Sunteți pe pagina 1din 1

UAT COMUNA GHIDIGENI

JUDEȚUL GALAȚI APROBAT,


PRIMARL,
EUGEN TABACARU

PLAN DE ACHIZIȚII
proiect “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati in contextul crizei epidemice generate de virusul SARS CoV2”
Contract de finanțare nr. 206/233t/16.07.2021
CURS INFOEURO AUGUST 2020
1 EURO = lei 4.8318
lei fara TVA

VALOARE ESTIMATĂ
lei cu TVA
DATA DATA
Nr. COD CPV COD CPV TIPUL RESPONSABIL MODALITATEA DE
OBIECT CONTRACTULUI TIP PROCEDURA ESTIMATĂ DE ESTIMATĂ DE OBSERVAȚII
crt PRINCIPAL SECUNDAR CONTR ACHIZIȚIE euro fara FINANȚARE
ÎNCEPERE FINALIZARE
TVA

72400000-4;
Achiziție produse în cadrul Proiectului “Asigurarea 30195200-4;
dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și 30237450-8;
30213200-7; MEDELEANU Gina fonduri europene - procedura va fi împărțită în 2
1 Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna
30213100-6
38652120-7; Licitație deschisă furnizare
Loredana
1,201,849.37 1,430,200.75 248,737.40 10/1/2021 1/31/2022
POC loturi
Ghidigeni, judetul Galati in contextul crizei epidemice 30231300-0;
generate de virusul SARS CoV2” 32232000-8;
32413100-2

TOTAL PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ 1,201,849.37 1,430,200.75 248,737.40

Anexa nr. 1 - Cumparari directe

lei fara TVA VALOARE ESTIMATĂ


lei cu TVA
DATA DATA
Nr. COD CPV COD CPV TIPUL RESPONSABIL MODALITATEA DE
DENUMIRE OBIECT CONTRACT TIP PROCEDURA ESTIMATĂ DE ESTIMATĂ DE OBSERVAȚII
crt PRINCIPAL SECUNDAR CONTR ACHIZIȚIE euro fara FINANȚARE
ÎNCEPERE FINALIZARE
TVA

fonduri europene - 2 comunicate de presă: la


1 Comunicat presă 79341000-6 - Cumparare directa servicii 1,600.00 1,904.00 331.14 8/15/2021 8/21/2021
POC început și la finalizare proiect

fonduri europene -
2 Panou publicitar + etichete 22462000-8 - Cumparare directa furnizare 4,528.00 5,388.32 937.12 8/15/2021 8/21/2021
POC + bugetare
4 Audit 79212100-4 - Cumparare directa servicii 15,000.00 17,850.00 3,104.43 1/5/2022 1/26/2022 fonduri bugetare
fonduri europene -
5 Consultanță scriere + imprementare 79421200-3 - Cumparare directa servicii 45,000.00 45,000.00 9,313.30 10/28/2020 11/6/2020
POC + bugetare
TOTAL CUMPARARI DIRECTE 66,128.00 70,142.32 13,686.00

TOTAL GENERAL 1,267,977.37 1,500,343.07 262,423.40

Intocmit, AVIZAT,
MEDELEANU Gina Loredana RESPONSABIL FINANCIAR
COJOCARU Claudia