Sunteți pe pagina 1din 30

C A L E N D A R UL

Ziua Evenimentul ani

Ziua Mondială a Zonelor


2 Februarie
Umede, Convenţia Ramsar

15 Martie - 15 Aprilie Luna Pădurii


2 Februarie → Ziua Mondialăa Zonelor Umede, Co
Ziua Mondială a Zonelor Umede celebrează data
zonelor umede de importanţă internaţională, în spe
acvatice”, în 1971, în localitatea Ramsar (Iran), situată
Scopul evenimentelor desfăşurate cu această ocazie
concentra atenţia publicului larg asupra conservării ş
umede şi a resurselor pe care acestea le oferă.

15 Martie - 15 Aprilie → Luna Padurii


Luna Pădurii are la origine iniţiativa lui Spiru Har
Pomilor” prin plantarea unui copac de către fiec
prima dată în anul 1953, când s-a stabilit prin lege
acţiuni pe linie silvică, cu un pronunţat caracter
pădurea va fi în centrul atenţiei.

22 Martie → Ziua Mondială a Apei


Ziua Mondială a Apei a fost declarată de Adunarea G
1992, la iniţiativa Programului de Mediu al Naţiunilor U
înţelegeri globale, mai eficiente şi mai responsabile
protecţie, economisire şi conservare a apei.
Ziua Evenimentul ani

Ziua Mondială a
23 Martie
Meteorologiei

1 Aprilie Ziua Păsărilor


23 Martie → Ziua Mondială a Meteoro
Ziua mondială a meteorologiei se ma
reprezintă intrarea în vigoare, la 23
Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei
Organizaţie meteorologică internaţi
interguvernamentală, cunoscută sub
Meteorologică Mondială, o specializată
zi este sărbătorită pentru a reaminti fa
parte integrantă a mediului.

1 Aprilie →Ziua Păsărilor


De peste o sută de ani ornitologi din înt
Păsărilor în 1 aprilie după semnarea în
Protecţia Păsărilor” care marchează
protejare a faunei sălbatice.

17 Aprilie → Ziua Mondială a Sănătăţii


In 1948, prima Adunare Mondială a Sănătăţii a simţit nevoia
sănătăţii, iar din 1950 Ziua Mondială a Sănătăţii a fost cele
Ziua Evenimentul an

22 Aprilie Ziua Pământului

Ziua Mondială a Protecţiei


24 Aprilie
Animalelor de Laborator
22 Aprilie → Ziua Pământului
Lansată pentru prima dată în 1970, ca eveniment
asupra problemelor de mediu, în SUA, Ziua Pă
momentul începerii mişcării ecologiste. Acţiunile d
către iubitorii naturii sunt menite să atragă atenţia
în principal de modernizare.

24 Aprilie → Ziua Mondială a Protecţiei Animalelo


Guvernele a numeroase ţări alocă fonduri imense în s
remarcă o creştere a numărului de animale folosite î
Când spunem animalelde laborator sună ca o specie a
Oamenii au avansat cu ajutorul suferinţelor îndura
pe animale au adus lumii vindecare în unele boli ca
pentru un om.

2 Mai → Ziua Internaţională a Astronamiei


Ziua Internaţională a Astronomiei este o manifes
în Statele Unite, în 1973, şi reprezintă momentul
Ziua Evenimentul an

10 Mai Ziua Păsărilor şi Arborilor

Ziua Internaţională de
15 Mai
Acţiune pentru Climă
10 Mai → Ziua Păsărilor şi a Arborilor
Dedicată aniversării păsărilor şi arborilor, aceast
iubitorii de natură implicaţi direct în serviciile d
mediului, care au dorit să facă public faptul că a
mai generoşi cu aceasta nu reprezintă un efort pre
Ocrotind păsările şi arborii, realizăm, implicit, conse
copac sau a plasa căsuţe pentru păsări sunt lucruri
importante pentru menţinerea echilibrului ecologic.

