Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrări practice

„Probleme de prelucrare a informaţiei din şiruri de caractere”


1. Din şirul de caractere citit de la tastatură să se afle:
a) numărul de vocale din şir;
b) numărul de cifre din şir;
c) numărul de cuvinte, dacă ele se separă prin spaţiu;
d) numărul de propoziţii, dacă ele se separă prin ‘.’,’!’,’?’;
e) numărul de caractere ’ X’ din şir;
f) numărul de secvenţe MA;
g) numărul de secvenţe TO,
h) numărul de cifre pare din şir;
i) numărul de cifre impare din şir;
j) numărul de cifre 3,
k) numărul de secvenţe sau;
l) numărul de zerouri într-un număr natural.
2. Să se codifice şirul de caractere conform criteriului indicat:
a) fiecare caracter de la b..z se înlocuieşte prin predecesorul său, iar caracterul a în *;
b) fiecare caracter de la a..y se înlocuieşte prin următorul său, iar caracterul z în #;
c) fiecare caracter se înlocuieşte în codul său ASCII;
d) fiecare cifră se înlocuieşte în *;
e) fiecare vocală se înlocuieşte în $;
f) fiecare spaţiu se înlocuieşte în , iar * în +;
g) fiecare literă b trece în a, iar a în b;
h) fiecare A trece în B, şi invers;
i) înlocuieşte secvenţa sau în secvenţa ori;
j) secvenţa do trece în re;
k) secvenţa TO trece în MA;
l) secvenţa mi trece în re.
3. Să se alcătuiască un program care:
a) sortează un şir de caractere crescător; Ex. casa->aacs
b) află cel mai lung cuvînt din şir;
c) inversează un şir de caractere şi afişează True dacă şirul dat e palindrom;
Ex. cojoc-True; Anica -False
d) dintr-un număr exclude toate cifrele 3; Ex. 43837->487
e) sortează un şir de caractere descrescător; Ex. casa->scaa
f) într-un şir substitue literele alfabetului latin în numărul de ordin din alfabet; Abac->01020103
g) controlează dacă un şir de caractere este sortat crescător;
h) formează dintr-un număr cu cifrele sale numărul maxim;
i) sortează cuvintele din şir crescător;
j) formează dintr-un număr cu cifrele sale numărul minim;
k) află cel mai scurt cuvînt din şir;
l) sortează cuvintele din şir crescător;
4. Să se inverseze fiecare cuvînt al unui şir de caractere.
5. Un şir de caractere este format din cifre. Să se decodifică un şir de caractere după criteriul: fiecare
pereche de cifre a şirului trece într-un caracter ASCII.
6. Să se afişeze toate caracterele ASCII folosite în şir împreună cu codul ASCII şi frecvenţa lor de
apariţie.
7. Dintr-un număr citit de la tastatură să se afle cîte cifre pare, impare şi 0 îl formează.