Sunteți pe pagina 1din 3

Recapitulare |Mulțimi și numere raționale

FIȘA DE LUCRU
Partea I –Mulțimi


1. Enumerați elementele mulțimii: A  x x  nr.impar ,3  x  14 . 
2. Scrieți implicit mulțimea: B  1;5;25;125;625 .
3. Multimea divizorilor numarului 20 este…
4. Găsește greșeala și rescrie corect mulțimile: C  3;5;7;9;3 și D  2;2;2;2 .
5. Completează spațiile punctate cu simbolul potrivit:
a) 2 . . . 1;2;3 ; 𝑏) 0 . . .  ; 𝑐) l ; m...m; l ; n; p ;

𝑑)   𝑒) 
4;5 ... 1;2;3...3;1;2
; .
6. Scrieți submulțimile mulțimii P = 0;9 .
7. Găsiți cardinalul mulțimii D14.
8. Elementele multimii 𝐴 = {𝑋 ∈ ℤ| 3 < 𝑥 ≤ 7} sunt…
9. Se dau multimile A={1, 2 ,2n+1, 9} si B={2, 9, 1 ,7}. Daca A=B, atunci n este…
10. Rezultatul calculului {4, 5, 6}  {6, 8} este…
11. Card A=6, Card B=4. Daca Card(AUB)=9, atunci Card (A  B) este...

Partea a II-a

1. Scrieți câte trei exemple de:


a) Fracții ordinare echiunitare;
b) Fracții ordinare supraunitare;
c) Fracții ordinare subunitare;
d) Fracții zecimale finite;
e) Fracții zecimale periodice simple;
f) Fracții zecimale periodice mixte.
2. Scrieți sub formă de fracții ordinare ireductibile:
a) 3,24
b) 5,120
c) 32, 4
d) 2, (7)
e) 12, 3(15)
f) 6, 23(8) .
3. Scrieți sub formă de fracții zecimale următoarele fracții ordinare:
53 153 35 53 30 52
a) b) c) d) e) f) .
10 100 1000 4 9 6
Recapitulare |Mulțimi și numere raționale

4. Calculati:
a) 0,4+12,5=
b) 3,7-2,8=
c) 0,4 ∙ 0,2=
d) 5,4 : 1,35=
e) 3,14 ∙ 10 + 2,5 =
f) 5,52 - 10,5 : 10=
3 1
g) 2,35 ∙ 10 + − =
2 5
7
h) 6,8 : 2 + =
10
10 1 3
𝑖) 3,22 : 1,6 + (
2
+ ): =
7 14 7
5. Două magazine A și B primesc 384,8 kg de mălai. Magazinul A a primit cu 9,2 mai mult
decât magazinul B.
a) Ce cantitate de mălai a primit fiecare magazin?
b) Magazinul A vinde mălaiul la prețul de 2,38 lei kilogramul, iar magazinul B l-a vândut
la prețul de 2,50 lei kilogramul. Care dintre magazine a încasat mai mult din vânzarea
mălaiului?
6. Măsurând lungimea sălii de sport Ana, Mihaela, Cristian și Marian au obținut 20,3 m, 20,15
m, 20,32 m, respectiv 20,27 m. Aflați lungimea medie a sălii de sport.
7. Efectuați adunările:
3 5 1 5 43 32 44 37
a)   = ; b)   = ; c)   = ; d) 1  
16 16 6 6 75 75 81 81
1 0 9 14 27 91 1 5 7
e)    = ; f)    = ; g)   
5 5 5 132 132 132 2 4 12
7 9 4 49
h) 2,5 + 4,3 = ; i) 3,2 +   ; j) 1,25 + 1 
4 20 25 50
k) 0,(2) + 0,(3) = ; l) 1,(17) + 1,(23) =
m) 7,2 + 2,(3) + 2,(79) =
5 2 13 3 2 1
8. Efectuați scăderile: a)   = ; b)   = ; c) 1   d) 2,(5) – 1,(1)
3 3 5 5 3 3
3 31 4
= e) 2   ; f)   g)
2 12 3
5 3 2
2 1  ; h) 2,75 - 1 
24 8 3
i) 6,78 – 5,07 = ; j) 31,9 – 29,05 = ; k) 0,(13) – 0,(1) =
l) 2,3(5) – 1,(2) = ;m) 12,0(2) – 2,0(4) - 0,0(2) =
Recapitulare |Mulțimi și numere raționale

5 5 26 7 10
9. Efectuați înmulțirile: a) 2   ; b)   ; c)   ; d)
3 13 15 10 7
9
4 
12
2 3 5 1 1 1 1
e)    ; f) 2  3  4  ; g) 5  3 
3 5 4 2 3 4 10
h) 5  0,2  ; i) 0,3  4,2  ; j) 3,25 10  ; k) 1,(2)
9
 
11
1
l) 6,5  1,2  ; m) 1,(3) 2,1(2) 
5
0 1
2 5
10. Efectuați ridicările la putere: a) 1,50  ; b) 2,31  ; c)    ; d)   
3  11
2
 3
; e) 1,22  ; f) 1, 22  ; g) 0,2(5)2  ; h)    ;
5
5
2
3
 3 3 2
2
2
5

i)    ; j)     ;k)       ;
7  4   9 9
6
5 5
14 7
 3  4  5 
l)   :    m)       ; n)
 13   13   11   7 
8
 2  5  13 
  :   
 7   5 

11. Efectuați împărțirile: a) 23,5 : 10  ; b) 154,3 : 100  ; c) 5:2 = ; d)


7:3=
2 5
e) 3572 : 1000 = ; f) 3,(2) :1,4(2) = ; g) : 
3 6
1 7 3 4 9
h) 4 :  ; i) :3  ; j) 2 :  ;
2 5 8 25 5
1
k) 12,3 : 3,5  l) 3 : 6, (4)  ; m) 0,4(3) : 3, (2) 
5

; o)  :  :  ;p)  :  :  :  
12 10 18 13 7 26 35 7 49 7
n) : : 
35 7 25  15 5  35  39 13   36 4 

S-ar putea să vă placă și