Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____


din _____________________
Chișinău

Privind repartizarea și redistribuirea unor alocații


aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020

În temeiul art.60 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii


bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-
230, art.519), cu modificările ulterioare și art.3 lit.g) din Legea bugetului de stat
pentru anul 2021 nr.258/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020,
nr.353-357, art.290), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Volumele alocaţiilor aprobate în anexa nr.3 la Legea bugetului de stat pentru


anul 2021 nr.258/2020 se redistribuie între autorităţi publice centrale şi între
subprogramele unei autorităţi, conform anexei nr.1.
2. Se repartizează, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2021,
transferuri cu destinaţie specială în bugetele locale în sumă de 137040,3 mii lei în
scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru asigurarea prevederilor cadrului
normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, conform anexei nr.2.
3. În scopul asigurării acoperirii deficitului înregistrat în anul bugetar 2021 în
instituţiile de învăţământ general pentru achitarea salariilor angajaţilor, prin derogare
de la Regulamentul privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor
de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale
de nivelul al doilea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868/2014, autorităţile
publice locale de nivelul al doilea:
1) vor repartiza alocaţiile suplimentare instituţiilor de învăţământ primar şi
secundar în funcţie de necesităţile identificate la nivel de fiecare instituţie de
învăţământ;
2) vor redistribui între instituţiile de învăţământ primar şi secundar economiile
identificate la cheltuieli de personal pentru acoperirea insuficienţei atestate în
instituţiile deficitare;

1
3) vor repartiza instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ce atestă
insuficienţă la cheltuieli de personal mijloacele financiare neutilizate din contul
economiilor identificate în instituţiile de educaţie timpurie şi/sau de învăţământ
extraşcolar, la măsurile ce ţin de organizarea odihnei de vară a copiilor şi
adolescenţilor, la desfăşurarea olimpiadelor şi examenelor de absolvire, la
componenta unităţii administrativ-teritoriale și la fondul pentru educaţie incluzivă, la
necesitate;
4) vor asigura redistribuirea economiilor identificate în cadrul fiecărei instituţii
de învăţământ primar şi secundar pentru acoperirea prioritară a cheltuielilor de
personal.
4. Autorităţile publice locale de nivelul întâi vor analiza nivelul executării
cheltuielilor de personal în instituţiile de învăţământ general şi vor redistribui
mijloacele disponibile între categorii economice şi/sau instituţii în funcţie de
necesităţi, pentru a nu admite reţineri la plăţile salariale.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU NATALIA GAVRILIȚA

Ministrul Finanțelor Dumitru BUDIANSCHI

2
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. /2021

Volumele alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2021,


care se redistribuie între autorități publice centrale
și între subprogramele unei autorități

Denumirea Cod Suma, inclusiv redistribuiri:


mii lei
până la 10 pentru
la sută din salarizarea
volumul în sectorul
aprobat bugetar
Cancelaria de Stat 0201      

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 -700,0 -700,0


Servicii de stat cu destinație generală 01      
Cheltuieli și active nefinanciare, total -700,0 -700,0
Exercitarea guvernării 0301 -700,0 -700,0
Ministerul Finanțelor 0203      

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3      


Servicii de stat cu destinație generală 01      
Inspecția financiară 0504 147,1 147,1 
Administrarea achizițiilor publice 0508 -147,1 -147,1 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218      

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 9820,8 9820,8  


Servicii în domeniul economiei 04      
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9820,8 9820,8  
Dezvoltarea drumurilor 6402 9820,8 9820,8  
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 0223      
Regionale
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 -9820,8 -9820,8  
Servicii în domeniul economiei 04      
Cheltuieli și active nefinanciare, total -9820,8 -9820,8  
Dezvoltarea drumurilor 6402 -9820,8 -9820,8  
Ministerul Sănătății 0229      

