Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘĂ DE LUCRU ADJECTIVUL

CLASA A VI-A
1. Citește cu atenție textul următor:
Păianjeni albi atârnă-n cer Curând amurgul de tutun
Și-n piepturi negura stă gravă, Se strânge gata de zburat,
Pier iar cocorii în mister Și-n ochiuri iuți de vânt nebun
Și toată slava* e bolnavă. Lung stuful sufletul și-a dat.

Ca pelicanu-n zbor atins Bat, cârduri, aripi mici de ploaie,


Spre ghioluri* soarele se-nclină, Dar dorul prin colibe stând
Pe zdreanța toamnei mari s-au prins Larg peste lume își dezdoaie
Medalii triste de lumină. Adâncul unui cer de gând.
(Vasile Voiculescu, Toamna la baltă)
*slavă- înaltul cerului, văzduh
*ghiol- lac sau baltă mare cu fundul plin de mâl
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:
A. Încercuiește litera A (dacă apreciezi că informația este adevărată) sau F (dacă crezi că este falsă).
a) A/F Cuvântul atins este adjectiv propriu-zis, variabil, cu patru forme flexionare.
b) A/F Adjectivul albi este un adjectiv provenit din verb la participiu.
B. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
 În exemplul: Pe zdreanța toamnei mari, adjectivul subliniat este în cazul:
a) G; b) Ac.; c) D.
 În exemplul: Păianjeni albi atârnă-n cer, adjectivul subliniat este în cazul:
a) Ac.; b) N. c) G.
C. Scrie, pe spațiul punctat din dreptul fiecărui cuvânt subliniat în textul de mai sus, litera corespunzătoare din a doua
coloană: (15 p)
................ bolnavă A. Complement direct exprimat prin substantiv
................ nebun B. Complement direct exprimat prin adjectiv
................ adâncul C. Nume predicativ exprimat prin adjectiv
D. atribut adjectival
D. Selectează două adjective antonime din textul dat.
...........................................................................................................................................................................
E. Alcătuiește două enunțuri în care adjectivul trist să fie:
a) la gradul comparativ de superioritate: ..........................................................................................................
b) la gradul superlativ relativ de inferioritate: ...................................................................................................
2. Grupează în tabel adjectivele din seria: acru, albastru, aprig, auriu, blând, chel, copilăros, cuminte, dulce, fidel,
greu, inimos, limpede, paşnic, pitoresc, gri, propriu, maro, sobru, trufaş, mov, vestit, viu, cumsecade, alb, verde,
vernil, dibaci, viteaz, perspicace.
Cu patru forme Cu trei forme f. Cu două forme f. Invariabile
flexionare

3. Scrieţi antonimele adjectivelor:


liniştit înfrunzit
subţire descoperit
luminos egoist
4. Analizaţi adjectivele subliniate din textul următor arătând: felul adjectivului, genul, numărul, cazul, gradul de
comparaţie şi funcţia sintactică.
Sclipirile neîntrerupte de lumină frântă ale fulgerelor spintecau întunecimile fioroase ale nopţii.

5. Încercuiţi varianta corectă:


 Adjectivele adânc, cenuşiu şi prevăzător sunt:

1
a) variabile cu trei forme;
b) invariabile;
c) variabile cu patru forme.
 În enunţul Se făcea că era într-o grădină frumoasă, frumoasă... adjectivul este la gradul:
a) comparativ de superioritate;
b) superlativ relativ de superioritate;
c) superlativ absolut.
6. Încercuiţi adjectivele care nu pot avea grade de comparaţie: frumos, maxim, mare, liber, extrem, scump,
suprem, înalt, interior, principal.
7. În locul punctelor scrieţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:
haine curate ...................
pădure verde ..................
păr mătăsos ....................
voce tristă.......................
seninul cer ......................
8. Găsim adjective numai în varianta:
a. prieten, animal, verde, palid, trei, scafandru;
b. grea, alb, mare, dulce, nou, măreaţă;
c. galben, înalt, merge, copac, iute, scai;
9. La începutul propoziţiei, avem adjective în varianta.
a. Bluza roşie i se potriveşte.
b. Zglobiii copii aleargă pe holuri.
c. Pe bancă era o carte nouă.
10. Arătaţi în care dintre enunţurile de mai jos cuvântul “nouă” este adjectiv.
a. „Plecat-am nouă din Vaslui.”
b. Nouă ne plac florile.
11. Corectează greşelile de mai jos. Taie cuvântul greşit şi scrie corect în spaţiul punctat:
- Ochelarii fumuri poartă Mihai……………………..
- Bujori roşii au înflorit………………………….
- Roşiii bujori sunt în grădină………………………………
12. Se dă textul.
„Pe marea tulbure, pe Dunăre şi prin trestii, răsfrângerile soarelui păreau că zboară ca nişte fluturi galbeni roşietici.”
a. Puneţi primul adjectiv la gradul de comparaţie comparativ de superioritate……………………….
b. Analiza gramaticală a primului adjectiv. ………………………………………………………….

c. Forma de singular a celui de-al doilea adjectiv …………………………..


