Sunteți pe pagina 1din 11

GRĂDINIȚA P.P. NR.

57CONSTANŢA

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof. înv. preșc.BRÎNZAN ELENA

14 OCTOMBRIE 2020

DATA:14.10.20200
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare „Albinuțe”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ˮCorpul meuˮ
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Descoperim lumea cu cele 5 simțuri”
Forma de realizare: Activitate integrată de o zi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
I. Activități de Dezvoltare Personală:
- Joc liber
- Rutine : Deprinderi de igienă personală şi autoservire;
- Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, dragii mei copii !”
- Tranziție:„ Bat din palme- Clap,clap, clap!
Din picioare – Trap, trap, trap !
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim!”

ˮPrin pădure pe cărare


Noi pornim în lumea mare
Spre centre ne îndreptăm
Și împreună noi lucrăm.ˮ
II. Activități liber alese:
Artă: -,,Chipul meu"– modelaj
”Așa sunt eu”– decupare și lipire
Știință: - „Descoperim ce se întâmplă în jur” –experimentebazate pe cele 5 simțuri: miros, gust, auz,
tactil și vizual
Joc de masă: „Acesta sunt eu” –realizarea elementelor feței cu ajutorul pionezelor din plastic
Rutină: ”Unul după altul
Distanța o păstrăm
Către baie ne -ndreptăm
Și pe mâini să ne spălăm!
Cu săpun microbii să-i îndepărtăm.”
III. Activițăți pe Domenii Experiențiale: “Călătoria către cele 5 simțuri”(Domeniul Știință (joc didactic) +
Domeniul Estetic Creativ (audiție muzicală)
IV. Activități Liber Alese 2:M.M.„Pune mânuța aici” – mișcări sugerate de text
M.P. –”Maricica” -repovestire

SCOPUL ACTIVITĂŢII:Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a corpului uman prin intermediul analizatorilor
(tactil, vizual, auditiv, gustativ, olfactiv)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:


 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
 Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
 Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat.
 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
 Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative
OBIECTIVE:
O1- Să identificematerialele de lucru
O2 – Să utilizeze corect ustensilele de lucru: foarfecă, lipici
O3 – Să modeleze folosind tehnicile de lucru învățate
O4- Să realizeze din pioneze chipul uman
O5- Să descopere prin experimente: colorarea apei, schimbarea gustului (dulce- sărat), a mirosului, a temperaturii unui
obiect
O6 – Să observe prin pipăire textura anumitor obiecte
O7- Să recunoască cifra de pe cartonaș;
O8- Să descopere cu ajutorul simțurilor conținutul din cutii;
O9 – Să audieze cu plăcere cântecul .
O10- Să execute exerciţiile pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, exercițiul,povestirea, observația, explicația, demonstrația, jocul, jocul didactic,
experimentul
Resurse materiale: foi desen, culori colorate, coli colorate, foarfecă, lipici, planșete pioneze, pioneze plastic, jetoane ,tablă
magnetică, stimulente, pahare plastic, recipiente cu apă, cuburi gheață, colorant alimentar, zahăr, sare, piper, cuburide
gheață, mălai, pietre, făină, zahăr, boabe porumb, orez, baloane, coajă de portocală, clopoțel, hârtie,fișe, creioane, laptop

Bibliografie :
-Ministerul Educației,Cercetării și Tineretului-„Curriculum pentru educație timpurie a copiilor OMEN 4694/02.08.2019
-Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF,2008
-Culea Laurenția,Sesovici Angela„Activitatea integrată în grădiniță”( ghid pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar ), editura Didactic PublishingHouse, București, 2008.
-GongeaElena,Berben Silvia,RuiuGeorgeta, Fulga Mihaela- „Metode interactive de grup – ghid metodic”editura Arves,
Craiova, 2006.
-Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chis-„ Piramida cunoașterii- Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar” editura
Diamant, 2014.

SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Este o zi deosebită. Sala de grupă este pregătită să-și primească oaspeții de soi. Aceștia nu sunt alții decât copiii
grupei mari ALBINUȚE,care s-au îmbrăcat frumos și au venit la grădiniță curioși să vadă ce surprize le oferă această zi.
Primirea copiilor se realizează printr-un salut specific ținându-se cont de noile condiții. Preșcolarii grupei se joacă
bucuroși în sala de grupă în cadrul jocului liber, alegându-și jucăria și partenerii de joc.
Rutină: Copiii servesc micul dejun (deprinderi igienico-sanitare).
În cadrulÎntâlnirii de dimineațăse vor realiza:
Salutul, prin tehnica comunicării rotative, pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare
salutându-și colegul din partea dreaptă, spunându-i: ,,Bună dimineața, prieten drag!” Ultimul copil va saluta educatoarea, care
la radul ei va saluta copiii: „Bunădimineața, albinuțele mele dragi!”
Copiii vor completa Calendarul Naturii ajutați de întrebările: "În ce dată suntem azi ?"(Se numește un copil pentru a
spune data în care suntem) ,,În ce zi a săptămânii suntem?”(Se numește un copil care va spune în ce zi suntem astăzi, a câta
zi a săptămânii, ce zi a fost ieri și a câta zi a săptămânii este și ce zi va fi mâine și a câta zi a săptămânii este ) , ˝În ce lună
suntem ?˝ (Un copil va fi numit să răspundă luna în care suntem), ,,În ce anotimp suntem?”; ,,Cum este vremea afară?”(Un
capil va veni la panou și va alege cartonașul corespunzător vremii de afară). După ce s-au punctat aceste lucruri, se realizează
Prezența la activitate: ,,După ce ne-am adunat
Bucuroși ne-am salutat
Colegii i-am întâlnit
Cine oare n-a venit? ”
Prezența se realizează de către un copil numit de educatoare care va veni la panou și va arăta pozele copiilor , ceilalți
urmând să identifice din poză colegul lor și să răspundă prin prezent , pozele fiind puse într-o parte a calendarului, urmând
apoi ca împreună cu educatoarea să numere copiii prezenți în ziua respectivă la grădiniță.
Noutatea zilei –Se va realiza prin prezentarea unui plic primit de dimineață de la un copil de la altă grupă prin care își
exprimă dorința de a îl ajuta să descopere mai multe lucruri interesante despre corpul uman dar mai ales despre cele 5
simțuri ale noastre: tactil, auditiv, olfactiv, vizual și gustativ.În plic sunt cartonașele cu numere și imaginile cu acele părți ale
corpului reprezentând cele 5 simțuri : ochi, nas, gură, ureche și mână. Materialele vor fi descoperite în cadrul jocului.
Educatoarea prezintă copiilor în termeni accesibili activitățile pe care le vor desfăşura şi precizează pe scurt sarcinile
pe care le vor îndeplini în cadrul acestora, copiii având ca scop să descopere împreună lumea înconjurătoare cu ajutorul celor
5 simțuri , la centrul ARTĂ copiii vor trebui să decupeze, să lipească, să modeleze părți ale corpului nostru, apoi la centrul
JOC DE MASĂ copiii vor trebui să realizeze chipul uman cu ajutorul pionezelor de plastic , la centrul ȘTIINȚĂ copiii vor
descoperi prin experimente ce se întâmplă cu anumite obiecte din mediul înconjurător cu ajutorul simțurilor. Educatoarea
prezintă copiilor centrele care sunt deschise ( Artă, Joc de masă și Știință) apoi anunță temele „Chipul meu”,”Corpul meu”,
„Acesta sunt eu”, „Micii exploratori”sarcina de lucru și materialele utilizate. Educatoarea le va spune copiilor că datorită
condițiilor actuale de păstrare a distanței fizice, copiii nu pot schimba centrul pe parcursul zilei ci vor trece la alt centru în
ziua următoare.
La sectorul Artăcopiii vor avea la dispoziție individual o fișă plastifiată cu chipul unei fetițe sau al unui băiat , aceștia
urmând ca din plastilină să realizeze părțile lipsă ale fetei sau băiatului (ochi, nas, gură, urechi, sprâncene ) prin tehnicile de
lucru ale modelajului , frământarea plastilinei, prin mișcări translatorii a palmelor, prin adâncire, aplatizare a plastilinei și
apoi punerea formelor obținute pe planșă pentru a realiza tema cerută.Tot la centrul artă vor mai avea de decupat cu
ajutorul foarfecii, părțile corpului (mâini, picioare, cap, trunchi) și apoi să le lipească cu ajutorul pastei de lipit, pe o foaie
