Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie "Gr.T.

Popa"
Iaşi
Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ
Str. Universitǎţii, nr. 16, cod 700115, Iaşi, Romania
Telefon: +40.232.301.618
Email: medden_decanat@mail.umfiasi.ro
Web : http://www.umfiasi.ro/

Reabilitarea proteticǎ
la adultul tânǎr
referat la disciplina

TEHNOLOGIA
PROTEZELOR DENTARE

Coordonator:
Prof. dr. Monica Tatarciuc

Masterand,
Raluca-Mihaela SECĂREANU

- 2011 -
Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

Edentaţia parţială a preocupat ştiinţa medicală din cele mai vechi timpuri, şi, cu toate progresele
înregistrate atât din punct de vedere ştiinţific cât şi tehnologic, tratamentele de reabilitare a
arcadei menţin un grad de deficit funcţional.
Evoluţia stomatologiei din ultimele decenii a permis cristalizarea şi sistematizarea unor ipoteze,
teorii şi concepte privind dezvoltarea, funcţiile şi patologia sistemului stomatognat. Însăşi
noţiunea de sistem stomatognat a fost în continuă modificare, termenul fiind rezulatul unei
abordări holistice, reuşind prin aceasta să exprime astfel, complexitatea elementelor şi a relaţiilor
dintre acestea, termenii de aparat masticator, aparat manducator, aparat dento-maxilar sau
complex muşchi – articulaţie – dinte – parodonţiu find deja depăşiţi de complexitatea sistemului
morfo-funcţional pe care încearcă să îl descrie.
Patologia complexă a sistemului stomatognat indusă de edentaţia parţială a oferit diferiţilor
autori un vast teren de cercetare, fapt demonstrat în literatură prin multitudinea informaţiilor
existente şi prin încercarea de sistematizare a acestora cu diferite ocazii. În schimb, tratamentul
acestei patologii, deşi se doreşte a fi vast şi atotcuprinzător, nu reuşeşte să surprindă decât în
proporţie foarte mică o parte din terapie, metodele şi tehnicile de tratament fiind încă, de cele
mai multe ori, simptomatice şi nu etiologice.
Adresată unui teritoriu restrâns ca dimensiune, reabilitarea sistemului stomatognat se dovedeşte
a fi o piatră de încercare pentru numeroşi practicieni. Numeroasele tehnici de terapie fac
necesară abordarea holistică a atratamentului edentaţiei parţiale în contextul atât al starii
generale de sănătate, cât şi în contextual disfuncţiilor sistemului stomatognat şi a posibilităţilor
de tratament.
Edentaţia parţială este o stare de boală şi, ca atare, trebuie abordată in contextul bio-psiho-social
în care se plasează fiecare caz în parte. Conform conceptelor medicale apare şi obligaţia de a
plasa echilibrele şi dezechilibrele morfo-funcţionale de la nivelul sistemului stomatognat în
contextual reacţional homeostazic al întregului organism, la rândul său, direct dependent de
determinanţii bio-psiho-sociali.
Stabilirea şi realizarea unui tratament corespunzător al stării de edntaţie trebuie să ţină seama de
structura şi funcţiile elemntelor constutuiente ale sistemului stomatognat, de capacitatea şi
modul de răspuns la materialele dentare din care sunt realizate lucrările protetice fixe, precum şi
de modul lor de integrare. De aceea este necesară cunoaşterea particularităţilor câmpului protetic
edentat, a caracteristicilor materialelor care ne stau la dispoziţie şi a tehnicilor clasice şi moderne
existente.
Tratamentul protetic al edentaţiei trebuie privit ca un produs al analizei comparative dintre
avantajele şi dezavantajele bio-funcţionale pe care le implică fiecare caz în parte. Atât terapia
stomatologică cât şi receptivitatea pacienţilor comportă aspecte particulare şi un caracter
diferenţiat, individualizat, ţinând cont de caracterul bio-psiho-social al acestora

Nume.PALMES Prenume.AURELIAN. Vârsta30ani


ProfesiaSCULPTOR Adresa BACAU
Toate informaţiile pe care ni le furnizaţi reprezintă secrete profesionale

I. Date anamnestice de medicină generală: Da


Nu
1. Aţi avut vre-un accident de muncă?………………………………………………………...
X
2. Aţi fost în ultimii ani internat în spital sau aţi urmat tratamente medical…………………...
X
Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 2 din 10
Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

3. Mediculde familie DR BOLDISOR MARIA


4. Sângeraţi mai mult timp când vă râniţi?…………………………………..……………….
X
Aţi avut vreodată:
5. o reacţie neobişnuită la vreo injecţie sau medicament? (penicilină, iod, etc.)?
X
6. Astm, rinită alergică, sau alergii?
X
7. Boli de inimă sau hipertensiune arterială?
X
8. Reumatism (forme acute sau cronice)?
X
9. Afecţiuni articulare?
X
10.Boli ale ficatului(icter)?
X
11.Diabet?
X
12.Afecţiunirespiratorii?
X
13. Boli infecţioase(TBC, Hepatita, SIDA, boli dermato - venerice)?
X
14. Dacă sunteţi însărcinată (doar sexul feminin)

II. Anamneza de specialitate:


1. Aveţi dureri de dinţi ? Unde?............................................. ……….. X

2. Aveţi dureri gingivale?Unde?....................................……………… X

3. Este masticaţia d-voastrâ perturbată? X

4. Consideraţicâexaminareadmţilorsauprezenţalastomatologesteoproblemă?
X
5. Aveţi uneori dureri sau alt tip de senzaţii la nivelul articulaţiei temporo-mandibulare
sau la nivelul feţei? X