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 700,0 700,0 


Ocrotirea sănătății 07      
Cheltuieli și active nefinanciare, total 700,0 700,0 
Programe naționale și speciale în domeniul 8018 700,0 700,0 
3
Denumirea Cod Suma, inclusiv redistribuiri:
mii lei
până la 10 pentru
la sută din salarizarea
volumul în sectorul
aprobat bugetar
ocrotirii sănătății
Acțiuni generale 0799      

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3      


Servicii de stat cu destinație generală 01      
Cheltuieli și active nefinanciare, total -137040,3   -137040,3
Acțiuni cu caracter general 0808 -137040,3   -137040,3
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08      
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1669,3   1669,3
Asigurarea de către stat a școlilor sportive 8604 1669,3   1669,3
la nivel local
Învățămînt 09      
Cheltuieli și active nefinanciare, total 135332,5   135332,5
Asigurarea de către stat a învățămîntului la 8817 135332,5   135332,5
nivel local
Protecție socială 10      
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38,5   38,5
Asistența socială de către stat a unor categorii 9032 38,5   38,5
de cetățeni la nivel local

Anexa nr.2
4
la Hotărîrea Guvernului
nr. /2021

Repartizarea alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2021


pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea
în sectorul bugetar
(mii lei)
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Total general 137040,3 137040,3 135332,5 1669,3 38,5
Total nivelul II 113985,6 113985,6 112395,4 1590,2  
Total nivelul I 23054,7 23054,7 22937,1 79,1 38,5
municipiul Bălţi 629,9 629,9   629,9  
Total nivelul II 629,9 629,9   629,9  
Consiliul municipal 629,9 629,9   629,9  
municipiul Chişinău 29160,4 29160,4 29160,4    
Total nivelul II 28900,5 28900,5 28900,5    
Total nivelul I 259,9 259,9 259,9    
Consiliul municipal 28900,5 28900,5 28900,5    
Bubuieci 259,9 259,9 259,9    
Anenii Noi 320,2 320,2 320,2    
Total nivelul I 320,2 320,2 320,2    
Botnăreşti 7,9 7,9 7,9    
Puhăceni 229,8 229,8 229,8    
Speia 82,5 82,5 82,5    
Basarabeasca 1042,3 1042,3 1042,3    
Total nivelul II 1003,9 1003,9 1003,9    
Total nivelul I 38,4 38,4 38,4    
Consiliul raional 1003,9 1003,9 1003,9    
Carabetovca 12,9 12,9 12,9    
Iordanovca 25,5 25,5 25,5    
Briceni 1737,8 1737,8 1.37,8    
Total nivelul II 346,8 346,8 346,8    
Total nivelul I 1391,0 1391,0 1391,0    
Consiliul raional 346,8 346,8 346,8    
Bălcăuți 80,6 80,6 80,6    
Bogdănești 21,2 21,2 21,2    
Colicăuți 54,6 54,6 54,6    
Corjeuți 82,9 82,9 82,9    
Drepcăuți 441,3 441,3 441,3    
Grimăncăuți 149,9 149,9 149,9    
Halahora de Sus 10,9 10,9 10,9    