15 Mai → Ziua Internatională de Acţiune pen


In fiecare an, în data de 15 mai, se aniverse
Acţune pentru Climă. Schimbările climatice d
semnificativ atât asupra ecosistemelor naturale
naturale, cât şi asupra sănătăţii umane. Români
încălzirii globale: temperaturi extreme, inundaţi

21 Mai → Ziua Maritimă Europeană


Uniunea Europeană a decis să sărbătoreasc
aferente oceanului şi mărilor Europei, declarâ
"Ziua maritimă europeană".
Ziua Evenimentul an

Ziua Internaţională a
22 Mai
Biodiversităţii

Ziua Europeană a
24 Mai
Parcurilor

Ziua Europeană a
24 Mai
22 Mai → Ziua Internaţională a Biodiversităţi
În fiecare an, în data de 22 mai, se celebr
Diversităţii Biologice, în concordanţă cu hotă
Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) care,
proclamat data adoptării Convenţiei pentru Dive

24 Mai → Ziua Europeană a Parcurilor


Ziua Europeană a Parcurilor a fost iniţiată d
scopul de a îmbunătăţi starea zonelor protej
participarea publică în administrarea acestor zo
prima dată în 1999 organizându-se evenimente î
de 24 mai, care reprezintă data creării prime
Europa, în Suedia.
Federaţia EUROPARC reuneşte 400 de arii pr
continentul european. Ziua Europeana a Parcuri
dată în România în anul 2000, la Parcul Naţional

24 Mai → Ziua Europeană a Păsărilor


Ziua Europeană a Păsărilor, celebrată în fieca
atenţia publicului importanţa conservării si pr
Ziua Evenimentul ani

5 Iunie Ziua Mondială a Mediului

8 Iunie Ziua Mondială a Oceanelor

Ziua Mondială pentru


5 Iunie → Ziua Mediului
Ziua Mondială a Mediului a fost stabilită de c
Naţiunilor Unite în 1972 pentru a marca desc
Mediului Uman, care a avut loc la Stockholm.
numeroase ţări au introdus problemele de med
organizaţii de mediu guvernamentale şi neguvernam

08 Iunie → Ziua Mondialăa a Oceanelor


Ziua Mondială a Oceanelor se celebreaază înc
stabilită la “Summit-ul Pământului” care a avut loc
la care au participat reprezentanţi din aproximati
încă oficial recunoscută de Organizaţia Naţiuni
Oceanelor oferă ocazia sărbătoririi oceanelor lumi

17 Iunie → Ziua Mondială pentru Combaterea D


Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării ş
proclamată de către Adunarea Generală în 1994. Î
Convenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea
Mondială este dedicată mediatizării necesităţ
Ziua Evenimentul ani

21 Iunie Ziua Soarelui

Ziua Internaţională
29 Iunie
a Dunării
21 Iunie → Ziua Soarelui
Soarele este doar una dintre cele circa 100 m
noastră, cu forma de spirală lamelară. In jur
organizat un sistem de planete interdependente
solare, planete care se învârt în jurul lui pe orbite

29 Iunie → Ziua Internaţională a Dunării


Ziua Dunării a fost sărbătorită începând cu
reprezentanţilor ţărilor Dunărene, sub conduce
pentru Protecţia Fluviului Dunărea şi susţinută finan
Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Facilitatea Glob
“Proiectului Regional pentru Dunăre”. Obiectivul
atenţia întregii lumi prin multiple activităţi independ
plan local, naţional, pe bazine hidrografice, şi
hidrografic al Dunării. Ziua Dunării reprezintă anive
privire la Protecţia Fluviului Dunărea la Sofia, în 29 i

11 Iulie → Ziua Mondialăa Populaţiei


Ziua Mondială a Populaţiei este marcată în fiecare
Ziua Evenimentul ani

Ziua Grădinilor Zoologice


9 August
şi Parcurilor

Ziua Rezervaţiei Biosferei


1 Septembrie
Delta Dunării
9 August → Ziua Internaţională a Grădinilor Z
Instituirea de către Organismele specializa
Grădinilor Zoologice şi Parcurilor este o do
comunitatea internaţională îl acordă proble
biodiversităţii.

1 Septembrie → Ziua Rezervaţiei Biosferei


Cu prilejul Zilei Rezervaţiei Biosferei “Delt
acţiuni de conştientizare a publicului asupra pa
de valoros al Deltei Dunării.

16 Septembrie → Ziua Internaţională a Str


Ziua de 16 septembrie a fost declarată de cătr
pentru Mediu (UNEP), Ziua Internaţională a S
sărbătoririi zilei de 16 septembrie 1987, când a
Montreal privind substanţele care epuizează str
Ziua Evenimentul ani

Săptămâna Mobilităţii
16 – 22 Septembrie
Europene

Ziua Mondială
18 Septembrie
a Geologilor
16 – 22 Septembrie Săptămâna Mobilităţi
Saptamana Mobilitatii Europene este un eve
de catre Comisia Europeana, menit sa prom
transport durabil în orasele europene şi
privire la beneficiile potentiale pentru m
vietii.

