Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT TEMATIC

„PĂSĂRI DE CURTE”

TEMA: ,, CÂND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ’’

NIVELUL I

Durata proiectului: 1 săptămână

SCOPUL PROIECTULUI:
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător;
 Stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Lărgirea orizontului cu unele date despre modul de viaţă, hrană, foloase, adăpost şi felul de
înmulţire la păsările călătoare.

Intrebari cheie:

-Care sunt pasarile de curte?


-Care sunt părţile componente ale corpului păsărilor şi utilitatea acestora?
-Cum se înmulţesc?
-Cum trebuie îngrijite aceste vieţuitoare?
-Ce foloase aduc ele omului ?

ARGUMENT

Debutul a constat în descoperirea unui cuibar, amenajat cu complicitatea unor părinţi care au adus
un coş şi paie.
Acesta a devenit punctul de pornire în derularea proiectului şi i-a îndemnat pe copii la discuţii
libere şi povestirea propriilor amintiri şi evenimente trăite în ograda proprie sau a bunicilor.
Evenimentul cheie de deschidere cât şi subiectul proiectului a fost făcut cunoscut şi părinţilor
printr-o scrisoare, astfel încât să poată fi abordat şi în familie.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

Domeniul limba si comunicare:

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în
calitate de auditor
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea

Domeniul ştiinţe:

 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la


recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi,
pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare)
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se
plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.

Domeniul om si societate:

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de


securitate personală (ex.: reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli
privind protecţia vieţii proprii, a vieţuitoarelor din jur, etc.)

Domeniul estetic si creativ:

 Să redea teme plastice specifice desenului.


 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
 Să intoneze cântece pentru copii.

Domeniul psihomotric:

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri;


HARTA PROIECTULUI

Specii de
păsări

Foloase

Înfăţişare
PASĂRI DE CURTE

Înmulţire

Hrană
Adăpost
Resurse umane: -copiii;
-educatoarea;
-părinţii şi bunicii;

Metode: conversatia, explicatia, observatia dirijata si spontana, exercitiul, jocul, problematizarea.


explozia stelara, brainstorming;
Colaborarea cu părinţii: vizita la gospodăria unui părinte

-Scrisoare catre parinti

Dragi părinţi,
Începând de luni, în cadrul activităţilor pe care le vom desfăşura cu copiii, vom organiza şi un
proiect tematic cu tema „PĂSĂRI DE CURTE”.
În acest scop, vă rugăm să discutaţi cu copiii d-voastră evenimente sau aspecte pe care le-aţi trăit
sau observat împreună şi care au legătură cu acest subiect (viaţa cotidiană, excursii, vizite, e.t.c.).
Orice materiale legate de temă pe care le puteţi trimite la grădiniţă pentru observare şi discutare,
ar fi de folos (de exemplu: pene şi fulgi de diferite culori şi de la diferite păsări, grăunţe „grâu, porumb,
mălai, tărâţe, floarea-soarelui, e.t.c.”, imagini cu păsări, obiecte, fotografii ale copiilor în ogradă, e.t.c.).

Vă mulţumim!

Tehnici de evaluare:
a)Secvenţială: observari directe fişe de lucru, jocuri cu roluri, lucrari practice;
b)finală: fişe de evaluare, portofoliile copiilor; portofoliul proiectului;

Centre de interes deschise si materiale puse la dispozitia copiilor:

BIBLIOTECA: ARTĂ: JOC DE ROL


-carti cu povesti -caiete de desen; -truse de bucătărie;
-carti illustrate -creioane, culori, ascuţitori;
-tablite magnetice -coli pentru pictură;
-caiete, carioca; -acuarele, pensule de diferite
-auxiliare; mărimi;
-pahare;
-plastilină, planşete;
-lipici;
-alte materiale pentru lucrări
practice;

CONSTRUCŢII: ŞTIINŢĂ: JOCURI DE MASĂ:


-diferite truse de construcţii; - Atlas; -Alege şi grupează; loto- culori;
-Jocul umbrelor; puzzle;

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim despre pasarile Ce nu ştim şi vrem să aflăm despre Cum putem afla?
de curte? pasarile de curte?

