Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII EUROPENE

PROIECT DE ABSOLVIRE PENTRU OCUPAŢIA


DE EDUCATOR SPECIALIZAT

TEMA
ASIGURAREA MENŢINERII RELAŢIILOR CU
FAMILIA COPILULUI

LECTOR: GRIGORAŞ MIOARA


CURSANT: CUZA TEODORA-ANDREEA

OCTOMBRIE 2021
Cuprins

Argument...................................................................................................................................1

Capitolul 1
Educator specializat......................................................................................................2

Capitolul 2
Familia. Aspecte teoretice.............................................................................................3
2.1 Ce este familia?.....................................................................................................................3
2.2 Tipuri de familie....................................................................................................................3
2.3 Funcţiile familiei...................................................................................................................4

Capitolul 3
Aspecte privind funcţia educaţională a familiei.........................................................5
3.1 Modele oferite de familie......................................................................................................5
3.2 Familia şi formarea morală a copilului.................................................................................5
3.3 Stilurile parentale……………………………………………………………......................6
3.4 Familia şi dezvoltarea intelectuală a copilului......................................................................7
3.5 Familia ca factor de risc în dezvoltarea copilului………………………………………….8
3.6 Orientarea şcolară şi profesională a copilului în familie.......................................................9

Capitolul 4
Relația educatorului specializat cu familia beneficiarului/ copilului……….……10

Concluzii..................................................................................................................................16

Bibliografie..............................................................................................................................17