Sunteți pe pagina 1din 2

-Activități desfășurate de către polițiști pentru

constatarea și sancționarea contravenției-

1. Am verificat dacă avem competența teritorială și materială pentru a constata și


sancționa această contravenție;
2. Ne-am deplasat la fața locului unde am constatat că cele sesizate se confirmă;
3. Am salutat, ne-am prezentat, ne-am declinat calitatea și am solicitat să ne fie înmanat
actulul de identitate atât de către contravenient, cât și de persoana vătămată
identificată în persoana numitului MARIN ION, dar și a martorului ocular identificat în
persoana numitului STAICU COSTINEL, solicitând totodată deplasarea într-un loc izolat
pentru a ne feri de imixțiunea altor persoane;
4. Am ascultat părerile contravenientului, persoanei vătămate și a martorului ocular, după
care ne-am deplasat către Sediul Secției 1 Poliție Craiova pentru identificarea
contravenientului întrucât acesta a refuză să dea relații pentru stabilirea identității sale
și nici nu avea asupra sa actul de identitate;
5. Am legitimat și identificat contravenientul în persoana numitului SIMA MIHAI, fiul lui
GEORGE și MARIANA, născut la data de 23.08.1975, în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat
în Mun. Craiova, str.Mărului, nr.9, jud. Dolj, posesor al C.I, seria DX, nr. 982108,
eliberată de S.P.C.L.E.C.P Dolj la data de 23.08.2005, CNP: 1750823953133;
6. Am stabilit faptul că în data de 15.08.2019, în jurul orelor 19:40, pe str. UNIRII, nr.18,
MUN CRAIOVA, JUD.DOLJ, în calitate de contravenient, numitul SIMA MIHAI, aflându-se
sub influența băuturilor alcoolice a adresat injurii, expresii jignitoare și vulgare numitului
MARIN ION, tulburând astfel ordinea și liniștea publică și totdată refuzând să dea relații
pentru stabilirea identității sale la cererea organelor de poliție:
7. Am efectuat încadrarea juridică a faptelor aflate în concurs și anume:
o Art. 2, pct.1 și pedepsită de art.3, alin. 1, lit b din Legea 61/1991R cu amendă de
la 200 la 1000 lei;
o Art. 2, pct.31 și pedepsită de art. 3, alin. 1, lit a din Legea 61/1991R cu amendă
de la 100 la 500 lei;
o Art. 2, pct.25 și pedepsită de art. 3, alin. 1, lit b din Legea 61/1991R cu amendă
de la 200 la 1000 lei;
8. Am stabilit faptul că nu exista niciuna dintre cauzele care înlătura caracterul
contravențional al faptei ori răspunderea pentru contravențiile comise;
9. Am explicat contravenientului faptele săvârșite , pericolul social al acestora, sancțiunile
ce i se vor aplica și modalitatea de plată a amenzii;
10. Am stabilit că nu se impune aplicarea niciunei măsuri complementare;
11. Am procedat la completarea PVCC;
12. Am adus la cunoștință contravenientului conținutul PVCC și că are dreptul de a face
obiecțiuni cu privire la cele consemnate în PVCC;
13. Am adus la cunoștință contravenientului că are dreptul de a depune plângere împotriva
PVCC în termen de 15 zile, care va fi depusă la JUDECĂTORIA MUNICIPIULUI CRAIOVA;
14. Am înmânat contravenientului o copie a PVCC, pe bază de semnătura;
15. Am recomandat contravenientului ca pe viitor să respecte dispozițiile prevederilor legale
în vigoare, a normelor de conviețuire socială pentru asigurarea și menținerea unui
climat de ordine și liniște publică;
16. Ne-am asigurat ca persoana în cauză, dupa primirea PVCC se deplasează către domiciliu;
17. Am întocmit restul documentelor necesare cu ocazia constatării și sancționării
contravenției în speța respectivă;
18. La iesirea din serviciu am predat PVCC lucrătorului care se ocupă de înregistrarea
acestora în Registrul pentru Evidența PVCC.

S-ar putea să vă placă și