Sunteți pe pagina 1din 8

Instituția Parteneră AtelieR de Cuvinte

Adresa Str. Gavril Musicescu nr. 69,


Telefon: Timișoara
email: Telefon: 0751515331
www: contact@atelierdecuvinte.ro
www.atelierdecuvinte.ro
Avizat:
Director

Nr. înregistrare Nr. înregistrare 130/28.09.2021

`................................................................................................................................

PROIECT EDUCAŢIONAL NAȚIONAL


ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

„Arta Povestirii, metodă interactivă


în arta educației”

Ediția I, 2021-2022
I. ARGUMENT:

Povestirea este universală pentru experiența umană. Într-adevăr, deși este probabil imposibil de
dovedit, s-a sugerat că povestirea sa dezvoltat nu cu mult timp după dezvoltarea limbajului în sine.

Poveștile ne pot lăsa, de asemenea, să vedem cum gândesc și simt alții. Cu alte cuvinte, ne pot
permite să empatizăm cu oamenii din jurul nostru. De fapt, studiile sugerează că cu cât povestea este
mai convingătoare, cu atât oamenii devin mai empatici în viața reală. Istorisirile ne permit, de asemenea,
să împărtășim informații într-un mod memorabil, care ar fi putut ajuta strămoșii noștri să coopereze și să
supraviețuiască. Spunând o poveste mai degrabă decât doar recitând fapte seci, ne amintim detaliile mai
clar.

Indiferent de motive, poveștile sunt peste tot. O mare parte din viața noastră este dedicată
povestirii despre ceea ce am făcut, unde ne-am dus și cu cine am petrecut timp. Spunem povești atât
timp cât istoria poate vedea și probabil vom continua să o facem și pentru restul vieții noastre.

Povestea este o arta si o forma de a comunica, prin care se creează imagini interne în imaginația
ascultătorului mai degrabă, decât reprezentarea și dramatizarea vizibilă a unor imagini; această artă are
loc ca un flux deschis și direct cu dus-întors de comunicare între povestitor și public, permițând
totodată interacțiunea directă între părțile implicate. Povestirea este o artă antică, arta primordială, baza
oricărei comunicări, imaginație și creativitate. Are legături puternice cu literatura, cu cultura populară /
populară, cu patrimoniul. Este un omagiu adus limbii materne, limbilor străine, dialogului intercultural.

Povestea influențează, educă, creează, vindecă. Iar actorul este povestitorul ideal. El deja își
cunoaște propriile limite, deține o varietate largă de forme de exprimare, își stăpânește emoțiile și trupul
foarte bine, deci înțelege că arta povestirii este o artă a sugestiei. Nu ai nevoie aici, de ecleraj, decor,
recuzită, costume și machiaj. Vocea și trupul sunt de ajuns într-un spațiu gol, pentru a crea magie între
povestitor și public. Povestea conține, a priori, decorul, eclerajul, costumele, coloana sonoră. Toate vor
fi proiectate în mintea și în emoția celor doi: povestitor și public.

În cadrul proiectul educațional național „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta


educației” dorim să promovăm arta povestirii, prin intermediul poveștilor care să ajute ascultătorul în
crearea unei personalități sănătoase și armonioase.
II. DOMENIUL:

Dezvoltare personală

III. SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul educațional național „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educației” îşi
propune oferirea unui cadru organizat de dezvoltare personală inter-disciplinară a cadrelor didactice și a
elevilor din Instituția Parteneră în vederea promovării artei povestirii ca metodă de învățare interactivă.

IV. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Crearea unui cadru de educație non-formală care să aibă ca rezultat interesul pentru lectură,
creativitatea, imaginația, fantezia și spontaneitatea, talentul artistic și oratoric a elevilor de la
Instituția Parteneră.
2. Stimularea cadrelor didactice / bibliotecarilor / consilierilor școlari de la Instituția Parteneră în a-și
lărgi și diversifica metodele de pedagogie, aplicând și arta de a spune și învăța prin povesti.
3. Stimularea creativității prin arta povestirii și prin strategii de comunicare eficiente

V. RESURSELE PROIECTULUI:

Umane: copii, profesori, bibliotecari, consilieri școlari, psihologi, colaboratori, părinți.


Materiale şi informaţionale: planşe, markere colorate, hârtie A4, A5, A1, post-it color, laptop, camera
video.
Financiare: auto-finanţare

Parteneriate:
AtelieR de Cuvinte - Coordonator proiect: Ioana Popescu;
Asociația Magia Cuvântului – Giorgiana Popan
Instituția Parteneră - Coordonator proiect: prof. _____________

VI. PERIOADA:

Anul școlar 2021-2022


VII. GRUP ȚINTĂ:

- Copiii/Elevii Unității Școlare Partenere


- Cadre didactice de la Instituția Parteneră
- Comunitatea părinților elevilor din Instituția Parteneră

VIII. BENEFICIARII DIRECŢI:

- Copii / elevi
- Cadre didactice, bibliotecari, consilieri școlari, psihologi, colaboratori, părinți de la Instituția
Parteneră

IX. MIJLOACE:

- povestirea, conversaţia, expunerea, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul etc.

