitatii
personalului?
R: – nr. de personal cu vechime mai mare de 5 ani/nr. mediu scriptic de personal

**. Care este formula de calcul a lichiditatii restranse?R: Lichiditatea restransa = aptitudinea
intreprinderii de a rambursa datoriile sub un an cu ajutorul elementelor celor mai lichide sub un an
L r = creante=disponibilitati/datorii sub un an

** Care sunt doc. financiare de sinteza pe care le verifica auditorul financiar sau evaluatorul
pentru a se asigura credibilitatea datelor contabile ?R: Doc. financiare de sinteza pe care le verifica
auditorul financiar sau evaluatorul pentru a se asigura credibilitatea datelor contabile sunt: Situatiile
financiare financiare pe ultimii trei ani in componentele sale functie de reglementarile contabile
aplicabile.

**.Carei optici ii corespund val patrimoniale functionale (ex val substantiala)?


R: Val patrim functionale au la baza o optica a prevalentei economicului asupra juridicului,
respectiv val intrepr ia in calcul val tuturor bunurilor pe care le utilizeaza indif daca sunt sau nu in
proprietatea acesteia
Val patrimoniale sunt abordate printr-o optica aproape comerciala si statica, care nu tine seama de
potentialul intreprinderii. Aceasta abordare incompleta ofera totusi proprietarilor ei o garantie de
siguranta asupra valorii acesteia la un moment dat, putand dovedi investitrorilor ca exista un echivalent
tangibil asupra actiuniolor pe care le detin in intreprinderea respectiva.

**. Carei optici ii corespund val patrimoniale matematice (ex. ANC)?


R: Val patrim matematica aree la baza o optica potrivit careia val intrepr ia in calcul numai de
bunurile aflate in proprietate.

66.Ce reprez rata de actualiz a capitalurilor?


R: Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor
proprii si a ratei dobanzii,- rata de remunerare a capitalurilor proprii este in general inversa PER –ului
mediu al val comparabile la bursa;-rata dob. retinute este cosul mediu al imprumutului pe termen mediu
sau lung tinand cont de deductibilitatea fiscala.
**. Care sunt sit. in care, in contabilitate, se apeleaza la evaluari economice ale activelor ?
R: Sit. in care, in contabilitate, se apeleaza la evaluari economice ale activelor, sunt:
- cand activele trebuie prezentate la valori juste, de exemplu:
- la intrarea de active cu titlu gratuit, aport in natura si cu ocazia reevaluarilor
- la intocmirea situatiilor financiare consolidate cand activele si dat se eval la val justa cf. IFRS
3
- cu ocazia fuziunilor si divizarilor

**. Care sunt caracteristicile lichidarii judiciare din pdv al evaluarii ?


R: Caracteristicile lichidarii judiciare din pdv al evaluarii sunt:

** Prin ce se deosebesc valorile entitatii de cele ale capitalurilor proprii?


R: Valorile entitatii se deosebesc de capitalurile proprii (matematice, nete) prin potentialul de care
dispun de a genera supraprofit, respectiv prin elementele nemateriale , care nu figureaza ca
elemente de patrimoniu ale intreprinderii, dar care concura la desfasurarea activitatii sale.

**. Care este formula de calcul a FR ?R : FR = FR = AC totale – Datorii sub un an = Cap


permanent – Active imobiliz. ; Cap.permanent. = Active imob + FR = Cap propr. + Proviz.+ Dat.
peste un an

**. Prin ce se deosebeste goodwill-ul de activele intangibile?


R: Godwill-ul se deosebeste de activele intangibile identificabile prin faptul ca nu este cuprins in
situatiile financiare individuale ci numai in cele consolidate.

**. Care sunt factorii in functie de care se alege un etalon de comparatie reprezentativ
(actiune sau afacere ) ?R: Factorii in functie de care se alege un etalon de comparatie reprezentativ
(actiune sau afacere) sunt:- nivelul capitalului tranzactionat, daca tranzactia are ca obiect firma
(100% din capitalula acesteia) , fie numai o parte a capitalurilor

67. Definitia evaluarii economice.


R: Evaluarea economica consta intr-un complex de tehnici, procedee si metode prin care e
stabileste valoarea de piata, de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor.

** Care dintre cele trei categorii de metode de evaluare specifice activelor se poate aplica si
fara sa se dispuna integral de informatii de piata?R: Metoda capitalizarii rezultatelor

**. De ce uzura scriptica a bunurilor de natura imobilizarilor corporale nu poate fi acceptata


in cazul unei evaluari economice?R: Deoarece valoarea imobilizarilor corporale nu coincide cu
val contabila si in acest caz si uzura se recalculeaza.

**.Daca se lucreaza in unitati monetare curente din ce se compune rata de actualizare?


R: in cazul in care fluxul fianc este expr in lei curenti, rata de actualizare se compune din rata de
randament – dobanda la obligatiunile de stat

**Care este formula de calcul a rentabilitatii economice ca indicator compus al rezultatelor?


R: Rata rentab economice = marja neta* rotatia investitiilor, respectiv,
= rezultat net/capitaluri proprii

**. Cum poate fi tranformat un rezultat contabil intr-un cash flow?


R: Profit/pierdere+ dob la datoria de la terti - economia la impozitul aferent intrepr datorata
deductibilitatii dobanzii pt datoria la terti + impozitul pe venit care poate fi compensat
+ deprecierea/amortizarea si alte chelt care nu sunt in numerar - venituri care nu aduc
numerar
- cheltuielile de capital
+/- Δ NFR inclusiv a lichiditatilor/datoriile
Flux de trezorerie
Sau
Profit din activ de exploatare (EBIT)
- Plati din impozite pe exploatare
Profit net dupa ajustari fiscale
+ Amortizare
Cash flow brut
- Δ NFR
+ Incasari din vz activelor corporale
- Cheltuieli de capital___________
CASH FLOW DIN ACTIVIT CURENTA
+ Cash flow din alte investitii in afara celor operationale
CASH FLOW DISPONIBIL PT INVESTITORI
+ Credite bancare si alte dat assimilate contractate de intreprindere
- Ratele achitate pt rambursarea creditelor si sumelor platite pt rascumpararea obligatiunilor
- Dividende preferentiale achitate
CASH FLOW DIN ACTIVIT FINANCIARA

**.Care este semnificatia includerii amortizarii la determinarea cash flow-ului?


R: Amortizarea se aduna la rezultat, pt ca initial ch cu amortizarea a diminuat profitul fara a fi o
iesire de numerar.
**. Prin ce se deosebeste valoarea estimata de evaluator de pretul care este eventaul stabilit de
catre cei care au cerut efectuarea evaluarii ?R : Stabilirea pretului presupune negocierea, evaluatorul
nu-si propune sa sa determine pretului ci gama de valori, respective zona in care ar putea incepe
negocierea si care ar putea probabil sa se situeze pretul.Valoarea unui bun se fondeaza pe notiune ade
schimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala constiutie punctul de echilibru in care
vanzatorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere. Valoarea depinde de unele criterii sau
factori care influenteaza dorinta de a cumpara sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura
psihologica sau economica si obiective, prin aplicarea unor metode de evaluare care abordeaza atat
separate cat si impreuna , latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau intreprinderii in
ansamblul sau.

**. Care este formula de calcul a capitalurilor permanente necesare exploatarii-valoare


patrimonila ?
R: Cap perman. necesare exploatarii = activele imobilizate + NFR