Sunteți pe pagina 1din 6

UNGHIURI ÎN JURUL UNUI

PUNCT

FIȘĂ DE LUCRU

1. În figura de mai jos avem m (∢AOB) = 42o, m (∢DOC) = 128o și m (∢AOC) = 79o.

Aflați măsurile unghiurilor BOC, AOD

2. În figura de mai jos avem m ( ∢AOB) = 38o, m (∢DOC) = 3xo , m (∢BOC) = xo și


m(∢AOD) = 2xo. Aflați măsurile unghiurilor ∢BOC, ∢AOD și∢DOC.
B
A
C

3. Calculați măsurile unghiurilor formate de două drepte concurente, știind că diferența


măsurilor a două dintre unghiuri este de 40o.

4. Se consideră cinci unghiuri în jurul unui punct, având măsurile exprimate prin numere
naturale consecutive. Calculați măsurile unghiurilor.

5. În figura de mai jos avem m(∢AOB) = xo, m(∢DOC) = 2xo , m(∢BOC) = xo + 30o ,
m(∢DOE) = xo - 10o și m(∢AOE) = 150o. Aflați măsurile unghiurilor ∢AOB, ∢ BOC,
∢COD, ∢DOE, ∢AOE
PROBLEME RECAPITULATIVE
UNGHIURI
1
1
1. Un unghi are masura egala cu 4 din masura complementului sau. Aflati
masura unghiului respectiv.

2. În figura 3
 
m AOD  2 x  30o
și

m BOC 
 5 x  78o
. Aflati x .

figura 3

3. Se considera
AOB BOC
si

adiacente astfel incat
m AOB  22o 47si


m BOC  86o 23 
.

Determinati unghiul format de bisectoarele celor doua unghiuri date.

4. În figura 4 se dau trei drepte concurente in punctul O astfel incat

m AOB  40o
si BE  FC .

figura 4

a) Determinati masura unghiului DOE .

b) Aratati ca
 
m AOF  50o
.

c) Daca semidreapta [OM este bisectoarea unghiului


AOB
, aflati

m MOD.

  
5. Unghiurile AOB, BOC , COD si AOD sunt unghiuri in jurul unui punct O , astfel incat sunt

îndeplinite simultan condițiile:
i.
 
m AOB  x o
ii.
 

m BOC  2 x o  10o

m  COD

  3x o
 5o m  AOD   4 x o
 5o
iii. iv. .
a) Aratati ca x  35 .
o o


b) Demonstrati ca AOD este obtuz.
 
c) Aflati masura unghiului format de bisectoarele unghiurilor BOC si AOD .

6. Unghiurile AOB si BOCsunt adiacente complementare, cu

m AOB  50o .


Fie OE bisectoarea BOC si OF semidreapta opusa cu OE . Aflati
m AOF 
.

7. In figura 5 se considera unghiurile AOB COD
si

opuse la varf. Fie
m AOB  65o  ,

 OM bisectoarea AOB ,  ON bisectoarea BOC 
si un punct


P  int BOC
astfel incat

AOP
sa fie drept.

figura 5

a) Aflati masura unghiului COD .
b) Demonstrati ca OM  ON .

c) Determinati

m PON .

S-ar putea să vă placă și