Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE DOCUMENTARE

VARIANTE DE MOTORIZARE PENTRU AUTOMOBILE

Motorul este o maşină de forţă care transformă o formă oarecare de energie (termică, electrică,
solară etc.) în energie mecanică.
Motorul care transformă energia termică, degajată prin arderea unui combustibil, în energie
mecanică se numeşte motor termic.
Dintre aceste motoare, cel la care procesul de ardere a combustibilului şi transformarea
energiei termice în energie mecanică au loc în interiorul motorului se numeşte motor cu ardere
internă.
CLASIFICAREA MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ
Motoarele cu ardere internă sînt de mai multe feluri, clasificarea lor putîndu-se face după mai
multe criterii, cele mai importante fiind cele enumerate în continuare.
1. Criteriul care diferenţiază cel mai mult motoarele cu ardere in-
ternă din punct de vedere funcţional (şi în mare măsură şi constructiv)
este modul de aprindere. Din acest punct de vedere, motoarele cu ardere
internă se împart în:
— motoare cu aprindere prin scînteie (MAS), care realizează aprinderea amestecului
carburant în cilindru prin declanşarea unei scîntei electrice;
— motoare cu aprindere prin compresie (MAC), care realizează aprinderea amestecului
carburant prin autoaprindere;
Motoarele cu ardere internă pot funcţiona cu o mare varietate de
combustibili.
2. Aşezarea cilindrilor are o foarte mare diversitate, de cele mai multe ori adaptată la necesităţile
utilizării motorului. Din acest punct de vedere, se cunosc:
— Motoare verticale, la care cilindrii sînt dispuşi deasupra axei arborelui cotit (la majoritatea
motoarelor);
— Motoare orizontale, la care cilindrii sînt dispuşi la acelaşi nivel cu axa arborelui cotit;
— Motoare în linie, la care axele cilindrilor sînt paralele şi situate în acelaşi plan (la
majoritatea motoarelor);
— Motoare în V, la care axele cilindrilor sînt situate în două plane care formează între ele un
unghi;

1
CARACTERISTICILE GENERALE ALE MOTOARELOR

— Alezajul D reprezintă diametrul interior al cilindrilor motorului.


— Punctul mort interior ( P M I ) este poziţia extremă a pistonului, corespunzătoare distanţei
maxime faţă de axa geometrică a arborelui cotit.
— Punctul mort exterior (PME) este poziţia extremă a pistonului, corespunzătoare distanţei
minime faţă de axa geometrică a arborelui cotit.
— Cilindreea sau volumul util este volumul generat de piston, atunci cind se deplasează de la
punctul mort interior la punctul mort exterior. Cnităţile de măsură ale cilindreei sînt centimetrul cub
sau litrul.
— Cilindreea totală sau capacitatea cilindrică reprezintă suma ciiin-dreelor tuturor
cilindrilor unui motor.
— Volumul camerei de ardere (de compresie) este spaţiul închis din interiorul cilindrului,
corespunzător poziţiei pistonului în punctul mort interior.
— Raportul de compresie este raportul dintre volumul total al cilindrului motor (cilindreea +
volumul camerei de ardere) şi volumul camerei de ardere. Raportul de compresie arată de cîte ori se
reduce prin compresie volumul amestecului carburant, atunci cînd pistonul se deplasează de la
punctul mort exterior la punctul mort interior.
La automobile, valoarea raportului de compresie variază între 1 : 8 şi 1 : 1 0 pentru motoarele
cu aprindere prin scînteie şi între 1 : 14 şi 1 : 22 l a motoarele cu aprindere prin compresie.
— Cursa pistonului S este distanţa parcursă de piston de la punctul mort interior la punctul
mort exterior, măsurată pe axa cilindrului motor.
— Puterea motorului reprezintă lucrul mecanic produs în unitatea de timp; lucrul mecanic se
produce prin deplasarea pistonului datorită presiunii rezultate din arderea amestecului carburant în
timpul cursei active. In practică, puterea se măsoară în cai putere (CP). Specifică fiecărui motor este
puterea maximă determinată la o anumită turaţie.
— Consumul specific de combustibil este cantitatea de combustibil, măsurată în grame,
consumată pentru a se produce un cal-putere, într-o oră de funcţionare a motorului. Cu ajutorul
consumului specific de combustibil se poate aprecia economicitatea motorului. La motoarele de
automobil, consumul specific minim de combustibil, foarte diferit în funcţie d e tipul motorului şi al
automobilului, poate avea valori cuprinse între 150 şi 380 g pe oră de fiecare cal-putere, uneori
chiar mai mici.