Larga 358,7 358,7 358,7    
5
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Pererîta 132,0 132,0 132,0    
Tabani 30,3 30,3 30,3    
Trebisăuți 28,6 28,6 28,6    
Cahul 9508,9 9508,9 9454,8 54,1  
Total nivelul II 8232,4 8232,4 8217,7 14,7  
Total nivelul I 1276,5 1276,5 1237,1 39,4  
Consiliul raional 8232,4 8232,4 8217,7 14,7  
Alexandru Ioan Cuza 98,5 98,5 98,5    
Andruşul de Jos 92,2 92,2 92,2    
Borceag 133,8 133,8 133,8    
Burlăceni 178,3 178,3 178,3    
Cîşliţa-Prut 50,7 50,7 50,7    
Crihana Veche 84,6 84,6 84,6    
Cucoara 78,4 78,4 78,4    
Iujnoe 12,9 12,9 12,9    
Larga Nouă 164,6 164,6 164,6    
Lebedenco 67,6 67,6 67,6    
Moscovei 30,4 30,4 30,4    
Cahul 39,4 39,4   39,4  
Tartaul de Salcie 45,5 45,5 45,5    
Vadul lui Isac 21,0 21,0 21,0    
Văleni 178,6 178,6 178,6    
Cantemir 543,2 543,2 403,8 139,4  
Total nivelul II 139,4 139,4   139,4  
Total nivelul I 403,8 403,8 403,8    
Consiliul raional 139,4 139,4   139,4  
Antoneşti 37,6 37,6 37,6    
Baimaclia 199,4 199,4 199,4    
Enichioi 166,8 166,8 166,8    
Călăraşi 3446,0 3446,0 3446,0    
Total nivelul II 2782,3 2782,3 2782,3    
Total nivelul I 663,7 663,7 663,7    
Consiliul raional 2782,3 2782,3 2782,3    
Dereneu 159,1 159,1 159,1    
Frumoasa 82,1 82,1 82,1    
Hogineşti 142,0 142,0 142,0    
Horodişte 25,5 25,5 25,5    
Călăraşi 149,2 149,2 149,2    
Rădeni 19,5 19,5 19,5    
Temeleuţi 86,3 86,3 86,3    
Căuşeni 1378,6 1378,6 1378,6    
Total nivelul I 1378,6 1378,6 1378,6    
6
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Chircăiești 160,8 160,8 160,8    
Cîrnățenii Noi 72,8 72,8 72,8    
Fîrlădeni 481,7 481,7 481,7    
Grădiniţa 30,1 30,1 30,1    
Tănătari 300,0 300,0 300,0    
Tocuz 43,8 43,8 43,8    
Ucrainca 109,0 109,0 109,0    
Zaim 180,4 180,4 180,4    
Cimişlia 390,9 390,9 390,9    
Total nivelul I 390,9 390,9 390,9    
Ecaterinovca 42,3 42,3 42,3    
Ivanovca Nouă 9,9 9,9 9,9    
Javgur 134,4 134,4 134,4    
Selemet 204,3 204,3 204,3    
Criuleni 1249,1 1249,1 1249,1    
Total nivelul II 935,2 935,2 935,2    
Total nivelul I 313,9 313,9 313,9    
Consiliul raional 935,2 935,2 935,2    
Bălțata 5,0 5,0 5,0    
Coșernița 26,2 26,2 26,2    
Ișnovăți 70,2 70,2 70,2    
Jevreni 12,5 12,5 12,5    
Zaicana 200,0 200,0 200,0    
Donduşeni 3514,7 3514,7 3514,7    
Total nivelul II 3217,0 3217,0 3217,0    
Total nivelul I 297,7 297,7 297,7    
Consiliul raional 3217,0 3217,0 3217,0    
Baraboi 179,4 179,4 179,4    
Elizavetovca 18,6 18,6 18,6    
Plop 99,7 99,7 99,7    
Drochia 5140,5 5140,5 5140,5    
Total nivelul II 4866,0 4866,0 4866,0    
Total nivelul I 274,5 274,5 274,5    