pentru a realiza așezarea corectă a segmentelor corpului.
La sectorul Joc de masă copiii vor avea la dispoziție planșete pentru a așeza pionezele colorate astfel încât să
realizeze conturul feței și a elementelor constitutive: ochi, nas, gură, urechi și păr. Fiecare copil va avea la dispoziție o
planșetă pentru a introduce pionezele astfel încât să obțină un tablou cu chipul său având bine așezate elementele feței.
La sectorul Științăcopiii vor avea de realizat mai multe experimente pe baza cărora vor vedea că unele lucruri se pot
descoperi doar cu ajutorul anumitor simțuri și că fiecare simț are un rol în descoperirea lumii înconjurătoare. Copiii vor mai
avea la dispoziție și recipiente cu materiale de diferite texturi: moale, tare, cald, rece, culori diferite. La primul experiment
copiii vor descoperi cu ajutorul ochilor că apa nu are culoare însă dacă se adaugă un colorant alimentar de culoare roșie apa
va devenii și ea de culoare roșie, lucru care poate fi perceput doar cu ajutorul ochilor, adică doar vizual. Alt experiment este
acela că apa nu are gust , însă dacă se adaugă o linguriță de apă și se amestecă aceasta se va schimba însă nu se observă cu
ochii de data aceasta ci cu un alt receptor și anume cu ajutorul gustului, copiii gustând din apă vor simții gustul dulce al apei.
Alt experiment este acela că apa se poate descoperi și cu ajutorul simțului tactil adică prin simplul fapt că aceasta este un
lichid, dar mai poate fi și sub altă formă și anume sub formă de gheață, adică solid, copiii fiind puși să atingă cuburile de
gheață din castronele. Tot pe masă copiii vor avea și felii de lămâie și li se va cere să miroasă sau să guste, fără a vedea
obiectul și să ghicească ce anume este cu ajutorul analizatorilor. Pe masă vor mai fi puse și alte recipiente cu diferite
obiecte care au structuri și consistențe diferite, unele fiind puse în interiorul unor baloane cum ar fi : făină, mălai, pietre,
boabe de piper, boabe de porumb, orez pe care copiii vor trebui să le intuiască, iar pentru a fi puși în dificultate li se va
cere să își acopere ochii pentru a putea ghici : discuri demachiante(simțul tactil), clopoței (simțul auditiv), pietre . Cu
ajutorul unor pietre copiii vor putea identifica cu ajutorul auzului dacă un obiect este tare sau moale în funcție de zgomotul
scos. Pe masă va mai fi și un castron în care va fi apă peste care se pune piper măcinat iar copiii vor observa că atingând apa
cu degetul , pe care înainte l-au pus în săpunul lichid, piperul se va îndepărta , adică se va vedea clar puterea săpunului în fața
microbilor, și anume că spălatul pe mâini este cel mai bun inamic in fața microbilor care nu se văd, nu se aud, nu se simt și
nici nu miros.
Prin următoarea tranziție se va trece la centrele de interes.
„ Bat din palme - Clap , clap, clap!
Din picioare – Trap, trap, trap !
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim !”
Educatoare va supraveghea și îndruma aceste acțiuni ale centrelor și va interveni de fiecare dată când va fi nevoie.
După realizarea sarcinilor la centrele de interes, vom trece prin rutina zilnică, care constă în spălatul mâinilor. Este cel
mai important lucru pentru a ne feri de microbi, viruși și pentru a ne menține sănătoși. Copiiivor realiza rândul cu distanțare
și vor merge ordonați la baie.
Rutină”Unul după altul
Distanța o păstrăm
Către baie ne -ndreptăm
Și pe mâini să ne spălăm!”
Ziua continuă cu activitatea pe domenii experiențiale și anume la - Domeniului Științe educatoarea le va spune copiilor
că în continuare se vor juca un joc.În cadrul joculuivor descoperi cu ajutorul celor 5 simțuri conținutul cutiilor, acestea fiind
numerotate de la 1 la 5 , fiecare cifră având o culoare diferită.Se va spune că astăzi vordescoperi conținutul unei cutii cu
ajutorul unui simț: pipăit, văz, auz, miros sau gust.
SARCINA DIDACTICĂ: Identificare obiectelor din cutii cu ajutorul simțurilor
REGULILE JOCULUI : La semnalul doamnei educatoare realizat printr-o numărătoare , copiii răspund sarcinilor
formulate de educatoare și se acordă stimulente la răspunsul corect.
ELEMENTELE DE JOC : baghetă, numărătoare, aplauze
I. Organizarea jocului : Frontal
