Sunteți pe pagina 1din 7

Probă de evaluare inițială

Matematică-clasa a IV-a

Numele și prenumele.................................. Calificativ:


Data susținerii probei...................................

1. Scrie:

a) cu cifre numerele:
-două sute treizeci și șapte________
-patru mii optzeci și unu _______
-opt mii nouă sute nouăzeci și patru ______
b) scrie cu litere:
89-
6254-
8091-

2.Completați șirurile cu numerele care lipsesc.


a) 2407,2408, _______,________,________ .
b) 8904, 8906, ________,________,________ .
c)________,_________,________, 675, 680.

3.Compară perechile de numere date.

2567 2789 ; 7089 7068 ; 345 435 ; 9998 10000 ; 567 567.

4.Află:
a) numărul de 9 ori mai mare decât 5 ____________________
b) numărul de 4 ori mai mic decât 36 _______________________
c) numărul cu 6 mai mic decât 40 __________________________
d) numărul cu 10 mai mare decât 99 _________________________
e) suma numerelor dintre produsul numerelor 3 și 8 și 567___________________________
f) suma dintre câtul numerelor 27 și 9 și produsul numerelor 4 și 6
______________________________________________________________

5.Calculează şi verifică prin operaţia inversă.


2567 +1789= 8000 -2067= 8006 - 2199=

6. Află numerele necunoscute:

a x 4 = 96 81 : b = 3 c : 9 = 48 d – 36= 465
a=……………… b=……………… c=………………. d=……..……….
a=……………… b=……………… c=………………. d=……..……….
7.Rezolvă, respectând ordinea efectuării operaţiilor:

36 : 6 + 7 x 8 + 5 x 4 – 15 =
= ...................................................................................
=.....................................................................................
=.....................................................................................
=....................................................................................

34 x 4 – ( 22 : 2 x 5 – 10 ) =
=..........................................................................
=.......................................................................
=....................................................................
=......................................................................
=.....................................................................

1 3 3
8. Reprezintă, prin desen, fracțiile , și .
2 4 3

9.

Alege varianta corectă:


 Unitatea principală pentru măsurarea lungimilor este:
a) kilogramul b) litrul c) metrul
 Unitatea principală pentru masa corpurilor este:
a) metrul b) leul c) kilogramul
 O oră are:
a) 60 minute b) 50 minute c) 30 minute
 Unitatea principală pentru capacitatea vaselor este:
a) gramul b) litrul c) kilogramul

10.Rezolvă următoarele probleme:


a) Ionuţ cumpără 3 caiete a 12 lei bucata şi o carte pentru care plăteşte 21 lei. Ce rest
primeşte dacă are o bancnotă de 100 lei?

b) Într-un depozit erau 452 de calculatoare. Din ele s-au distribuit la 8 şcoli câte 19
calculatoare. Jumătate din rest au fost distribuite liceelor. Câte calculatoare au rămas?
Test de evaluare inițială

Data
Clasa a IV-a
Disciplina: matematică
Itemii probei:
Itemul 1 -să scrie cu litere/ cifre numere date
Itemul 2- să completeze șiruri de numere
Itemul 3- să compare perechi de numere
Itemul 4-să scrie operații și să calculeze conform terminologiei utilizate
Itemul 5-să efectueze correct operații de adunare și de scădere cu trecere peste ordin, în
concentrul 0-10 000, verificând rezultatul obținut prin operația inversă
Itemul 6- să afle numere necunoscute
Itemul 7-să efecueze exerciții cu respectarea ordinii efectuării operațiilor
Itemul 8-să reprezinte, prin desen, fracții solicitate
Itemul 9-să aleagă variant corectă
Itemul 10--să rezolve probleme

Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Itemul 1 -scrie corect șase numere -scrie corect patru numere -scrie corect două
numere
Itemul 2 -completează corect trei -completează corect două -completează corect un
șiruri șiruri șir
Itemul 3 -compară corect cinci -compară corect patru -compară corect trei
perechi de numere perechi de numere pereche de numere
Itemul 4 - rezolvă core ct șase -rezolvă corect patru -rezolvă corect două
cerințe cerințe cerințe
Itemul 5 - -rezolvă corect cele 3 -rezolvă corect 2 operații -rezolvă corect 1
operații matematice și matematice și efectuează operație matematică și
efectuează corect proba corect proba prin operația efectuează corect
prin operația inversă la inversă la 2 operații proba prin operația
toate cele 3 operații inversă la 1 operație
Itemul 6 -află corect patru numere -află corect trei numere -află corect două
necunoscute necunoscute numere necunoscute
Itemul 7 -efecutează corect două -efectuează corect un -efectuează un exercițiu
exerciții exercițiu, greșește la al
doilea( o greșeală)
Itemul 8 -reprezintă corect, prin -reprezintă corect, prin -reprezintă corect, prin
desen, trei fracții desen, două fracții desen, o fracție
Itemul 9 -alege patru variante -alege trei variante corecte -alege două variante
corecte corecte
Itemul 10 -rezolvă corect cele două -rezolvă corect o problemă, -rezolvă corect o
probleme are o greșeală la a doua problemă

Înregistrarea rezultatelor testului


Matricea item- elev
Matematică- clasa a IV-a

Numele și I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 Calificativ


prenumele final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Realizarea itemilor:

Itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Nr. elevi care FB
l-au realizat B
S
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi

Concluzii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________