Consiliul raional 4866,0 4866,0 4866,0    
Drochia 38,3 38,3 38,3    
Hăsnăşenii Noi 84,0 84,0 84,0    
Moara de Piatră 47,3 47,3 47,3    
Nicoreni 63,3 63,3 63,3    
Popeștii de Sus 41,6 41,6 41,6    
Dubăsari 2967,4 2967,4 2879,8 87,6  
Total nivelul II 2893,6 2893,6 2806,0 87,6  
Total nivelul I 73,8 73,8 73,8    
7
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Consiliul raional 2893,6 2893,6 2806,0 87,6  
Holercani 37,1 37,1 37,1    
Mărcăuţi 36,7 36,7 36,7    
Edineţ 1146,4 1146,4 1146,4    
Total nivelul I 1146,4 1146,4 1146,4    
Bleşteni 134,5 134,5 134,5    
Cepeleuți 265,0 265,0 265,0    
Constantinovca 80,4 80,4 80,4    
Cuconeştii Noi 22,0 22,0 22,0    
Feteşti 326,6 326,6 326,6    
Gaspar 28,2 28,2 28,2    
Hancăuți 87,1 87,1 87,1    
Lopatnic 89,4 89,4 89,4    
Cupcini 38,6 38,6 38,6    
Ruseni 51,0 51,0 51,0    
Şofrîncani 23,6 23,6 23,6    
Făleşti 2133,9 2133,9 2133,9    
Total nivelul II 1647,4 1647,4 1647,4    
Total nivelul I 486,5 486,5 486,5    
Consiliul raional 1.647,4 1.647,4 1.647,4    
Bocani 54,9 54,9 54,9    
Ciolacu Nou 100,4 100,4 100,4    
Hînceşti 22,2 22,2 22,2    
Izvoare 42,2 42,2 42,2    
Năvîrneţ 167,4 167,4 167,4    
Obreja Veche 47,0 47,0 47,0    
Pompa 44,1 44,1 44,1    
Taxobeni 8,3 8,3 8,3    
Floreşti 7626,9 7626,9 7626,9    
Total nivelul II 7393,9 7393,9 7393,9    
Total nivelul I 233,0 233,0 233,0    
Consiliul raional 7393,9 7393,9 7393,9    
Alexeevca 44,8 44,8 44,8    
Cuhureştii de Jos 8,4 8,4 8,4    
Napadova 95,4 95,4 95,4    
Ghindeşti, oraşul 19,1 19,1 19,1    
Putineşti 59,8 59,8 59,8    
Vertiujeni 5,5 5,5 5,5    
Glodeni 6770,8 6770,8 6729,2 25,2 16,4
Total nivelul II 5008,4 5008,4 4983,2 25,2  
Total nivelul I 1762,4 1762,4 1746,0   16,4
Consiliul raional 5008,4 5008,4 4983,2 25,2  
8
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Balatina 188,3 188,3 188,3    
Cajba 54,2 54,2 54,2    
Camenca 48,3 48,3 48,3    
Ciuciulea 185,5 185,5 185,5    
Cuhneşti 201,4 201,4 201,4    
Danu 16,4 16,4     16,4
Duşmani 282,7 282,7 282,7    
Glodeni, oraș 451,4 451,4 451,4    
Fundurii Vechi 194,2 194,2 194,2    
Limbenii Noi 55,1 55,1 55,1    
Limbenii Vechi 21,4 21,4 21,4    
Ustia 63,5 63,5 63,5    
Hînceşti 226,8 226,8 204,7   22,1
Total nivelul I 226,8 226,8 204,7   22,1
Mireşti 41,6 41,6 41,6    
Negrea 116,9 116,9 116,9    
Oneşti 46,2 46,2 46,2    
Hînceşti 22,1 22,1     22,1
Ialoveni 232,1 232,1 232,1    
Total nivelul I 232,1 232,1 232,1    
Cigîrleni 90,1 90,1 90,1    
Ialoveni, oraș 88,3 88,3 88,3    
Nimoreni 32,3 32,3 32,3    
Puhoi 21,4 21,4 21,4    
Leova 851,2 851,2 599,9 251,3  
Total nivelul II 446,3 446,3 195,0 251,3  
Total nivelul I 404,9 404,9 404,9    
