Sunteți pe pagina 1din 12

Cercetarea de marketing

Lansarea ceasului de mână “Elegance”

I. Problema decizională

Firma Adidas intenţionează să lanseze pe piaţă un nou model de ceas de mână şi anume
un ceas care să imbine eleganţa unui om de afaceri cu funcţiile unui ceas sportiv. Pentru
aceasta trebuie să cunoască dacă va fi profitabilă lansarea acestuia.

II. Obiectivele cercetării

Având în vedere că dorim să lansăm un nou produs pe piată principalul obiectiv îl


reprezintă stabilirea caracteristicilor produsului care să se potrivească cu cele cerute de către
potenţialii clienţi. Aceasta ne va ajuta la stabilirea exactă a caracteristicilor noului produs.

Un alt obiectiv ar fi acela de a afla sensibilitatea potenţialilor clienţi faţă de preţ, totodată
intenţionând să obţinem un interval de preţ pe care aceştia ar fi dispuşi să-l ofere pentru
achiziţia unui ceas de mână.

Cel de-al treilea obiectiv va urmări identificarea segmentului de vârstă în care se


încadrează cei interesaţi de achiziţionarea unui ceas de mână.

Prin această cercetare se doresc a fi cunoscute preferinţele consumatorilor în materie de


estetică şi funcţii şi de asemenea cum vor privi potenţialii clienţi combinarea celor două.

III. Metoda cercetării

Metoda de cercetare selecţionată este ancheta directă, adică interviul faţă în faţă operator –
interveviat, pe stradă, prin intermediul chestionarului. A fost aleasă această metodă de
observare datorită avantajelor care le oferă şi anume: cost redus, asigură anonimatul celui ce
completează chestionarul şi este cel mai puţin afectată de fenomenul de non-răspunsuri. De
asemenea am utilizat pentru 7 dintre chestionare şi ancheta indirectă. Aceasta a fost realizată
prin intermediul telefonului şi al messengerului.

Chestionar

Bună ziua! Îmi cer scuze că vă deranjez, îmi puteţi acorda câteva minute din timpul
dumneavoastră? Mă numesc Cumpătescu Andreea Lavinia şi reprezint firma „Adidas”, care
se ocupă cu producţia de ceasuri de mână. Aţi dori, dacă sunteţi amabil, să-mi raspundeţi la
următoarele intrebări?

1. Sunteţi purtător de ceas de mână?

Da Nu

2. Ce tip de ceas purtaţi la momentul actual?


Elegant
Sport

1
Clasic

3. Care este preţul ceasului pe care l-aţi achiziţionat ultima oară?


mai puţin de 150 Ron
între 150 – 300 Ron
Peste 300 Ron

4. În ce categorie de vârstă vă încadraţi?


Până la 20 ani
Între 20 – 40 ani
Peste 40 ani

5. În ce categorie de venituri vă încadraţi?


Până la 500 Ron
Între 500 – 1000 Ron
Peste 1000 Ron

6. De ce elemente aţi ţine cont în alegerea unui ceas de mână?


Calitate
Preţ
Tehnologie

7. Ierarhizaţi următoarele atribute în funcţie de preferinţa dumneavoastră: 1 – primul loc,


2 – al doilea loc, 3 – al treilea loc.
Estetică
Funcţii
Mecanism

8. Care din următoarele caracteristici o consideraţi cea mai importantă pentru siguranţa
ceasului dumneavoastră?
Rezistenţa la apă
Rezistenţa la şoc
Rezistenţa la presiune

9. Din ce material preferaţi a fi confecţionată cureaua ceasului?


Piele
Sintetic
Metalic

10. Aţi achiziţiona un ceas de mână care ar îmbina eleganţa unui om de afaceri cu funcţiile
unui sportiv de performanţă?

Da Nu

Vă mulţumesc!

