Sunteți pe pagina 1din 5

lOMoARcPSD|7223509

Grile

1. In ceea ce priveste externalitatile se fac urmatoarele afirmatii


A) externalitatile nu pot fi controlate de cei care le resimt
B) monetizarea externalitatilor este intotdeauna foarte exacta
C) externalitatile ii afecteaza pe cei care au putere de decizie asupra actiunilor care le-au
generat
D) externalitatile nu pot fi monetizate
E) monetizarea externalitatilor este de regula aproximativa

a) A+D
b) B+C
c) A+E
d) A+B
e) C+E

2. Metoda creditarii obisnuite aplicata in contextul evitarii dublei impuneri juridice


internationale presupune:
A) caracterizarea tuturor veniturilor in tara de rezidenta
B) deducerea din impozitul aferent venitului global, a impozitului care s-ar fi platit in tara de
rezidenta pentru veniturile obtinute in strainatate
C) globalizarea tuturor veniturilor in tara de rezidenta, numai pentru calculul unei cote medii
de impunere
D)aplicarea cotei medii deduse prin globalizarea tuturor veniturilor numai pentru veniturile
obtinute in strainatate
E) deducerea, din impozitul aferent venitului global, a impozitului platit in strainatete
F) aplicarea cotei medii deduse prin globalizarea tuturor veniturilor numai pentru veniturile
obtinute in tara de rezidenta
G) deducerea din impozitul aferent venitului global, a celei mai mici sume dintre impozitul
platit in strainatate si impozitul platit in tara de rezidenta, pentru veniturile obtinute in
strainatate

a) C+F
lOMoARcPSD|7223509

b) C+E
c) A+E
d) A+G
e) A+B

3.Cel mai echitabil sistem fiscal, din punct de vedere practic, pentru impunerea
veniturilor este?
a.cel bazat pe metoda sacrificiului marginal egal
b.sistemul bazat pe cote progresive compuse
c.sistemul forfetar
d.sistemul bazat pe cote progresive simple
e.sistemul bazat pe cota fixa

4.Printre principalele funcții ale unei bănci centrale (de tipul Băncii Naționale a
României) nu se includ
a. Banca centrală asigură prin politica sa monetară creșterea economică
b. Banca centrală este instituția reglementatoare a sistemului bancar
c. Banca centrală este creditor de ultimă instanță pentru întreg sistemul bancar
d. Banca centrală este singurul emitent al monedei naționale
e. Banca centrală gestionează rezervele internaționale si cursul de schimb valutar

5.În cazul impozitelor directe există, prin intenția legiuitorului o suprapunere a


următoarelor elemente generale ale impozitelor
a. Obiectul și cota impozitului
b. Obiectul și subiectul impozitului
c. Unitatea de impunere și cota impozitului
d. Termenul de plata și data declarației
e. Subiectul și suportatorul impozitului

6. O acțiune emisă anterior pentru care firma emitentă îndeplinește anumite condiții
impuse, în ceea ce privește numărul și ponderea acționarilor, profitabilitate,
capitalizare, imagine fidelă și transparentă a situațiilor financiare:
a. Este cotată numai pe piețe primare
b. Este cotată numai cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
c. Este cotată numai pe piețe de tip OTC (de negociere)
d. Poate fi cotată la bursă
lOMoARcPSD|7223509

e. Poate fi cotată pe piața monetară

7.Pentru o tara, un indicator IDU de 0,5032 reflecta


a.o dezvoltare umana peste medie
b.un grad al dezvoltarii umane mediu-superior
c.un grad al dezvoltarii umane mediu-inferior
d. un grad al dezvoltarii umane inferior
e. un grad al dezvoltarii umane superior

8.Care este combinatia corecta?


a)A+B b) C+D c) D+E d) A+C e) A+D
A)Ca agregat monetar Lichiditatatea include masa monetara in sens larg
B) Procesul de multiplicare al masei monetare este nelimitat
C) Baza monetara este multiplicata de sistemul bancar, generand masa monetara
D) Cu cat este mai acoperitor un agregat monetar, cu atat sunt mai lichide componentele
suplimentare ale acestuia
E) Rata rezervelor minime obligatorii este rata dobanzii platita de banca centrala pentru
rezervele bancilor comerciale depozitate la acest nivel