Consiliul raional 446,3 446,3 195,0 251,3  
Băiuş 25,2 25,2 25,2    
Beştemac 37,6 37,6 37,6    
Colibabovca 5,2 5,2 5,2    
Cupcui 23,4 23,4 23,4    
Filipeni 211,1 211,1 211,1    
Leova, oraș 48,8 48,8 48,8    
Sărata-Răzeşi 11,3 11,3 11,3    
Sărăteni 22,9 22,9 22,9    
Vozneseni 19,4 19,4 19,4    
Nisporeni 1176,7 1176,7 1176,7    
Total nivelul II 665,0 665,0 665,0    
Total nivelul I 511,7 511,7 511,7    
Consiliul raional 665,0 665,0 665,0    
Ciuteşti 6,7 6,7 6,7    
9
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Cristeşti 203,0 203,0 203,0    
Selişte 32,3 32,3 32,3    
Şişcani 128,9 128,9 128,9    
Vărzăreşti 14,6 14,6 14,6    
Vînători 126,2 126,2 126,2    
Ocniţa 2514,9 2514,9 2514,9    
Total nivelul II 1491,0 1491,0 1491,0    
Total nivelul I 1023,9 1023,9 1023,9    
Consiliul raional 1491,0 1491,0 1491,0    
Clocuşna 40,9 40,9 40,9    
Corestăuţi 39,7 39,7 39,7    
Naslavcea 16,0 16,0 16,0    
Ocniţa, oraşul 741,1 741,1 741,1    
Ocniţa 128,9 128,9 128,9    
Vălcineţ 57,3 57,3 57,3    
Orhei 2738,3 2738,3 2738,3    
Total nivelul II 653,3 653,3 653,3    
Total nivelul I 2085,0 2085,0 2085,0    
Consiliul raional 653,3 653,3 653,3    
Bolohan 94,6 94,6 94,6    
Chiperceni 143,6 143,6 143,6    
Ciocîlteni 20,5 20,5 20,5    
Cucuruzeni 37,3 37,3 37,3    
Donici 10,3 10,3 10,3    
Ivancea 44,0 44,0 44,0    
Jora de Mijloc 19,9 19,9 19,9    
Mîrzești 14,0 14,0 14,0    
Mitoc 38,4 38,4 38,4    
Morozeni 93,2 93,2 93,2    
Orhei, oraș 1200,0 1200,0 1200,0    
Podgoreni 31,6 31,6 31,6    
Pohorniceni 11,4 11,4 11,4    
Sămănanca 40,2 40,2 40,2    
Selişte 150,9 150,9 150,9    
Trebujeni 34,5 34,5 34,5    
Zahoreni 65,4 65,4 65,4    
Zorile 35,2 35,2 35,2    
Rezina 3411,4 3411,4 3411,4    
Total nivelul II 2891,7 2891,7 2891,7    
Total nivelul I 519,7 519,7 519,7    
Consiliul raional 2891,7 2891,7 2891,7    
Lipceni 67,3 67,3 67,3    
10
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Mateuţi 149,4 149,4 149,4    
Otac 38,0 38,0 38,0    
Sîrcova 182,3 182,3 182,3    
Ţareuca 82,7 82,7 82,7    
Rîşcani 5025,4 5025,4 4961,5 63,9  
Total nivelul II 3656,2 3656,2 3592,3 63,9  
Total nivelul I 1369,2 1369,2 1369,2    
Consiliul raional 3656,2 3656,2 3592,3 63,9  
Aluniş 7,2 7,2 7,2    
Corlăteni 17,3 17,3 17,3    
Duruitoarea Nouă 11,7 11,7 11,7    
Costeşti 66,3 66,3 66,3    
Rîşcani, oraș 889,5 889,5 889,5    
Pociumbeni 56,3 56,3 56,3    
Recea 143,8 143,8 143,8    
Sumna 15,9 15,9 15,9    
Văratic 161,2 161,2 161,2    
Sîngerei 6580,5 6580,5 6580,5    
Total nivelul II 5000,0 5000,0 5000,0    
Total nivelul I 1580,5 1580,5 1580,5    
Consiliul raional 5000,0 5000,0 5000,0    
