Sunteți pe pagina 1din 34

INFOGRAFICA-GRAFICA

TEHNICA ASISTATA

CURS 11

Conf. dr. ing. Mihaela Urdea


Continut
Comenzile:
• Region
• Script, Slide, Vslide;
• Isoplane;
• Print
Vizualizarea imaginilor:
• Raster Image Referance
Comanda REGION
Converteşte un obiect care închide o arie int-un obiect de tip “regiune”

Command: REGION
Select objects:

Meniu Draw  REGION

Este utilă pentru aplicarea haşurării şi pentru analiza


proprietăţilor inerţiale utilizând comanda MASSPROP
REGIUNI - OPERAŢII CU REGIUNI
Regiune - suprafaţă plană marginită de drepte, arce de cerc, cercuri,
arce eliptice, sau curbe spline

Forme ce pot constitui regiuni

Regiuni selectate Regiune compusa rezultata Regiuni selectate Regiune compusa rezultata

Regiuni intersectate Regiune


selectate rezultata
Comanda UNION
Combina reginile selectate prin adiţionare

Command: UNION
Select objects:

Meniu Modify  Solids editing  UNION

Regiuni selectate Regiune compusa rezultata


Comanda SUBTRACT
Combina reginile selectate prin scădere

Command: SUBTRACT
Select objects:

Meniu Modify  Solids editing  SUBTRACT

Reginea din care Reginea care Regiune compusa


se scade se scade rezultata
Comanda INTERSECT
Combina reginile selectate prin intersectare

Command: INTERSECT
Select objects:

Meniu Modify  Solids editing  INTERSECT

Regiune
Reginile selectate
rezultata
Exemple
Exemple
Comanda MASSPROP
Calculează proprietăţile inerţiale ale regiunilor

Meniu TOOLS  Inquiry  Region/Mass Properties

Command: MASSPROP
Select objects:
Write analysis to a file? <N>:

Y N
Fisier
.mpr Proprietăţi inerţiale
•Aria
•Perimetru
•Dreptunghi care contine regiunea selectată
•Centrul de greutate a suprafetei
•Momente de inertie
•Raza de giraţie
•Etc.
Area: 6.6981
Perimeter: 10.4279
Bounding box: X: 10.2916 -- 13.2119
Y: 11.2554 -- 14.1757
Centroid: X: 11.9725
Y: 12.9363
Moments of inertia: X: 1124.8984
Y: 964.0927
Product of inertia: XY: 1036.1951
Radii of gyration: X: 12.9593
REGION Y: 11.9973
Principal moments and X-Y directions about
INTERSECT centroid:
I: 2.7934 along [0.7071 -0.7071]
J: 5.1893 along [0.7071 0.7071]
Area: 6.1297
Perimeter: 9.8051
Bounding box: X: 9.2473 -- 12.0739
Y: 10.9715 -- 14.4943
Centroid: X: 10.7985
Y: 12.5168
Moments of inertia: X: 964.7949
Y: 717.6377
Product of inertia: XY: 830.3648
Radii of gyration: X: 12.5458
Y: 10.8201
Principal moments and X-Y directions about
centroid:
I: 1.6396 along [0.5507 0.8347]
J: 5.6854 along [-0.8347 0.5507]
Comanda MSLIDE, VSLIDE

Mslide:Generează un diapozitiv (slid) cu extensia sld, în catalogul


curent, ce reprezintă desenul existent.
Acest slid se poate doar vizualiza, nu poate fi editat.
Vslide:Vizualizează un diapozitiv (slid) creat cu comanda Mslide

Command: MSLIDE
Command: VSLIDE

MSLIDE // Linie de comandă: Mslide


VSLIDE // Linie de comandă: Vslide
Raster Image Referance

Imagine
inserata

Desen
curent
Alegerea
imaginii
RASTER IMAGE

Imaginile Raster reprezintă


matrici de puncte (pixeli).
Imaginile pot fi importate în
desen dar nu fac parte din
fişierul desen.
Imaginea este legata la desen
prin calea sa.
Calea unei imagini ataşate
poate fi modificată sau ştearsă.
Commanda IMAGE

Insert Menu  Raster Image Reference


Commanda IMAGE

Insert Menu  Image Manager Command: IMAGE


Command: IMAGE

MIRROR SCALE
Commanda IMAGEATTACH

Adresa
(calea) Scara la
inserare

Unghi de
Punct de rotatie
inserare
Ajustarea IMAGINILOR
Commanda IMAGEADJUST

Modify Menu  Object  Image  Adjust

Luminozita Preview
te

Contrast

Intensitate

Revenire la
parametri
impliciţi
Command: IMAGE ADJUST

Contrast

Intensitate

Luminozita
te
Commanda IMAGEFRAME

Controlează afişarea bordurii imaginii

Modify Menu  Object  Image  Frame

Dezactivarea afişării bordurii (frame) imaginii


inserate în desen face ca această imagine sa fie
neselectabilă - utilizată ca fundal
Recapitulare
Modificarea dimensiunilor:
Stretch
Lengthen
Extend
Align
Scale
Properties
Match Properties

CONSTRANGERI
Parametric/Geometric Constraints
PLOTAREA, LISTAREA
UNUI DESEN
AutoCAD-ul utilizeaza softul driverului de plotter
PLOT // Meniul: File / Plot
Preview // Meniul: File / Preview
Pentru activarea casetei “Print/Plot Configuration”
Command: Cmddia
New value for CMDDIA <0>: 1
Etape:
Activarea casetei “Print/Plot Configuration”;
Configurarea plotterului, imprimantei;
Semnificatii la activarea casetei “Print/Plot Configuration” :

Device and default Selection=> informatii referitoare la dispozitive si


la valorile prestabilite ale parametrilor;
Pen Parameters=> zona de parametrii pentru penita;
Additional Parameters=> zona de parametrii aditionali;
Window=> previzualizarea imaginii la plottare;
Rotation and Origin=> pozitia de plotare a desenului;
Preview=> definirea unei ferestre; dreptunghiulare din desen pentru
plottare.

Considerente la plotare:
Pagina Plot Device permite selectarea plotterului sau a
imprimantei.
Controlul aspectului paginii tiparite la plotter prin intermediul
casetei de dialog Page Setup permite controlarea valorilor ce
definesc dispozitivul de plotare, dimensiunile hartiei, factorul de
scara, orientarea plotarii, valorile de offset pe x, y.

Pagina Layout Settings permite atribuirea de valori, unor


parametrii cum sunt dimensiunile hartiei, factorul de scara,
orientarea plotarii.

Plotter Manager permite configurarea imprimantelor si a


plotterelor. AutoCAD-ul stocheaza in fisierele de configurare a
plottarii, numite fisiere CP3, informatiile referitoare la mediile de
plotare si dispozitivele de plotare.

Exista o caracteristica noua numita stil de plotare care permite


controlarea aspectului unui desen, definirea unor grosimi de linie
functie de culoarea folosita, se pot controla tipul de linie si stilul de
umplere.
Tipărirea desenelor

1. 1. Alegerea
imprimantei /
ploterului
2.
Model /
layout Orientarea
formatului

Alegerea
formatului
- pentru
spaţiul Model

Scara de
Zona tipărire
de tipărit

Centrarea
zonei tipărite

Previzualizar
Plot permite salvarea desenului
si in alte formate
Calculator Quickcalc

S-ar putea să vă placă și