Sunteți pe pagina 1din 3

„Învăţătorul este cel care

dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe ŞCOALA GIMNAZIALĂ


drumul spre lumină, primele elemente, ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
călăuzindu-i paşii spre marele titlu de oferă promoţiei 2019 – 2024
om. El este acela care modelează următoarele OPORTUNITĂŢI:
materialul cel mai de preţ – copilul –
tinzând ca din fiecare bloc de marmură Vă aştept cu drag în - Un spaţiu şcolar generos şi curat;
brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu - Personal didactic calificat;
cele mai frumoase trăsături, un om care - Laboratoare şi cabinete funcţionale, cu
să înmănuncheze trăsăturile morale cele
CLASA PITICILOR ISTEŢI dotări moderne;
mai înalte. El este acela care îi ajută - Sală de sport complet renovată;
fiecărui copil să descopere tainele - Două terenuri de sport ( fotbal şi tenis);
naturii. Toate acestea au făcut ca
activitatea sa să fie socotită profesiune
(CLASA PREGĂTITOARE A) ! - Cabinet medical: un medic şcolar şi
asistentă medicală;
de aur”. - Curriculum la decizia şcolii diversificat;
Promoţia 2019 - 2024 - Bibliotecă şcolară cu 16.000 de volume;
- Supravegherea elevilor prin camere
Vom fi împreună şi aş dori:
video;
 Să fiţi sarea pământului şi să - Dobândirea cunoştinţelor de limbi
daţi gust lumii acesteia! străine;
 Să fiţi întotdeauna cinstiţi şi - Activităţi extracurriculare variate: vizite,
cuminţi, păstrându-vă sufletul excursii, drumeţii, vizionări de
curat. spectacole de teatru şi film;
 Să ştiţi că frumuseţea-i - Parteneriate fructuoase;
trecătoare, ca şi trandafirii de - Proiecte generate de Programul
altfel! Dar puritatea sufletului educaţional;
rămâne! Să avem grijă cum o - Parteneriat în triadă (părinte – copii –
păstrăm, pentru că ea este cea învăţătoare);
mai preţioasă comoară pe - Reuniuni informative: consiliere cu
care o poţi avea. părinţii, lectorate cu părinţii;
Profesor învăţământ primar,
- Activităţi culturale în vederea păstrării
Andreescu Denisa tradiţiilor;
Cu multă dragoste, Nr. tel. 0740213381 - Participări la expoziţii pe diverse teme;
prima ta învăţătoare, - Participări la concursuri judeţene,
naţionale;
Andreescu Denisa - Cunoştinţe, priceperi, capacităţi de
muncă intelectuale necesare activităţii
şcolare şi vieţii sociale;
- Program AFTER SCHOOL.
Şcoala Gimnazială
,,Constantin Brâncoveanu” ŞCOALA GIMNAZIALĂ
O şcoală pentru mileniul ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
III Vă mulţumim pentru interesul acordat
şcolii noastre! DEVIZA ŞCOLII:
„O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O
ŞCOALĂ PENTRU FIECARE!”
Prin pliantul pe care-l oferim vă
prezentăm pe scurt şcoala noastră.

Este foarte important pentru noi să fim


împreună şi alături de copil în educaţia sa.

Permanent vă oferim posibilitatea de a


vorbi detaliat cu noi, de a avea o relaţie de
parteneriat în triada învăţătoare – elev –
părinte.
Modelăm flori pentru
zâmbetul lumii! Vă aşteptăm cu drag în colectivul
nostru, având avantajul posibilităţii de a
parcurge 5 ani în aceeaşi unitate, unde se
,,Ne naştem slabi şi avem poate urmări evoluţia continuă a copilului şi
nevoie de putere ; ne naştem pregătirea lui pentru viitor. Adresa: Str. Plevnei, Nr. 7, Slatina, Olt
neputincioşi şi avem nevoie de Telefon: 0249.433.271
Fax: 0249.411.551
ajutor; ne naştem mãrginiţi şi
E-mail: scoala_brancoveanu@yahoo.com
avem nevoie de judecatã. Ceea ce
ne lipseşte când venim pe lume, şi
de care avem nevoie mai târziu ne
este dat prin educaţie.” Pentru că ai vise pe care le vrei
îndeplinite, vino să spui prezent la
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
(J.J. Rousseau) ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

În şcoala noastră, copilul este


partener al procesului Director,
instructiv - educativ! Prof. Noajă – Miu Daniel