Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele ...................................................................... Data ....................................

TEST DE EVALUARE CLR

● Citește textul.

a CAP! SPIC!
de Mircea Sântimbreanu b
c

A început școala. Pe pereții clasei a apărut din nou orarul cu severele sale chenare. În caiete, creionul
roșu a și dantelat primele compoziții, paginile noi au și fost mâzgălite.
- Sandule, hai la mine să învățăm! își strigă Nicușor vecinul peste gard.
- Vino tu la mine!

1. Scrie ce reprezintă.
1.
a b c
................................... ..................................... ...................................

2. Notează în casetă A, dacă propoziția este adevărată, sau F, dacă este falsă. (1p)
Coperta protejează cartea.
Cuprinsul ne ajută să citim mai repede cartea.
O filă este alcătuită din două pagini.

3. Răspunde la următoarele întrebări.


● Ce a apărut pe pereții clasei?

● Ce culoare are creionul?

● De ce îl strigă Nicușor pe Sandu?

4. Transcrie primul alineat.


5. Unește cuvintele cu sens asemănător. (0,60p)

clasă chenar
mâzgălit sală

margine murdărit

6. Alcătuiți câte o propoziție cu cuvintele filă, cuprins și copertă.

7. Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție. Scrie-le pe spațiile de mai jos. (1,50p)

septembrie școala. în a început luna

8. Ordonează alfabetic cuvintele:copaci, pădure, butoi, fabrică , hârtie, rulouri, tulpini.

9.