Sunteți pe pagina 1din 1

STUDIU DE CAZ

TRANSFORMĂRILE BIOCHIMICE CARE AU LOC LA OBŢINEREA


PRODUSELOR LACTATE ACIDE

Aveţi la dispoziţie o probă de lapte integral.


- Determinaţi aciditatea laptelui prin titrare cu soluţie de NaOH 0,1N în
prezenţa fenolftaleinei.
- Calculaţi aciditatea conform formulei:
A = 10 V T
V = volumul soluţiei de NaOH 0,1N exprimat în ml.
- Interpretaţi rezultatele făcând referiri la prospeţimea laptelui.
- Lăsaţi laptele la 35ْ C până a doua zi şi determinaţi aciditatea.
- Analizaţi rezultatele obţinute.
- Comparaţi valorile acidităţii din ambele zile.
- Explicaţi de ce laptele menţinut la 35ْ C timp de 24h are aciditatea mai
mare?
- Cum se numeşte produsul obţinut ?
- Care fermentaţie stă la baza obţinerii lui?

ÎNFORMĂŢII UTILE!

- Citiţi corect volumul de NaOH, 0,1 pentru a nu denatura rezultatele.


- Citiţi cu atenţie eticheta sticlei cu soluţia de NaOH 0,1N .
- Utilizaţi echipamentul de protecţie în laborator.
- Respectaţi normele de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea
lucrării.