2
Explicaţia întrebărilor din chestionar:

1. Prima întrebare este o întrebare filtru care selectează acei interlocutori care pot
răspunde şi următoarelor întrebări. Aceştia pot furniza informaţii despre preferinţele
lor în materie de ceasuri de mână.

2. Următoarea întrebare ajută la identificarea tipului de ceas preferat de către


respondenţi. Cu cât frecvenţa unui răspuns este mai mare cu atât vom cunoaşte mai
bine preferinţele consumatorului.

3. A treia întrebare va furniza informaţii referitoare la preţul maxim sau minim pe care
sunt dispuşi potenţialii clienţi să-l plătească pentru achiziţionarea unui ceas de mână.

4. Următoarea întrebare ajută la identificarea segmentului de vârstă în care se încadrează


cei interesaţi de achiziţionarea unui ceas.

5. A cincea întrebare ne ajută de asemenea la stabilirea intervalului de venituri obţinut de


către respondenţi.

6. Prin următoarea întrebare intenţionam să aflăm pe ce elemente se axează potenţialii


clienţi la achiziţionarea unui ceas de mână.

7. Această întrebare propune persoanelor chestionate să ierarhizeze în funcţie de


preferinţe, cele trei atribute: estetică, funcţii şi mecanism. Răspunsurile acestora vor fi
utile pentru a stabili asupra cărui atribut trebuie să se concentreze producţia.

8. Întrebarea opt urmăreşte să evidenţieze principalele caracteristici alese de clienţi cu


privire la siguranţa ceasului.

9. Prin a noua întrebare persoanele chestionate vor putea alege între trei tipuri diferite de
materiale iar în funcţie de alegerea lor se va putea decide materialul optim ce va fi
utilizat pentru producerea curelei.

10. Ultima întrebare ne răspunde la opţiunea potenţialului client cu privire la


achiziţionarea unui ceas de mână ce va îmbina eleganţa cu funcţiile sportive.

IV. Operaţionalizarea

În executarea acestui proiect sarcinile au fost repartizate fiecărui membru al grupei.


Asadar chestionarele au fost împărţite în mod egal, fiecare membru al acesteia având 10
chestionare, totodată şi restul sarcinilor fiind executate în proporţii egale.

În realizarea acestui studiu pentru a aplica chestionarele ne vom axa pe grupul nostru
ţintă pornind de la următorul avantaj: funcţiile ceasului de mână.Pentru găsirea
persoanelor corespunzătoare grupului nostru ţinta de care vom avea nevoie în realizarea
chestionarelor ne-am împărţit sarcinile după cum urmează:Herghelegiu Dana a realizat
interviurile pe strada în zona Copou alegându-şi intervievaţii din grupul ţintă; Cumpătescu
Andreea Lavinia a realizat chestionarele în fata Aeroclubului Moldova intervievând

3
persoane corespunzătoare grupului ţintă atât planorişti cât şi paraşutişti; Gimiga Gabriela
a intervievat persoanele din cadrul unei săli sportive care corespundeau cerinţelor
segmentului ţintă. Revenind, grupul nostru ţintă cuprinde bărbaţi şi femei cu o vârstă
cuprinsă între 20 – 40 ani a căror venituri sunt moderate şi a căror ocupaţie este în special
sportul dar care iau parte şi la conferinţe şi evenimente mondene unde trebuie să denote o
anumită eleganţă.

V. Rezultate

1. Rezultate întrebarea nr. 1

Analizând rezultatele putem observa că toţi cei care au fost interveviaţi poartă ceas de
mână. Având în vedere că prima întrebare a fost o întrebare filtru, noi am hotărat aplicarea
următoarei strategii pentru realizarea acestui chestionar şi anume efectuarea chestionarului
numai asupra persoanelor ce purtau în momentul intervevierii ceas de mână, pentru a
putea obţine mai departe răspunsuri cu privire la caracteristicile preferate de către aceştia
la acest produs. Binenţeles au fost şi câteva persoane a căror răspuns a fost negativ, însă
respectivele chestionare au fost anulate.