II. Desfășurarea jocului:
a) Captarea atenției – se va realiza prin prezentarea surprizei , a plicului primit de dimineață , în care sunt jetoanele cu
cifre și cele cu organele de simț.
b) Anunțarea activității și enunțarea obiectivelor –vor juca jocul ”Descoperim lumea cu cele 5 simțuri” și copii vor
recunoște cifra de pe cartonaș, vor găsi cutia corespunzătoare cifrei, vor observa prin pipăire textura anumitor obiecte și
vor descoperi cu ajutorul simțurilor conținutul din cutii.
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
a) Explicarea jocului – un copil va lua un cartonaș , va recunoaște cifra de pe cartonaș după care va găsi cutia
corespunzătoare cifrei, după care va descoperi cu ajutorul simțului (pipăire, auz, miros, văz, gust)conținutul din cutie . Dacă
obiectul găsit este o piatră, educatoarea va răspunde că a identificat obiectul doar privind adică cu ajutorul ochilor.
b) Jocul de probă - Educatoarea execută un joc de probă în care explică și demonstrează fiecare etapă în parte: pe
masă vor fi așezate mai multe cartonașe pe care sunt puse cifre de la 1 la 5 de culori diferite. Aceste cifre se găsesc și pe
cutiile puse pe jos. După ce a fost luat un cartonaș se identifică cifra de pe el și apoi se pornește în căutarea cutiei care are
același număr și culoare ca cel de pe cartonașul extras. După găsirea cutiei se deschide și se intuiește prin pipăire, miros,
auz, văz sau gust, obiectul aflat în cutie. Se execută o dată sau de două ori pentru a se vedea dacă explicațiile au fost
înțelese.
c) Jocul propriu zis:
Varianta 1 - copiii sunt numiți cu ajutorul unei numărători ”1,2,3, ia un cartonaș poznaș” , copilul va veni va lua un
cartonaș după care va spune : Eu pe cartonaș am cifra 5 de culoare verde, apoi va pleca în căutarea cutiei cu același număr.
Copilul găsește cutia și o deschide apoi se uită la obiect, îl pipăie, îl miroase, îl poate pune la ureche după care spune cu care
parte a corpului a identificat acel obiect, dacă e o coajă de portocală aceasta este identificată cu ajutorul nasului adică cu
simțul olfactiv. Răspunsurile corecte vor fi apludate și copiii vor primi recompense (emoticoane).
Varianta 2 : pentru a îngreuna descoperirea conținutului din cutii, copiii care urmează în joc vor fi legați la ochi și vor
continua identificarea conținutului cutiilor. Răspunsurile corecte vor fi apludate și copiii vor primi recompense (emoticoane).
Complicarea jocului: în această etapă a jocului copiii vor alege un jeton reprezentând un simț (cartonașe primite în plic
ca element surpriză) și aceștia vor trebui să il așeze pe tabla magnetică , la locul corespunzător schemei corporale.
Asigurarea feedback-ului și obținerea performanței:se realizează cu ajutorul unei fișe, se intuiește fișa , se explică
sarcinile fișei și se îndrumă copiii în funcție de particularitățile individuale. Educatoarea va evalua fișele copiilor și îi va
antrena și pe ei în evaluarea fișei personale și ale colegilor ei.
Se apreciază modul de desfășurare a jocului și comportamentul copiilor.
Prin rutina”Mergi cum bat” copiii vor ieși pe hol pentru igienizarea mâinilor și aerisirea clasei.
Prin tranziția ”Unul după altul, în cerc ne așezăm” educatoarea realizează activitatea din cadrul Domeniului Estetic
Creativ . După formarea cercului educatoarea va porni melodia ”Chipul meu” iar copiii vor audia melodia și vor executa
mișcările reprezentative versurilor.
În cadrul ALA 2 copiii vor merge în curtea grădiniței și vor executa MM (momentul mișcării): ”Pune mânuța aici” copiii
vor executa mișcările sugerate de text.
Ziua se va încheia cu momentu poveștii unde copiii vor repovesti ”Maricica ” text din care copiii rețin reguli de
păstrare a igienei corporale.

Chipul meu
Asta-i o guriţă
Parcă-i gărgăriţă
Şi vorbesc cu ea,
Şi te pup aşa!

Nasul e aici
E ca la pitici
Tare-i mititel,
Eu respir cu el.

Ăştia-s ochişori,
Se deschid în zori,
Cu ei te privesc
Şi te urmăresc.

Astea-s urechiuşe
Mici şi jucăuşe,
Şi ascult cu ele
Multe cântecele.

Ăsta-i chipul meu


Fericit mereu,
Mami, tu-l iubeşti
Că-n el te priveşti.

Ăsta-i chipul meu


Fericit sunt eu,
Mami, îţi zâmbesc
Şi eu te iubesc.

S-ar putea să vă placă și