Sunteți pe pagina 1din 2

-Activități desfășurate de către polițiști pentru

constatarea și sancționarea contravenției-

1. Am verificat dacă avem competența teritorială și materială pentru a constata și


sancționa contravențiile
2. Am executat semnalul regulamentar de oprire al autoturismului marca BMW, seria X5,
procedând la utilizarea semnalelor acustice și luminoase
3. Am solicitat conducătorului auto scoaterea vehiculului în afara părții carosabile sau cât
mai aproape de bordură ori acostament
4. Am salutat, ne-am prezentat, ne-am declinat calitatea și am solicitat documentele
pentru control prin folosirea formulei:
 „Vă rog să-mi înmânați documentele dvs. și pe cele ale autovehiculului”
5. Am verificat dacă ne-au fost înmânate toate documentele pentru control și am explicat
motivul opririi
6. Am solicitat conducătorului auto să rămână în mașină și pe baza documentelor
înmânate de acesta am verificat datele conducătorului auto și vehicul în evidența
abateri starea permisului de conducere – nu au existat mențiuni operative
7. Am stabilit faptele și împrejurările în care aceastea au fost săvârșite. Stabilim faptul că în
data de 26.08.2019, ora 17:30, numitul POPESCU MARIUS, aflându-se pe str.BRESTEI la
intersecția cu str.MARIA TĂNASE, din mun.Craiova, jud.Dolj a trecut pe culoarea roșie a
semaforului. Totodată în urma verificării documentelor s-a constatat că inspecția
tehnică periodică a autoturismului era expirată din data de 20.08.2019
8. Am efectuat încadrarea juridică a faptelor aflate în concurs și anume:
o Art.52, alin.1 și pedepsită de art.100, alin.3, lit.d din OUG195/2002 RMC
o Art.10, alin.1 și pedepsită de art.102, alin.1, pct.39 din OUG195/2002 RMC
9. Am stabilit faptul că nu există niciuna dintre cauzele care înlătură caracterul
contravențional al faptei ori răspunderea pentru contravențiile comise
10. Am explicat contravenientului faptele săvârșite, pericolul social al acestora, sancțiunile
ce i se vor aplica și modalitatea de plată a amenzii
11. Am stabilit sancțiunile principale, respectiv amendă în cuantum total de 580 LEI,
respectiv 290 LEI pentru contravenția prevăzută la art.52, alin.1 și 1305 LEI respectiv
625,5 LEI pentru contravenția prevăzută la art.10, alin.1
12. Am stabilit ca măsură complementară pentru contravenția prevăzută la art.52, alin.1 –
suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile a permisului
de conducere seria D00123456J, începând cu data de 09.09.2019, conform art.111,
alin.1, lit.c din OUG 195/2002 RMC și pentru contravenția prevăzută la art.10, alin.1
reținerea certificatului de înmatriculare seria 018266411 conform art.112, alin.1, lit y din
OUG 195/2002 RMC și reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare DJ-44-WSW
conform art.112, alin.3 din OUG 195/2002 RMC
13. Am stabilit faptul că prin contravenția săvârșită nu s-au produs pagube materiale, nu
există bunuri de confiscat
14. Am completat PVCC
15. Am adus la cunoștință contravenientului conținutul PVCC și că are dreptul să facă
obiecțiuni cu privire la cele consemnate în PVCC
16. Am adus la cunoștință contravenientului că are dreptul de a depune plângere împotriva
PVCC în termen de 15 zile, care va fi depusă la JUDECĂTORIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
17. Am înmânat contravenientului o copie a PVCC pe bază de semnătură
18. Am recomandat contravenientului ca pe viitor să respecte dispozițiile prevederilor legale
în vigoare și recomandări cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte în
trafic
19. Am înmânat contravenientului documentele solicitate pentru control și i-am solicitat să
verifice dacă sunt toate
20. Am asigurat reintrarea în trafic a autoturismului
21. La ieșirea din serviciu am predat PVCC lucrătorului care se ocupă de înregistarea
acestora în Registrul pentru Evidența PVCC

S-ar putea să vă placă și