2. Rezultate la întrebarea nr.2

Din răspunsurile date se observă că 36,66 % dintre respondenţi preferă deţinerea unui
model de ceas elegant şi tot 36,66 % dintre acestia deţin un model de ceas sportiv. Numai
26,68 % dintre aceştia prefera un model clasic. Datorită faptului că cele două cote
procentuale deţinute de către modelul elegant şi modelul sportiv sunt egale putem deduce
că ambele modele sunt preferate în aceeaşi măsură de către clienţi diferiţi.
Aducerea pe piaţă a unui produs ce va îmbina cele două, va avea un impact pozitiv
asupra pieţei. Potenţialii clienţi ce vor dori achiziţionarea unui ceas de mână şi vor oscila
4
între cele două modele vor fi “ajutaţi” de către noi să-şi aleagă modelul perfect şi anume o
îmbinare inovativă între cele două.

3. Rezultate la întrebarea nr. 3

Din graficul de mai sus se poate observa că persoanele intervievate încadrate în grupa de
venituri „150 – 300 Ron” sunt cuprinse într-un procent majoritar de 50%, fiind urmate de
grupa de venituri „peste 300 Ron” cu 26 % iar în final cu un procent de 24 % aproape egal cu
cel anterior, cei cu „Mai putin de 150 Ron”. În urma acestor statistici, noi vom putea stabili
preţul noului produs undeva între 150 – 300 Ron în funcţie de caracteristicile pe care le va
deţine.

4. Rezultate la intrebarea nr. 4

Din cele 30 de persoane chestionate 73,33 % se regăsesc în intervalul de vârstă „20- 40


ani”, 20 % „peste 40 ani” şi nu în ultimul rând 6,67 % pentru cei cu vârsta de „pana la 20
ani”. Această statistică ne arată faptul că ceasul de mână este folosit cu precădere de cei cu o

5
vârstă cuprinsă între 20 – 40 ani, acest interval de vârstă fiind unul dintre caracteristicile pieţei
noastre ţintă. De asemenea, se poate observa că şi cei peste 40 ani au o pondere importantă.

5. Rezultate la intrebarea nr. 5

După cum putem observa intervalul de venit creşte treptat de la 16,67 % pentru cei cu
venitul mai mic de 500 Ron la 33,33 % pentru cei cu un venit cuprins între 500 si 1000
Ron,ultima fiind cea mai mare pondere şi anume cea de 50 % pentru cei cu un venit de “peste
1000 Ron”. Acest lucru evidenţiază nivelul mediu de trai al populaţiei, în ciuda căruia
oamenii caută să-şi satisfacă pe lângă nevoile de bază şi pe cele personale, în măsura
posibilităţilor.

6. Rezultate la întrebarea nr. 6

Studiul efectuat asupra esantionului de 30 persoane în rândul elementelor de care ar ţine


cont potenţialii clienţi în achiziţionarea unui ceas de mână ne-a arătat că aceştia sunt mai
degrabă sensibili la calitate (cu o pondere de 43,33 %) apoi la pret (cu o pondere de 33,33%)
dar de asemenea pun accent şi pe tehnologia încorporată în cadrul ceasului, într-un procent de
23,34 %. Noul nostru produs va trebui realizat astfel încât să aibă în vedere aşteptările
consumatorilor dacă vom dori ca acesta să aibă succes pe piaţă. De aceea va trebui să
îmbinam cele 3 elemente ţinând cont în primul rând de calitate, clienţii fiind dispuşi să ofere
un preţ relativ mai mare pentru un ceas de mână de o calitate superioară.