6. Aveţi dureri cronice de cap, gât sau umeri?


X
7. Folosiţi în afara periei şi pastei de dinţi si alte mijloace de igienă dentară? X

Care sunt acestea?ATA DENTARASI APA DE GURA


8. Aţi fost în ultimul an în tratament stomatologic?
X
9. Care este numele stomatologului D-voastră? ........................................
10. V-aţi prezentat la noi pentru:

Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 3 din 10


Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

- o consultaţie, în general X

- urgenţă sau repararea protezei X

- asanare, igienizare X

- aţi fost îndrumat de alt coleg X

III. Examen clinic exobucal


Fişa anatomică a zâmbetului
1. Buzele în repaus: Se încercuieşte diagrama care corespunde
vertical

Groase Medii X Subţiri


orizontal

MediiX Înguste

lungime
Înguste
a
buzei
superoia

2. Gradul de vizibilitate al dinţilor

Doar dinţii maxilari X


Dinţii maxilari şi mandibulari
Dinţii maxilari şi gingia

3. Vizibilitatea limbii………………..da……X……..nu
IV.Examenul ATM
normală X(~4 cm)
•Amplitudinea deschiderii gurii limitată (2 - 3 cm)
. redusă (1-2
cm)
în arc
• Excursia mentonului sacadată X
Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 4 din 10
Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

cu devieri fără devieri în baionetă


• Palpare (durere ; crepitaţii NU )
•Zgomote(Cracmente: la deschidere X la închidere
intermediare X în diducţie )
V. Analiza funcţională
a)0cluzie

Tipul ocluziei: neutrală X distalizată mezializată


b) Masticaţia
e) Estetica
-unilaterală
-bilaterală X - afectată X neafectată
- ritm, durată, eficienţă
f) Fonaţia
c) Deglutiţie - afectată X neafectată
- de tip adult X
- deglutiţie infantilă
d)Mimica g) Respiraţia
-mobilitatenormală X - normală X
- imobilă - cu gura deschisă

VI. Examen endobucal


• Vestibul bucal (coloraţie, frenuri. bride, formaţiuni tumorale)
…NORMALA,FRENURI SI BRIDE NORMALE,FARA FORMATIUNI TUMORALE
•Bolta palatină -medie X adâncă
- ogivală plată
- torus
• Planşeu normal X eventuale formaţiuni
•Văl palatin......................………………………………………………………………..
• Limbâ (aspect, mărime, tonicitate, inserţie)
NORMALA

Examenul arcadelor dento-alveolare


fig 2-examinare primara

Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 5 din 10


Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

fig 2-examinare primara

Indicele de sangerare papilară

l.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

1 3 3 x x 4 4 3 3 x 2 x x x 4 3

2 x x X 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 x 3

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Legenda pentru indicele de sângerare papilară

0 = absenţa sângerârii 3 = spaţiul interdentar se umple cu sânge


imediat după sondare
1= sângerare punctiformă micâ
4 = sângerare difuza la sondare; sângele
2 = sângerare punctiformâ multiplâ sau pâtrunde în şanţul gingival
apariţia unei zone unice mici de sângerare
Igiena bucală: satisfăcătoare medie x nesatisfăcătoare
Observaţii …………………………………………………………………………………………
VII. Examenul modelelor de studiu

Fig 3-model de studiu

Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 6 din 10


Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

cheia lui Angle -

raport normal
x

Fig 4 Model de studiu

VIII. Examenul Radiografic

Figura nr 5--- ortopantomografia

l.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

CO CP CP RR RR Pac CM CM C x CD x x x PS PS
OD OD M
A A
D

Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 7 din 10


Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

RR
PS x x X PA PA PA PA P PS AB RR RR X PS
A C C C C A A A
4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

X. Măsuri terapeutice
Medicaţia patologiei generale Tratamentul parodontitei apicale acute si a
hipocalcemiei
Tratamentul preprotetic Tratamentul endodontic corect al dintilor restanti
1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Extracţii x x x
Detartraj x x x x x x x x x x x x
x
Chirurgie parod.
Endodonţie x x x x x x x x
Restaurări prot
x
Obturaţii x x x x x x x x
urgie parod.

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Extracţii x x x x
Detartraj x x x x x x x x x x
x
Chirurgie parod.
Endodonţie x x x x x x x x x x
Restaurări prot
Obturaţii x x x x x x x x x
x

Dupa asanarea cavitatii orale si in urma tratamentelor endodontice am ale o solutie de protezare fixa metalo
Ceramica. Dupa slefuirea bontilor s-a realizat o amprentare in 2 timpi cu Impregnum pt o mai
buna a amprentafunctionala.Amprenta a mers in laborator .La 3 zile de la amprentare s-a facut
proba scheletului metalic,in urmatoarele 2 zile proba la dentina.Dupa o saptamana pacientul a
beneficiat de protezarea fixa superioara.Dupa aceasta se va proceda la o protezare fixa
mandibulara.

PLAN DE TRATAMENT PROTETIC

CM CA CF CA CA CF CF CF CF CA CF CA CA CA CA CM
SETA
Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 8 din 10
Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8-

fig 6 pregatirea bontilor fig 7 slefuirea dintilor restanti

BIBLIOGRAFIE

Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 9 din 10


Reabilitarea proteticǎ la adultul tânǎr

1. D. Bratu, R. Nussbaum, Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe, , Editura Medicală,
2003;
2. I. Rândaşu, Proteze dentare, volumul I ediţia a III-a, Editura Medicală, Bucureşti,
2000;
3. N.C.Forna,D.BrGhid de practica in prrotetica dentara,2010, Ed.Medicala Iasi

Raluca Mihaela Secǎreanu, 2011 Pagina 10 din 10