18 Septembrie → Ziua Mondială a Geologi

Geologia studiază atât compoziţia rocilor de


adâncime, lichide şi gazoase, structura i
zacămintele minerale solide.

23 Septembrie → Ziua Mondială a Curăţeniei


De „Ziua Mondială a Curăţeniei” toţi cetăţenii t
de faptul că păstrând curăţenia oriunde: la locu
cartiere de locuinţe, în zone de agrement şi di
Ziua Evenimentul ani

Ziua Internaţională a
25 Septembrie
Mediului Marin

Ziua Mondială a Munţilor


26 Septembrie
Carpaţi
25 Septembrie → Ziua Internaţională a Mediu
In fiecare an, pe data de 25 septembr
internaţională a mediului marin, eveniment c
problematica poluării şi reducerii populaţiei suba

26 Septembrie → Ziua Mondială a Munţilor Ca


Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos ce apa
central al Europei. Carpaţii cuprinşi între bazin
formează un arc cu o lungime de 1.500 kilometri
Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România
Cel mai înalt vârf din lanţul carpatic este Gerlac
iar în România Vârful Moldoveanu are 2.544 m, situ
1 Octombrie → Ziua Mondială a Habitatului
În 1985, la recomandarea Comisiei pentru
Generală a desemnat prima zi de luni din luna
habitatului. Prin sărbătorirea pentru prima dată
marcat a zecea aniversare a primei Conferin
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru aşezări
Ziua Evenimentul an

Ziua Mondială
4 Octombrie
a Animalelor

Ziua Mondială pentru


8 Octombrie Reducerea Dezastrelor
Naturale
4 Octombrie → Ziua Mondială a Animalelor
Pe 4 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a A
fiinţe care ne înfrumuseţează viaţa.
Ziua Mondială a Animalelor este o zi specială
legăturii noastre cu ele. Această sărbătoar
animalele îl au în viaţa noastră. Atât cele de c
şi ne aduc bucurie în fiecare zi, cât şi toate c
care nu sunt în preajma noastră, dar au nevoie

8 Octombrie → Ziua Mondială pentru Reducer


In 2001, Adunarea Generală a decis sărbător
pentru reducerea dezastrelor naturale, ca m
culturi globale cu privire la reducerea efecte
inclusiv prevenirea acestora, atenuarea efec
dezastrelor.

16 Octombrie → Ziua Internaţională a Ali


În fiecare an, la 16 octombrie, Organizaţ
Alimentaţie şi Agricultură (FAO) cele
Ziua Evenimentul an

Ziua Internaţională pentru


17 Octombrie
Eradicarea Sărăciei

Ziua Internaţională a
31 Octombrie
Mării Negre
17 Octombrie → Ziua Internaţională pentru E
În fiecare an, pe 17 octombrie, este marcată
Eradicarea Sărăciei. Iniţiativa aparţine organ
“Ajutor pentru toţi dezmoşteniţii sorţii - Lu
Franţa, fondată de preotul Joseph Wresinski.

31 Octombrie → Ziua Internaţională a Mări


Ziua de 31 Octombrie a fost desemnată ca
Mării Negre” în anul 1996, când toate cele
Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi
Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră îm

8 Noiembrie → Ziua Internaţională a Zonelo


“Conflictul” dintre urbanizare şi ecologie se po
mentalităţilor, în sensul de a nu se mai separ
mediu pe de o parte şi dezvoltarea durabilă a s
Ziua Evenimentul ani

Ziua Internaţională a
5 Decembrie
Voluntarilor

Ziua Mondială a Drepturilor


10 Decembrie
Omului
05 Decembrie → Ziua Internaţională a Volunt
Această zi reprezintă un bun prilej de a transmi
acelora care îşi găsesc sau îşi fac timp pentru ac
Voluntariatul reprezintă o bună modalitate de im
sau chiar rezolva o anumită problemă locală, naţ

10 Decembrie → Ziua Mondială a Drepturilor


În fiecare an, în 10 decembrie, în lumea între
Internaţională a Drepturilor Omului.
"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în

14 Decembrie → Ziua Internaţională d


Reactoarelor Nuclear
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MED
DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ
E-mail: dezvoltare_durabilă@anpm.ro
www.anpm.ro

S-ar putea să vă placă și