6
7. Rezultate la intrebarea nr. 7

Graficul de mai sus redă ierarhizarea în funcţie de preferinţe a celor trei atribute
semnificative şi anume estetica, funţii şi mecanism după frecvenţa locurilor pe care le
ocupă.Astfel observăm că funcţiile ocupă locul principal ,12 dintre intervievaţi alegando
ca fiind cea mai importantă dar nici estetica nu este neglijată aceasta fiind clasată pe locul
doi cu un număr de 10 persoane.Mecanismul are un rol aparte în funcţionarea unui ceas
dar preferinţele consumatorilor înclina balanţa în această privinţă iar mecanismul este ales
doar de 8 dintre persoanele din piaţa noastră ţintă.De asemea mai observăm o evoluţie
pozitivă a preferinţelor pentru funcţii dar în acelasi timp şi o depreciere nesemnificativă a
esteticii şi mecanismului.

8. Rezultate la intrebarea nr. 8

Conform acestor rezultate, 50 % dintre respondenţi doresc ca ceasul de mână achiziţionat


să fie rezistent la şoc, 30 % doresc să fie rezistent la apă şi numai 20 % dintre aceştia doresc
să fie rezistent la presiune. Având în vedere aceste rezultate vom urmări ca noul ceas să fie
rezistent la şocuri puternice şi în acelaşi timp să fie rezistent la apă însă într-o măsură mai
mică. (Rezistenţa la apă poate presupune şi o mică presiune ce se exercită în momentul în care
ceasul de mână ajunge la 8 metri sub apă. Cei care doresc ceas rezistent la presiune foarte

7
mare, sunt cei dornici de senzatii tari ce practică scubadiving însă aceştia sunt în număr mic
sau doar cei care datorită unei vârste înaintate realizează diferite tratamente
balneoclimaterice.).

9. Rezultate la întrebarea nr. 9

Conform graficelor de mai sus putem observa că 50 % dintre persoanele chestionate


preferă ca materialul din care este realizată cureaua ceasului de mână să fie piele, 40 %
preferă cureaua metalică în timp ce doar 10 % preferă materialul sintetic. Cei din urmă sunt
clienţi sensibili la preţ, economici pentru care materialul din care este realizată cureaua nu
este important. În concluzie conform cerintelor consumatorilor materialul ce va fi utilizat
pentru producerea curelei noului ceas va fi pielea. Astfel vom mulţumi şi clienţii mai
pretenţioşi ce doresc să arate statutul lor social dar şi pe cei care sunt alergici la altfel de
materiale.

10. Rezultate întrebarea nr. 10

Cea din urmă întrebare este cea mai importantă şi ne răspunde la modul în care va fi privit
noul nostru produs. Conform rezultatelor 83,33 % dintre cei interveviaţi au fost entuziasmaţi
de idee şi ar achiziţiona un astfel de ceas care să îmbine esteticul cu utilul în timp ce numai
16,67 % nu ar achiziţiona un astfel de produs. Îmbinarea celor două caracteristici va fi
întradevăr ceva ce îi va atrage pe potenţialii clienţi.

8
Rezultate pe fiecare obiectiv în parte

Primul obiectiv a fost îndeplinit cu ajutorul a 5 întrebări (2, 6, 7, 8, 9). În urma rezultatelor
am obţinut caracteristicile pe care le va avea noul produs în conformitate cu cerinţele
consumatorilor. Prin intermediul întrebării cu numărul 2 vom lua în calcul faptul că
procentajele pentru cele două tipuri de ceas sunt egale şi anume “elegant” şi “sport” şi vom
crea un nou produs care să le îmbine pe cele 2 formând modelul perfect pentru cei care îsi
doresc ambele modele şi nu stiu între care să aleagă. După răspunsurile la cea de-a 6 întrebare
am hotărât îmbinarea celor trei elemente: calitate, în detrimentul preţului care va creşte şi cu
mai puţine elemente de noutate tehnologică. Din întrebarea nr. 7 am constatat că majoritatea
dintre intervievaţi au avut următoarea ordine de preferinţă:funcţii, estetică şi mecanism. În
concluzie vom pune accent pe funcţiile unui ceas de mână rezistent la şoc iar cureaua va fi
realizată din piele aşa cum reiese din răspunsurile întrebarilor nr.8 si nr.9.

