Sunteți pe pagina 1din 8

PORTOFOLIU EVALUARE FINALĂ

”UN ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE PRIN STRATEGII DIDACTICE EFICIENTE”

Formatori: MĂDĂLINA CĂLINESCU

Cursant: RĂDUȚ DENISA

Unitatea de învățământ: LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CRAIOVA

1
M3 - PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Numele si prenumele elevului B.A.M.


Data și locul nașterii 22-08-2010
Domiciliul Craiova
Clasa a V-a
Echipa de lucru:
 Directorii unității de învățământ:…………………………………………………
 Prof. consilier școlar:………………………………………………………………
 Profesorul de limba romana
Problemele cu care se confrunta copilul/elevul/tânărul

Tipul de deficienta/dizabilitate: Dificultati de invatare


Dizabilitãţi multiple/asociate: deficit de memorie , imagine de sine scazuta
Gandirea : concreta,rigida,lipsa de coerenta; pierderea capacitatii de concentrare , slaba
capacitate de analiza si sinteza; întelege notiuni simple, familiare
Memoria: domina cea involuntara si cea de scurta durata;
Atentia : fluctuanta
Imaginatia: saraca, neproductiva
Limbajul si comunicarea: intelege mesaje simple, vocabular redus, exprimare greoaie si
incorecta gramatical, dificultati in achizitia abilitatilor scolare de tipul cititului, scrisului
Afectivitate: emotiv
Motivatie: interes inconstant pentru activitatea de invatare
Atitudinea: ritm de lucru inconstant, usor distrat, impulsivitate
 Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte însă literele, transcrie şi copiază dar
nu are auz fonematic şi deprinderi în scrierea independenta. Aude cuvintele şi le repetă,
pronunţa bine, însă nu le poate citi şi recunoaşte singura.
 Este interesata de activităţi numai atunci când profesorul îi solicită expres să participe
sau îi desemnează un rol. Însă nu poate produce mesaje independent, ci doar le repetă
 Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente
 Nu comunica cu uşurinţă în propoziţii

Priorităţi pentru perioada (se specifica intervalul de timp): Anul scolar 2021-2022

● dezvoltarea abilităților sociale, de relaționare, dezvoltarea încrederii în sine


● dezvoltarea abilitatilor de scriere si citire si intelegere a unor mesaje mai complexe
● Producerea de mesaje simple in mod independent, in propozitii legate
● îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea limbajului
● asimilarea de cunoștințe de gramatica din programa clasei a 5-a

2
Structura programului de intervenție personalizat
pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Perioada
de Criterii minimale de Metode si
Obiective/ Metode și
Competențe Conținuturi mijloace de intervenție apreciere a instrumente de
realizare progreselor evaluare
CUNOAȘTERE ȘI Conversația
AUTOCUNOAȘTERE
Participarea la Jocul didactic
interacţiuni verbale în S1 Aprecieri stimulative
diverse situaţii de Observația -prezintă oral preferințele și Îndrumarea
comunicare, prin caracteristicile propriei persoane; Observarea comportamentului de
receptarea şi Citirea explicativă -citește un text, în ritm propriu; cititor
producerea textului Manualul -formulează întrebări pentru stabilirea Valorizarea pozitivă permanentă
oral. Caietul elevului sensului global al mesajului; Observarea sistemică
-desprinde elemente esențiale dintr-un
mesaj ascultat;
Receptarea textului EVALUARE INIȚIALĂ Fișă de lucru S2 -citește și înțelege textul; Fișă de evaluare
scris de diverse tipuri. -determină sensul cuvintelor prin
raportare la conținut;
-redactează propoziții scurte;

3
RECAPITULARE I-IV Conversația
S3-S8
Jocul didactic Aprecieri stimulative
-transcrie o secvență din text; Îndrumarea
Observația -povestește oral un fragment fără sprijin; Observarea comportamentului de
-asociază imagini și text; cititor
Citirea explicativă Valorizarea pozitivă permanentă
Observarea sistemică
Caietul elevului Evaluare orală
COMUNICARE Conversația
S8-S16
Jocul didactic
Participarea la
interacţiuni verbale în Observația
diverse situaţii de Aprecieri stimulative
-susține un dialog cu un coleg, de tipul Îndrumarea
comunicare, prin Citirea explicativă
întrebare-răspuns; Observarea comportamentului de
receptarea şi Manualul
-ascultă atent interlocutorul, așteptând cititor
producerea textului Caietul elevului
rândul la cuvânt; Valorizarea pozitivă permanentă
oral.
-redactează un dialog de 2-3 replici; Observarea sistemică
Redactarea textului Evaluare orală și scrisă
scris de diverse tipuri.

4
LECTURĂ Conversația S16-S20

Jocul didactic

Observația

Citirea explicativă -citește un text narativ scurt și îl înțelege;


Manualul -asociază o imagine cu textul Aprecieri stimulative
Caietul elevului corespunzător; Îndrumarea
-identifică tema sau/și personajul; Observarea comportamentului de
-alcătuiește oral propoziții scurte, cititor
Participarea la afirmative sau negative; Valorizarea pozitivă permanentă
interacţiuni verbale în Observarea sistemică
diverse situaţii de Evaluare orală
comunicare, prin
receptarea şi
producerea textului
oral.

Utilizarea corectă, REDACTARE Conversația S21-S25 -redactează propoziții cu programul Aprecieri stimulative
adecvată şi eficientă a zilnic; Îndrumarea
limbii în procesul Jocul didactic -redactează propoziții scurte prin care să Observarea comportamentului de
comunicării orale și descrie un animal sau un prieten; cititor
scrise. Observația -transcrie un text; Valorizarea pozitivă permanentă
Observarea sistemică
5
Citirea explicativă
Manualul
Caietul elevului Evaluare orală și scrisă

ELEMENTE DE Conversația S26-S30


CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII Jocul didactic
-redactează propoziții simple/dezvoltate, Aprecieri stimulative
Observația afirmative/negative; Îndrumarea
Exercițiul Observarea comportamentului de
Redactarea textului Citirea explicativă cititor
scris de diverse tipuri. Manualul Valorizarea pozitivă permanentă
Caietul elevului Observarea sistemică

ELEMENTE DE Conversația
INTERCULTURALITAT S31-S32 -recită texte reprezentative pentru
Exprimarea identității E Jocul didactic tradițiile și obiceiurile românești; Aprecieri stimulative
lingvistice și culturale -transcrie secvențe din text, încadrându- Îndrumarea
proprii în context Observația se în pagină, respectând spațiul între Observarea comportamentului de
național și cuvinte; cititor
internațional. Citirea explicativă Valorizarea pozitivă permanentă
Manualul Observarea sistemică
Caietul elevului Evaluare orală și scrisă
Utilizarea corectă, RECAPITULARE ȘI Conversația S33-S34 -rezolvă corect exercițiile; Observarea sistemică
adecvată şi eficientă a EVALUARE FINALĂ -îndeplinește cerințele minime din P.I.P. Evaluare orală și scrisă

6
Jocul didactic

limbii în procesul Observația


comunicării orale și
scrise. Exercițiul
Caietul elevului

7
Profesor: .....................................................Evaluarea periodică.
Obiective realizate.
Dificultăţi întâmpinate
Metode cu impact ridicat: pozitive, negative.
Revizuirea programului de intervenție educaţional/terapeutică (în
funcţie de rezultatele evaluărilor periodice):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Recomandări particulare:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………

Rolul și modul de implicare a părinților în program:


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Elaborat de:
Profesor: ……………………………..
Profesor: ……………………………..