13. Scrie alături cazul adjectivului subliniat:
Oamenii buni au grijă de animale...................................................
Mi-e dor de iarba verde de pe câmp..............................................
Oamenilor sănătoşi le place sportul..............................................
Culoarea bluzei albastre nu mai este plăcută............................................
Oameni buni, l-aţi văzut trecând pe aici?.............................................
14. Scrie alături funcţia sintactică a adjectivului subliniat:
Omul bun sfinţeşte locul........................................................
Bunicul meu este un om bun.................................................
Bunicul meu este bun...........................................................
Notele elevilor leneşi sunt mici........................................../.......................................................
15. Subliniază adjectivele variabile: feroce, roz, mov, maro, negru, verde, roșu, albastru, oliv, arămiu.
16. Scrie alături gradul de comparaţie al adjectivelor subliniate:
El este un copil din cale-afară de deştept..................................................................
El este cel mai mic dintre fraţii săi.................................................................................
Mi se pare ca are un gust mai bun............................................................................
Ion este la fel de înalt ca sora lui.......................................................................
Mi s-a părut că Ion este mai putin isteţ decât sora lui...............................................
17. Subliniază adjectivele care nu pot avea grade de comparaţie: mic, frumos, optim, dulce, superior, viu, inteligent,
mort, perfect, maxim, acvatic, inferior, străbun, ultraelegant.
18. Ce sunt ca parte de vorbire cuvintele subliniate?
Este un gest frumos...........................................
Frumosul place oricui…………………………
Albastrul cerului este minunat.....................................................
Albastrul cer este minunat......................................................
19. Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele următoare să aibă valoarea gramaticală indicată în paranteze:
alb (adjectiv; substantiv)
2
ciudat (adjectiv, substantiv)

20. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este corectă, încercuiește litera A. Dacă tu crezi
că este falsă, încercuiește litera F.
a. //A-F// Adjectivul este o parte de vorbire flexibilă.
b.//A-F// În propoziția: „El este un copil cumsecade.”, adjectivul este invariabil.
c.//A-F// Adjectivul „castaniu” este propriu-zis.
d.//A-F// Toate adjectivele au grade de comparație.
e.//A-F// Adjectivele „inferior, superior, maxim” au grade de comparație.
f.//A-F// Adjectivul din structura „supărat foc” este la gradul pozitiv.
g.//A-F// Articolul demonstrativ (adjectival) leagă un adjectiv de substantivul determinat.
h.//A-F// În seria următoare există numai adjective propriu-zise: rău, grijuliu, ajutat.
21. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
 În propoziția : „Ciobănașul cântă frumos dintr-un fluier fermecat.” există:
a. trei adjective b. două adjective c. un adjectiv
 Seria care conține numai adjective fără grade de comparație este:
a. auriu, interesant, mic b. final, oral, uriaș c. străveziu, adânc, larg
 În versurile: „A venit așa deodată/Toamna cea întunecată.”, adjectivul stă în cazul:
a. nominativ b. dativ c. vocativ
22. Completează spațiile punctate cu informațiile corecte:
 Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însușirea unui ................
 Adjectivul din: „Ursului alb îi era frig.”, este în cazul ...................
 Forma de plural a adjectivului din structura copac argintiu este copaci .......................
23. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită:
a) Părinţii (grijuliu)……………..……........ își supraveghează copiii.
b) (Zglobiu)………………………copii aleargă prin parc.
c) De unde ai cumpărat aceste rochii (mov) ..……………?
d) (Puternic) ..................................copaci au fost doborâți de vânt.
24. Alcătuiește enunțuri în care adjectivul mic să fie la următoarele grade de comparație:
a) comparativ de egalitate
b) comparativ de inferioritate
c) superlativ relativ de inferioritate
d) superlativ absolut de superioritate
e) superlativ relativ de superioritate
25. Precizează, câte forme au următoarele adjective, după modelul dat: duios, rece, negru, scris.
Model: frumos-frumoasă-frumoși-frumoase – 4 forme
duios
rece
negru
scris
26. Explică ortografia adjectivului subliniat din structura următoare: auriii cercei.

