Sunteți pe pagina 1din 1

1. Aflați complementul și suplementul unui unghi cu măsura de 53°24’.

2. Aflați măsurile a două unghiuri complementare dacă unul din ele este de două ori mai
mic decât celălalt.
3. Aflați măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente
complementare.
4. ∢ 𝐴𝑂𝐵 ș𝑖 ∢𝐶𝑂𝐷 sunt opuse la vârf, cu ∢ 𝐴𝑂𝐵 = 700 , iar OE este bisectoarea
unghiului COD. Aflați măsura unghiului BOE.
5. In figura de mai jos (OM și (ON sunt bisectoarele unghiurilor ∢𝐵𝑂𝐶, respectiv ∢𝐴𝑂𝐵.
Știind că măsura ∢AOC este egală cu 1200 și măsura ∢ NOB este egală cu 400 , aflați
măsurile unghiurilor ∢𝐴𝑂𝑀, ∢𝑁𝑂𝐶, ∢𝑁𝑂𝑀.

N B
A

6. Suma măsurilor a două unghiuri adiacente este egală cu 160. Măsura unui unghi es
de trei ori mai mare decât măsura celuilalt unghi. Diferenţa măsurilor celor două unghiuri
adiacente este egală cu:
A.80 B.40 C.120 D.20

7. Unghiurile ∢𝐴𝑂𝐵, ∢𝐵𝑂𝐶, ∢𝐶𝑂𝐷, ∢𝐷𝑂𝐴 sunt unghiuri formate în jurul punctului O
astfel încât AOB este unghi ascuțit, ∢𝐴𝑂𝐵 ș𝑖 ∢𝐵𝑂𝐶 sunt suplementare, ∢𝐴𝑂𝐵 ș𝑖 ∢ 𝐴𝑂𝐷 sunt
complementare, iar ∢ 𝐶𝑂𝐷 = 3 ∙ ∢𝐴𝑂𝐵.
a) Calculați măsura unghiului AOB.
b) Arătați că OA este bisectoarea ∢ 𝐵𝑂𝐷.

8. În figura de mai jos, m(  BOC) este cu 100 mai mare decât m(  AOB), m( 
COD)este de două ori mai mare decât m(  BOC), iar  AOD este unghi drept. Aflaţi m( 
AOB) .

O
A