X. EVALUAREA PROIECTULUI:

- Întocmirea unui album foto în care să se prezinte momente din activităţile realizate în
vederea atingerii obiectivelor propuse

- Feedbackul de la finalul fiecărei activități

- Compuneri realizate de elevii participanți pentru fixarea valorilor transmise și pentru


exersarea feedback-ului.

XI. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Proiectul se desfășoară sub forma unor evenimente culturale în care povestitori absolvenți ai
Cursului de Arta Povestirii sau a Cursului de Teatru și Improvizație vor împărtăși din tolba lor
cu povești.
Gazdele evenimentului Seara Devoratorilor de Povești sunt Ioana Popescu și povestitoarea
internațională Giorgiana Popan.

Iar pentru stimularea cititului se va organiza un webinar gratuit online ce va fi susținut de


povestitoarea internațională Giorgiana Popan și bibliotecara Mihaela Blaga de la Biblioteca
Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad.

În completarea acestor evenimente se vor mai organiza Webinarii de arta povestirii.

XII. ETAPELE PROIECTULUI:

1. Organizarea grupului țintă și contactarea colaboratorilor


- Invitarea colaboratorilor
- Semnarea acordului de către parteneri.

2. Stabilirea calendarului activităţilor

3. Desfăşurarea proiectului

4. Evaluarea proiectului

XIII. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

NR. TEMA ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI DE REALIZARE


CRT.

1. Lansarea proiectului național Prezentarea proiectului în cadrul întâlnirilor


„Arta Povestirii, metodă interactivă cu profesorii, colaboratorii, părinţii.
în arta educației”
2. Seara Devoratorilor de Povești, Eveniment on-line susținut povestitoarea
eveniment cultural internațională Giorgiana Popan împreună cu
Cătălina Gheorghian, Iulia Melenciuc, Ina
Dafinescu, Simona Popa, Estera maria,
Ioana Ilas, Mircea Fusaru, Adriana Bârcean,
Corina Ciuras, Biblioteca Albesti (Ana
Ciotloș), Adina Popa, Adelia Florea Furdui,
Ioana Revnic, Anca Fin, Diana Ban, Miha
Blaga, Ina Bulzan și Luciana Sandru.
3. Webinarii de arta povestirii Cadre didactice, colaboratori, părinți vor
putea participa la webinarii gratuite pe
diverse teme în domeniul artei povestirii:
-Tehnici de stimulare a cititului prin arta
povestirii
-Structura unei povești care captează atenția
de la început până la sfârșit
4. AtelieRe de povești Ateliere de povești cu elevii și profesorii
școlii susținute de Giorgiana Popan.
5. Evaluarea proiectului Expoziţie de lucrări realizate pe parcursul
derulării proiectului de către elevi, album
foto, etc.

XIV. ORGANIZATOR:

Instituția Parteneră

XV. PARTENER:

AtelieR de Cuvinte
Asociația Magia Cuvântului
XVI. COORDONATORI:

Prof.
Ioana Popescu, director AtelieR de Cuvinte
Giorgiana Popan, președinte Asociația Magia Cuvântului

XVII. ECHIPA DE PROIECT:

Prof
Instituția Parteneră AtelieR de Cuvinte
Adresa Str. Gavril Musicescu nr. 69,
Telefon: Timișoara
Fax: Telefon: 0751515331
email: contact@atelierdecuvinte.ro
www: www.ateierdecuvinte.ro

Nr. înregistrare ____________ Nr. înregistrare 131/28.09.2021

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ................................................între:


___________________________________________________________, reprezentată de prof.
__________________________, în calitate de director, prof. ___________________________ și
AtelieR de Cuvinte, reprezentat de Ioana Popescu în calitate de director.

1. Obiectul parteneriatului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante în vederea
desfăşurării proiectului educațional național "Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educației" de la
grupa / clasa ______________________.

2. Obligaţiile părţilor:
- să respecte termenele de desfăşurare acceptate de comun acord
- să proiecteze, să organizeze și să asigure logistica necesară activităților din proiect
- să mediatizeze activitățile și evenimentele proiectului grupului țintă
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea partenerului.

3. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
anului școlar 2021-2022.

4. Clauze finale ale acordului:


Parteneriatul poate fi anulat cu acordul ambelor părţi.

_______________________________ AtelieR de Cuvinte

Director Director
Prof. Ioana Popescu
AtelieR de Cuvinte
Str. Gavril Musicescu nr.
69, Timișoara
contact@atelierdecuvinte.ro
www.atelierdecuvinte.ro
Tel: 0751515331

Nr. înregistrare 132/29.09.2021

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește că


______________________________________ de la
______________________________________a participat la
Proiectul național educațional "Arta Povestirii, metodă
interactivă în arta educației" organizat de AtelieR de Cuvinte și
Asociația Magia Cuvântului în anul școlar 2021-2022.
Prezenta adeverință servește pentru portofoliul personal.

Ioana Popescu
Fondator AtelieR de Cuvinte