9. Imunizarea la variația ratei dobanzii, a unui portofoliu de investiții, se poate face


utilizând obligațiuni prin
A. Investirea în diferite titluri care au reacții opuse la variația ratei dobânzii
B. Corespondența dintre încasările generate de investiția în obligațiuni și plățile necesar a
fi efectuate pentru datorii
C. Investirea în diferite titluri care au reacții opuse la orice factor de risc
D. Corespondența dintre durata obligațiunilor și a datoriilor din portofoliu
Alegeți
a. A+B+D
b. B+C+D
c. B+C
d. B+D
lOMoARcPSD|7223509

10. Care afirmație legată de piața de capital este falsă?


a. Contractele Futures sunt derivate, însă standardizate
b. Piețele de negociere (OTC) permit negocierea între cumpărători și vânzători
c. Pe această piață fondurile transferate vizează finanțări pentru perioade mai lungi de un an
d. Opțiunile sunt tranzacționate numai pe piețele de negociere (OTC)
e. Contractele de tip Swap sunt tranzacționate numai pe piețele de negociere (OTC)

11. Legat de investitii selectati afirmatia corecta, dintre urmatoarele


a. In general, relatia dintre risc si rentabilitate este complexa si neliniara
b. relatia dintre risc si rentabilitate este directa
c. intre rentabilitatea asteptata si risc exista o relatie inversa
d. relatia dintre risc si rentabilitatea anticipata este intotdeauna foarte simpla si liniara
e. intre risc si rentabilitatea asteptata exista o relatie indirecta

12.Alegeti varianta corecta in cazul impozitelor indirecte


a. termenul de plata si data declaratiei se suprapun
b. subiectul si suportatorul impozitului se suprapun
c.unitatea de impunere si cota impozitului se suprapun
d.exista o diferentiere clara intre termenul de plata si data declaratiei
e. exista o diferentiere clara intre subiectul si suportatorul impozitului

13. O acțiune emisă anterior pentru care firma emitentă nu îndeplinește anumite
condiții impuse, în ceea ce privește numărul și ponderea acționarilor, profitabilitate,
capitalizare, imagine fidelă și transparentă a situațiilor financiare:
a. Este cotată numai pe piețe primare
b. nu este cotată pe piețe de tip OTC (de negociere)
c. nu poate fi cotată la bursă
d. Poate fi cotată pe piața monetară
e. Este cotată numai cu avizul Comisiei Nationale de Valori Mobiliare (CNVM)

14. Prețul de piață al unei obligațiuni este


a. necorelat cu inflația
b. direct corelat cu rata dobânzii de piață
lOMoARcPSD|7223509

c. necorelat cu rata dobanzii de piață


d. direct corelat cu inflația
e. invers corelat cu rata dobanzii de piață

15. Metoda scutirii progresive aplicată în contextul evitării dublei impuneri juridice
internaționale presupune
A. Globalizarea tuturor veniturilor în țara de rezidență
B. Deducerea, din impozitul aferent venitului global, a impozitului care s-ar fi plătit în țara de
rezidență pentru veniturile obținute în străinătate
C. Globalizarea tuturor veniturilor în țara de rezidență , numai pentru calculul unei cote medii
de impunere
D. Aplicarea cotei medii deduse prin globalizarea tuturor veniturilor numai pentru veniturile
obținute în străinătate
E. Deducerea, din impozitul aferent venitului global, a impozitului platit în străinătate
F. Aplicarea cotei medii deduse prin globalizarea tuturor veniturilor numai pentru veniturile
obținute în țara de rezidență
G. Deducerea, din impozitul aferent venitului global, a celei mai mici sume dintre impozitul
plătit în străinătate și impozitul care s-ar fi plătit în țara de rezidență pentru veniturile obținute
în străinătate
Alegeți varianta corecta
a. A+B
b. A+G
c. A+E
d. C+D
e. C+F

S-ar putea să vă placă și