27. Alcătuiește 2 enunțuri în care adjectivul curat să aibă funcție sintactică de:
- Atribut adjectival
- Nume predicativ
28. Precizează cazul și funcția sintactică pentru substantivele subliniate din enunțurile date:

a. Elevii din clasa mea au organizat o activitate de curățire a cartierului în care locuiau.

b. Le-am propus cu plăcere colegilor din alte clase să participe la un proiect asemănător.

c. Prietenii mei sunt copii foarte inventivi și au pus pentru colectarea materialelor reciclabile niște

containere în holurile blocurilor. Maria, ajută-i și tu!


29. Precizează gradul de comparație al adjectivelor din enunțurile date:
a. Am o cameră foarte frumoasă.
b. Patul este înalt.
c. Așternuturile sunt din bumbacul cel mai moale.
d. Cuvertura este mai lungă decât pilota.

3
30. Identifică adjectivele din textele de mai jos, preluate după ”George și cheia secretă a Universului” de Lucy și Stephen
Hawking. Precizează felul și gradul de comparație.
a) „George, care nu bea acasă decât sucuri proaspete de fructe, palide la culoare, făcute de părinți, se simți brusc cel
mai mare prost, pentru că nu-și dăduse seama ce era lichidul acela.”

b) „Cometele sunt niște bulgări mari, nu foarte rotunzi, care se mișcă în jurul Soarelui. Ele sunt alcătuite din elemente
provenite din stele explodate cu mult înainte de nașterea Soarelui. Praful eliberat de ele este cel mai vechi praf din
întregul Sistem Solar.”

31. Care dintre următoarele adjective sunt variabile și care sunt invariabile: acru, gălbui, greu, larg, limpede, nou,
perspicace, românesc, roz, stereo, straniu, verde, vechi?
32. Precizează funcția sintactică a adjectivelor din enunțurile de mai jos:
 Singurul român care a zburat în spațiul cosmic este Dumitru Prunariu.
 Astronautul Neil Amstrong este celebru.
 Costumele astronauților erau grele.
 O călătorie în spațiu este fascinantă pentru copii.
33. Precizează numărul de forme pentru adjectivele date:
argintiu inimos
atent mov
bun nou
călător pufos
cumplit scump
curat tare.
34. Scrie în dreptul enunțurilor de mai jos A sau F, în funcție de corectitudinea afirmației date:
a) În enunțul „Vrei să muști un biet cățeluș”, există un adjectiv propriu-zis.
b) În enunțul „Îl lovi pe Toto cu ghearele ascuțite”, adjectivul provine din verb la participiu.
c) Toate adjectivele din seria ascuns, biet, curios, ruginiu sunt variabile, cu patru forme flexionare.
d) Adjectivul din enunțul „Leul făcea pași mari alături de Dorothy”, se află în cazul nominativ.
e) Adjectivul din enunțul „Toto nu accepta noua tovărășie”, preia articolul de la substantivul determinat.
f) În enunțul „Leul cel fricos a pornit spre Cetatea de Smarald”, există un adjectiv participial.
35. Precizează gradele de comparație ale adjectivelor din enunțurile date:
Călătoria a fost palpitantă.
Omul de Tinichea este cel mai sensibil.
În apropierea Cetății de Smarald, drumul este foarte frumos.
Dorința lui Sperie-Ciori este la fel de intensă ca a Omului de Tinichea.
Toto este mai puțin îngrozit de Leu după ce îl cunoaște.
Păsărilor le plac locurile mai luminoase.
Cea mai puțin înspăimântătoare călătorie este cea făcută cu prietenii.
36. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
A. În propoziția „Regele animalelor nu este fricos”, adjectivul are funcția de: a) atribut adjectival; b) nume predicativ
B. Funcția sintactică a adjectivului din „Toto nu acceptă noua tovărășie” este de: a) atribut adjectival; b) nume predicativ
C. În enunțul „Fapta pe care a făcut-o este inadmisibilă pentru un om ca el”, adjectivul are funcția sintactică de: a) atribut
adjectival; b) nume predicativ
D. Toate adjectivele din „Dacă știu că sunt fricos, voi fi nefericit”, au funcția de: a) atribut adjectival; b) nume predicativ
E. Adjectivele din enunțul „Mi-a spus că drumul e lung printr-un ținut primejdios”, sunt, în ordine:
a) atribut adjectival, atribut adjectival;
b) nume predicativ, atribut adjectival;
c) atribut adjectival, nume predicativ.