Sunteți pe pagina 1din 6

Ştiinţele Comportamentului

Uman(modulul psihosocial)

2a. Bazele biologice ale comportamentului

Plasticitatea neuronală
Plasticitatea neuronală este maximă la naştere, dar suferă

scăderi semnificative în timp, dacă nu este antrenată.

Învăţarea şi exersarea creativităţii pot încetini ritmul de

scădere al plasticităţii.
Descrie mecanismul de rezolvare
a unei probleme, printr-o
succesiune de etape
încercare – eroare.
De obicei e condiţionată de:
- motivaţie (de atingere a
scopului) (preferabil internă);
- curiozitate / dorinţa de
explorare a diverselor posibilităţi;
- accesul la răsplată (materială / imediată
sau întârziată, funcţie de
plasarea subiectului în piramida
motivaţiei).

Odată învăţată, conduita de succes


va fi evocată cu uşurinţă în alte situaţii
sau poate fi chiar automatizată.