Sunteți pe pagina 1din 1

Împărtășirea și comportarea după Împărtășire

Sfânta Împărtășanie are cea mai profundă influentă asupra sufletului. Cel ce se împărtășește
cu credință și cu frică de Dumnezeu simte cu adevărat prezența lui Hristos și trăiește fericirea
nemărginită a unirii cu El. Inima omului se transformă în cer, unde sălășluiește Hristos. Ea
constituie centru vieții și al vitalității sale spirituale, dându-i forțele necesare de a lupta si a
birui împotriva păcatelor, de a crește în virtute, simțind astfel tot mai deplin prezența
transfiguratoare a lui Hristos în el însuși. De aceea și Sf. Biserica chiar dacă poruncește
împărtășirea de patru ori pe an, ea sfătuiește pe credincioși să se împărtășească cât mai des.
Mărturisirea lui Petru Movilă poruncește împărtășirea lunară a credincioșilor.
Primitorii Sf. Împărtășanii sunt toți credincioșii, inclusiv copiii. Sunt excluși de la Sf.
Împărtășanie toți cei opriți de Sf. Biserică pentru schismă, erezie, apostații și cei opriți de
duhovnic.
Împărtășirea credincioșilor cu Trupul și Sângele Mântuitorului se face de către preot în
timpul Sf. Liturghii în momentul când preotul adresează credincioșilor chemarea :„ Cu frică
de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați”. Înainte de împărtășii pe credincioși,
preotul pregătește pe masa Sf. Altar părticelele NI și KA din Sf. Agneț pe care le împarte în
mai multe bucățele, după numărul credincioșilor de împărtășit. Înainte de împărtășire
credincioșii îngenunchează ținând în mână o lumânare aprinsă și rostesc după preot
rugăciunile: „Cred Doamne și mărturisesc..., Cinei tale..., Nu spre judecată...” și după
împărtășire se rostește rugăciunea „Trupul Tău cel sfânt...”
După Sf. Împărtășanie nu se mai sărută icoanele, nici crucea, nici mâna preotului. De
aceea nu se scuipă pe jos cel puțin o zi. În caz de nesitate trebuie să ne folosim de un șervețel
curat pe care trebuie să îl avem la îndemână, urmând ca acesta să se ardă într-un loc ferit de
profanare, de regulă la lângă rădăcina unui pom. De aceea trebuie să evităm îmbuibarea cu
mâncare sau băutură care pot provoca vomitarea, dacă totuși se îmtâmplă este bine ca lucrul
acesta să se facă într-un vas curat sau un loc ferit de profanare; conținutul vasului se aruncă
într-o groapă săpată la rădăcina unui pom.
Cei căsătoriți sunt datori să se abțină de la orice act conjugal cel puțin o zi. Aceasta din
respect pentru Sf. Împărtășanie, fără a considera actul conjugal ca ceva rău sau necurat.
Odată împărtășit credinciosul trebuie să colaboreze cu Hristos prezent în sufletul și în
trupul său, străduindu-se să ducă o viață tot mai conformă cu învățătura creștină.
În ceea ce privește împărtîșirea bolnavilor care sunt pe patul de suferință, aceștia se
împărtășesc cu Sf Împărtășanie care este deja pregătită și se găsește în Chivotul de pe Sf.
Masă. În caz de necesitate din aceasta se pot împărtășii și credincioșii care din motive
binecuvântate nu pot participa la Sf. Liturghie
Numai făcând cu sinceritate și cu conștiință Spovedania și Împărtășania ne putem
edifica și ne putem îmbunătății viața noastră religios- morală. Nu trebuie uitat faptul că prin
aceste două sf. taine primim energiile dumnezeiești, puterea dumnezeiască, care, însă cere
colaborare cu forțele noastre sufletești și trupești. Sinergismul, adică colaborarea dintre om și
harul dumezeiesc este ceva specific învățăturii noastre ortodoxe.