Sunteți pe pagina 1din 4

SCHEMA LECŢIEI

Ce este filosofia?

Cuvântul "filosofie" provine din limba greacă antică de la:


- „phileo”= iubire de ceva
- „sophía”=înţelepciune
Conform celor 2 cuvinte filosofia reprezintă iubirea de înţelepciune.
- filosofia s-a format în Antichitate a răspuns la întrebările oamenilor referitoare la raportul omului cu lumea
- ea încearcă să explice conceptul de condiţie umană, locul şi rolul omului în ierahia lumii
- nu a putut fi definită printr-o propoziţie exactă şi completă,ceea ce ne conduce la mai multe presupuneri:
1) Immanuel Kant- spune că filosofia este: „ o cunoaştere raţională prin concepte pure, ştiinţa supoziţiilor, a condiţiilor cunoaşterii şi
acţiunii şi în acelaşi timp,sistemul cunoşterii filosofice”.
Conform lui Kant, filosofia este împărţită în 4 categorii:
a) filosofie pură- cunoşterea prin raţiune pură;
b) filosofie emiprică- cunoşterea raţională prin principii emiprice (bazate pe experienţă) ;
c) filosofia- naturii se ocupă cu tot ceea ce există;
d) filosofia moravurilor- se ocupă cu tot ceea ce trebuie să fie.
2) Arthur Schopenhauer- filosofia este: ”ştiinţa exprimată în concepte, a cărei sarcină este ca întreaga esenţă a lumii să o repete în
concepte în mod abstract,general şi clar”
3) Johann Friedrich Herbart- filosofia este: ”prelucrarea conceptelor ”( prelucrarea ideilor generale care reflectă realitatea)
4) Auguste Comte- filosofia este: ”sistemul total al cunoştiinţelor omeneşti ”

- în România, filosofia a reprezentat obiectul cercetărilor unor gânditori cunoscuţi:


1) Titu Maiorescu- care susţinea că filosofia este: ”năzuinţa pentru înţelepciune ”
2) Lucian Blaga- ”unul dintre modurile umane fundamentale pentru a rezolva ceea ce este ”
3) Emil Cioran- ”meditaţia poetică a nefericirii”
4) Liviu Rebreanu - ”o jucărie de cuvinte”
Fişă de lucru

Recunoaşteti personajele din imagini şi asociati afirmaţiile referitoare al definiţia filosofiei fiecărui personaj:

1) ”prelucrarea conceptelor ”
2) „ o cunoaştere raţională prin concepte pure, ştiinţa supoziţiilor, a condiţiilor cunoaşterii şi acţiunii şi în acelaşi
timp,sistemul cunoşterii filosofice”
3) ”sistemul total al cunoştiinţelor omeneşti ”
4) ”năzuinţa pentru înţelepciune ”
5) ”ştiinţa exprimată în concepte, a cărei sarcină este ca întreaga esenţă a lumii să o repete în concepte în mod abstract,general
şi clar”
6) ”o jucărie de cuvinte”
7) ”unul dintre modurile umane fundamentale pentru a rezolva ceea ce este ”
8) ”meditaţia poetică a nefericirii”
FILOSOFIA