Bălăşeşti 129,8 129,8 129,8    
Bilicenii Vechi 64,5 64,5 64,5    
Copăceni 7,1 7,1 7,1    
Heciul Nou 25,1 25,1 25,1    
Sîngerei, oraș 469,2 469,2 469,2    
Pepeni 571,6 571,6 571,6    
Prepeliţa 93,1 93,1 93,1    
Rădoaia 220,1 220,1 220,1    
Soroca 3575,6 3575,6 3542,1 33,5  
Total nivelul II 2394,2 2394,2 2360,7 33,5  
Total nivelul I 1181,4 1181,4 1181,4    
Consiliul raional 2394,2 2394,2 2360,7 33,5  
Băxani 44,3 44,3 44,3    
Holoşniţa 205,5 205,5 205,5    
Nimereuca 228,1 228,1 228,1    
Ocolina 190,2 190,2 190,2    
Rudi 109,2 109,2 109,2    
Schineni 107,5 107,5 107,5    
Vărăncău 90,4 90,4 90,4    
Vasilcău 206,2 206,2 206,2    
Străşeni 1669,8 1669,8 1669,8    
11
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Total nivelul I 1669,8 1669,8 1669,8    
Codreanca 274,3 274,3 274,3    
Cojușna 269,0 269,0 269,0    
Găleşti 21,0 21,0 21,0    
Ghelăuza 106,2 106,2 106,2    
Grebleşti 16,3 16,3 16,3    
Străşeni 162,8 162,8 162,8    
Pănăşeşti 241,9 241,9 241,9    
Rădeni 470,9 470,9 470,9    
Roşcani 107,4 107,4 107,4    
Şoldăneşti 3690,3 3690,3 3690,3    
Total nivelul II 3428,7 3428,7 3428,7    
Total nivelul I 261,6 261,6 261,6    
Consiliul raional 3428,7 3428,7 3428,7    
Alcedar 26,2 26,2 26,2    
Cuşmirca 8,1 8,1 8,1    
Răspopeni 87,3 87,3 87,3    
Vadul-Rașcov 140,0 140,0 140,0    
Ştefan Vodă 9641,9 9641,9 9559,8 82,1  
Total nivelul II 9411,3 9411,3 9329,2 82,1  
Total nivelul I 230,6 230,6 230,6    
Consiliul raional 9411,3 9411,3 9329,2 82,1  
Copceac 61,8 61,8 61,8    
Purcari 81,3 81,3 81,3    
Ştefăneşti 87,5 87,5 87,5    
Taraclia 6484,6 6484,6 6484,6    
Total nivelul II 6278,4 6278,4 6278,4    
Total nivelul I 206,2 206,2 206,2    
Consiliul raional 6278,4 6278,4 6278,4    
Albota de Jos 28,5 28,5 28,5    
Balabanu 33,0 33,0 33,0    
Budăi 106,9 106,9 106,9    
Cealîc 21,2 21,2 21,2    
Taraclia 16,6 16,6 16,6    
Teleneşti 150,0 150,0 150,0    
Total nivelul I 150,0 150,0 150,0    
Brînzenii Noi 52,6 52,6 52,6    
Ineşti 23,7 23,7 23,7    
Scorțeni 20,1 20,1 20,1    
Tîrşiţei 11,8 11,8 11,8    
Văsieni 41,8 41,8 41,8    
Ungheni 690,1 690,1 650,4 39,7  
12
Unitatea administrativ- Total inclusiv:
teritorială transferuri Transferuri inclusiv pentru:
cu învățămînt școli servicii
destinație general sportive sociale
specială
Total nivelul I 690,1 690,1 650,4 39,7  
Buciumeni 9,3 9,3 9,3    
Buşila 93,0 93,0 93,0    
Corneşti 67,4 67,4 67,4    
Floriţoaia Veche 47,9 47,9 47,9    
Măgurele 25,1 25,1 25,1    
Mănoileşti 49,9 49,9 49,9    
Ungheni 39,7 39,7   39,7  
Sculeni 170,5 170,5 170,5    
Valea Mare 187,3 187,3 187,3    
UTA Găgăuzia 9672,8 9672,8 9410,2 262,6  

13

S-ar putea să vă placă și