Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul de Excelență în Informatică

și Tehnologii Informaționale

Fișa
traseului individual de
dezvoltare profesională
a cadrului didactic

Nume
Prenume

Profesor de _________________

grad didactic _____,

conferit în an._____
Volumul de Volumul de Credite
muncă muncă profesio
Activitățile de formare profesională continuă
cuantificat echivalat în nale
în ore credite acumul
profesionale ate

I. Cursuri organizate în instituții specializate de formare continuă

Cursuri de formare la didactica de specialitate 300 10 10


obligatoriu

Cursuri de formare profesională în domeniul tehnologiilor 320 10 10


informaționale. obligatoriu

Total: 620 20 20

II. Activități didactice evaluate, activități științifico-metodice, comunitare, de mentorat,etc.

1.Pregătirea și prezentarea orelor publice

Lecție publică. Subiectul:-------------, grupa , data 30 1


obligatoriu

Lecție publică. Subiectul: „-------------- ”, grupa , data 30 1


obligatoriu
3
Lecție proiect. Subiectul: „----------------- ”, grupa 30 1
obligatoriu

Total: 90 3 3

2. Pregătirea și desfășurarea activităților extracurriculare

Oră de dirigenție. Subiectul: grupa , data 30 1


obligatoriu

Activitate extracurriculară în cadrul instituției 30 1 2


obligatoriu
Subiectul: grupa , data

Total: 60 2 2
III. Participări la consiliile metodice, la conferințe, seminare, mese rotunde, training-uri, sesiuni de formare
etc.

3.1. Participari la seminare.

Total
3.2 Prezentări de comunicări la consiliile metodice, la conferințe, seminare, etc.
Comunicare la consiliul administrativ. 30 1
Subiectul: opțional
Proces verbal Nr. din data
Comunicare la întrunirea metodică a 30 1 2
profesorilor.
opțional
Subiectul:
Proces verbal Nr. din data

Total 60 2 2

IV. Activități în diverse tipuri de comisii , comitete, grupuri de lucru, consilii, etc., certificate prin ordine și
dispoziții

4.1. Membru al comisiei de atestare a cadrelor didactice din instituție

Anul de studii 2018-2019, ord. ____ 30 1


din data opţional 1
Total 30 1 1

4.2 Membru al comisiei de

Anul de studii 2018-2019, ord. ____ 30 1 1


din data opţional

Total 30 1 1

4.3 Membru al grupului de lucru

Anul de studii 2018-2019, ord. ____ 30 1 1


din data opţional
Total 30 1 1

V. Participarea la proiecte naționale (internaționale) educaționale


5.1 Participarea la nivel național

Proiectul : 150 5 5
data opţional

Total 150 5 5
5.2 Particarea la comisia de Evaluare Naționala BAC 2018
BAC 2018, ord. Nr. ___din ________ 30 1 1
opţional
Total 30 1 1
VI. Activitatea de mentorat : mentor, mentor la stagiile de practica, coordonarea
catedrelor de specialitate
6.1 Mentor stagiu de practică , studenți USM
Anul de studii 2015-2016, ... 60 2
opţional 4
Anul de studii 2018-2019, ... 60 2
opţional
Total 120 4 4
6.2. Coordonarea catedrei
Anul de studii 2018-2019, ord.Nr.____ 30 1 1
din____ opţional
Total 30 1 1
VII. Activitate de diriginte
7.1 Diriginte
Anul de studii 2018-2019,ord. Nr. 90 3
____ din _______ opţional 3
Total 90 3 3
VIII. Alte activități în cadrul municipiului

Zilele Francofoniei la muzeul Național 30 1


de Artă a Moldovei opţional

Concursul Erudiților organizat în 30 1 2


parteneriat cu Colegiul …. opţional

Total 60 2 2

Total general 1820 43 - obligatoriu 48 -opţional