Al doilea obiectiv face referire la preţul pe care ar putea fi dispuşi să îl plătească


persoanele din grupul nostru ţintă şi anume între150-300 Ron. Pe locul întai se situează
persoanele cu un venit între 500 şi 1000 Ron urmate de cele cu peste 1000 Ron însă acest
lucru nu-i împiedica să achiziţioneze un ceas cu preţul moderat. În concluzie noul ceas creat
va avea un preţ cuprins în intervalul 150-300 Ron.

Întrebarea nr. 4 ne-a răspuns la al treilea obiectiv astfel am aflat că segmentul de varstă în
care se încadrează potenţialii clienţi este cuprins între 20-40 ani.

În cele din urmă am răspuns şi la ultimul obiectiv în ideea că am dorit cunoaşterea


reacţiei potenţialilor clienţi privind îmbinarea celor două caracteristici ale ceasului si anume
eleganţa cu funcţiile unui ceas sportiv.

În urma aplicării chestionarelor şi a evaluării rezultatelor am ajuns la concluzia că


lansarea noului produs va fi profitabilă pentru companie.

VI. Buget

Acţiuni derulate Resurse financiare Resurse umane Timp


Imprimarea 6 Ron Lavinia, Gabi, Dana 20 min
chestionarelor
Foi A4 pe care se 1,5 Ron Gabi,Lavinia,Dana 10 min
printează întreg
proiectul
Pixurile folosite la 5 Ron Lavinia,Gabi,Dana 3 zile
întocmirea
proiectului
Bilete RATP 12,5 Ron Lavinia,Dana,Gabi 100 min per pers
Prânzul din timpul 30 Ron Lavinia,Gabi,Dana 40 min
aplicării
chestionarelor
Ciorne 2 Ron Lavinia,Gabi,Dana 2 zile
Colac cu susan 3 Ron Lavinia,Gabi,Dana 15 min
Completarea Lavinia,Gabi,Dana 2 zile
chestionarelor
Dosar 1 Ron Lavinia,Gabi,Dana 5 min

9
Minute mobil 9 Ron Lavinia,Gabi,Dana 60 min
Imprimarea 12 Ron Lavinia,Gabi,Dana 10 min
întregului proiect
Total 82 Ron Lavinia,Gabi,Dana 10 min

VII. Anexe

1. Întrebarea nr. 1

10
Răspuns Frecventa răspunsurilor %
Da 30 100
Nu 0 0

2. Întrebarea nr.2

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Elegant 11 36,66667
Sport 11 36,66667
Clasic 8 26,66667

3. Întrebarea nr. 3

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Mai putin de 150 Ron 7 23,33333
Intre 150 - 300 Ron 15 50
Peste 300 Ron 8 26,66667

4. Întrebarea nr. 4

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Pana la 20 ani 2 6,666667
Intre 20 - 40 ani 22 73,33333
Peste 40 ani 6 20

5. Întrebarea nr. 5

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Pana la 500 Ron 5 16,66667
Intre 500 - 1000
Ron 10 33,33333
Peste 1000 Ron 15 50

6. Întrebarea nr. 6

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Calitate 13 43,33333
Pret 10 33,33333
Tehnologic 7 23,33333

7. Întrebarea nr. 7

Frecventa pe al doilea
Frecventa pe primul loc loc Frecventa pe al treilea loc

11
Estetica 10 7 13
Functii 12 14 4
Mecanism 8 9 13

8. Întrebarea nr. 8

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Rezistenta la apa 9 30
Rezistenta la soc 15 50
Rezistenta la presiune 6 20

9. Întrebarea nr. 9

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Piele 15 50
Sintetic 3 10
Metalic 12 40

10. Întrebarea nr. 10

Răspuns Frecventa răspunsurilor %


Da 25 83,33333
Nu 5 16,66667

12