- Au - Ce mănâncă păsările domestice; -prin observare la curtea


pene şi aripi -De ce trebuie îngrijite tot timpul; unui copil din grupa;
- Mă -De ce creşte omul păsările domestice; -discutii cu parintii
nâncă boabe -Cum sunt penele; copilului despre pasarile
- Trăi -Ce mănâncă păsările; observate in curte;
esc în curtea omului -Cum este ciocul găinii, dar al raţei; -vizionare de filme legate
- Fac -Cum văd păsările; de aceasta tema
ouă -Cum vorbesc păsările;

TEMA : CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ


SUBTEMA: ,, PĂSĂRI DE CURTE’

ZIUA Jocuri si activitati didactice Activitati pe domenii Activitati de dezvoltare


alese experientiale personala
Biblioteca DS:
LUNI -„Pasarile din curte” “Păsări de curte”- observare Rutine :
(citire de imagini din
reviste şi discuţii libere  Sosirea copiilor
despre pasarile domestice); DS –Cloşca cu pui Întalnirea de dimineaţă:
MARTI -Activitate matematica ”Cum vorbesc păsările?”
„Ghici, ghicitoarea mea” j.d. numarat in limitele 1- „Ce am vazut in curtea
5,numeralul ordinal; bunicilor? „Ghicitoarea mea”;
Stiinta „ Adevărat sau fals”
„Pene,fulgi,puf”joc DLC- „Punguta cu doi bani” -corectaţi-mă dacă greşesc şi
senzorial –repovestire (explozia stelara) apoi formulaţi propoziţia
corectă; „Closca”
Constructii DOS „Puişorul
MIERCURI -„Coteţele de pasari” îngâmfat”(lectura  Mă pregătesc pentru
-„Ferma de păsări” – educatoarei); activităţi (deprinderi de
lego, cuburi DEC (educaţie muzicală)- ordine, autonomie,
„Puişorul cafeniu”joc disciplina, autoservire si
Joc de rol muzical „Răţuştele mele” igiena )
-„De- a gospodinele”
“Îngrijim puişorii”  Gustarea
JOI DOS – „Puişorul”(aplicatie)
Arta
„Păsări de curte” Tranziţii :
(colorare in contur dat); DPM (educatie fizica) „Răţuştele mele”joc muzical
VINERI „Puisori” – modelaj Săritura în lungime de pe loc
Joc„Răţuştele sar şanţul” „Puişorul cafeniu”cântec
Joc de masa
Puzzle-Găina şi Cocoşul” „ Cocoşelul meu isteţ”
vizionare calculator
„Pasari de curte”

EVALUARE: Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor;


Album de fotografii din timpul activităţilor derulate

Material bibliografic:
Ana A., Cioflica, S., S.M., ,,Proiecte tematice orientative’’, Editura Tehno-Art, Bucureşti, 2003;
,, Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’, Editura Didactica Publishing House, 2009

ANEXA
Explozia stelarǎ ,, Punguţa cu doi bani”

Ce?
Ce a găsit cocoşul?
Ce l-a sfătuit baba pe moşneag?
Ce era în punguţă?

CÂND?
DE CE?
De ce a batut-o baba pe gaina? PUNGUŢ Cand l-a alungat mosul pe cocos?
A CU DOI Cand s-a intors gaina la baba?
De ce a aruncat vizitiul cocoşul
în fânâna?
BANI
De ce cocoşul era purtat peste tot de moşneag?
CINE? UNDE?
Cine a bătut cocoşul?
Cine a luat punguţa cocoşului?
Cine era in trasura? Unde a fost aruncat cocoşul?
Unde a turnat cocoşul galbenii?

Domeniul experienţial: Limbă şi comunicare


Tema activităţii : ,,Punguţa cu doi bani” de Ion Creanga
Tipul activitatii: consolidare de cunoştinţe
Mijloc de realizare: povestire
Scop: reconstituirea conţinutului poveştii prin întrebări
Materiale: o stea mare, 5 steluţe mici, siluetele personajelor din poveste
Desfăşurarea jocului:
1. Se formează grupurile de câte 4- 5 copii si le sunt repartizate steluţele cu întrebari (ce? cine? unde?
cînd? De ce?). Pot fi utilizate mai multe modalităţi de formare a grupului: 5 copiii, al căror nume începe
cu acelasi sunet, extrag cîte o steluta si apoi îsi aleg colegii cu care vor lucra; copiii decid singuri cine
va extrage stelutele sau prin tragere la sorti
3. Copiii citesc întrebarea, se consultă, colaborează şi elaborează întrebari
4. Comunicarea întrebarilor elaborate de grup. La expirarea timpului alocat, 5-6 minute, la un semnal,
grupurile se adună în semicerc, în fata steluţei mari, pe care este pusă imaginea cocosului. Liderul fiecărui
grup îţi prezintă întrebarile, colegii răspund la ele, intervin cu completări. Astfel se stimulează activitatea
în grup a preşcolarilor.
5. se realizează aprecierea rezultatelor muncii, preşcolarii selectează, care sunt cele mai interesante
întrebări.
Valoarea formativă: Metoda stimulează creativitatea, copiii formulează întrebări în vederea rezolvării de
probleme şi realizării de noi descoperiri, prin stabilirea de conexiuni între ideile emise de copii în grup şi
individual.

S-ar putea să vă placă și