Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect leasing

Vizite: ? Nota: ?
 
e1m24mk
I.CE ESTE LEASING-UL?

1.1Generalitati
Operatiunile de leasing au fost introduse in S.U.A. in anii ‘50 si extinse in urmatorul deceniu
in principalele tari dezvoltate ale lumii . In anii de inceput , leasingul era asociat valorilor
imobiliare (terenuri si cladiri) , dar astazi practic orice mijloc fix poate fi luat in leasing .
In doctrina contabila internationala se intalnesc diferite solutii de contabilizare a contractelor
de leasing . Astfel , in unele tari , leasingul financiar este abordat din prisma juridicului (Cehia
, Italia si Franta , in cazul societatilor individuale), in timp ce, in contabilitatile anglo-saxone
abordarea este economica , punandu-se accentul pe distinctia dintre leasingul financiar si cel
operational ( Marea Britanie , S.U.A. , Australia , Olanda , Canada , Portugalia , Franta pentru
conturile consolidate etc. ). Exista si abordari oroginale rezultate din redefinirea conceptului
de patrimoniu , cum este cazul Spaniei , unde bunurile in leasing sunt inregistate intr-un cont
de imobilizari necorporale , chiar daca , prin natura lor , fac parte din imobilizarile corporale
(contul 217 “Drepturi asupra bunurilor achizitionate in regim de leasing “).
In general , firmele detin in proprietate active (mijloace ) fixe si raporteaza aceasta investitie
in bilant . Totusi , importanta este utilizarea cladirilor si echipamentelor si nu proprietatea in
sine . O modalitate de obtinere a dreptului de utilizare a mijloacelor fixe este cumpararea
acestora ; o alternativa la aceasta modalitate este inchirierea (leasingul ) lor. Decizia va
determina importanta chiriilor in situatiile financiare ale unei companii. In anumite companii ,
de exemplu in domeniul alimentatiei publice , echipamentele sunt inchiriate pe un termen egal
cu durata contractului . Astfel , compania nu trebuie sa cumpere anumite active. Cu fiecare
nou contract sunt inchiriate si date in folosinta noi active specifice clientilor .
In cazul alternativei inchirierii, se incheie un contract prin care proprietarul mijlocului fix
(locatorul) permite celeilalte parti (locatarul) utilizarea serviciilor mijlocului fix respectiv ,
pentru o perioada specificata de timp , in schimbul unei serii de plati .Titlul de proprietate
asupra mijlocului fix inchiriat ramane la locator , iar locatarul poate sa cumpere mijlocul fix la
expirarea contractului de locatie , numai daca aceasta optiune a fost specificata in contractul
de locatie (leasing ).
Locatia a devenit pentru prima oara importanta in cazul activelor imobiliare - pamant si
cladiri . In prezent poate fi inchiriat aproape orice tip de mijloc fix. Exemple de active ce pot
fi inchiriate sunt: avioanele , magazinele universale , echipamentele pentru fabricarea
pantofilor si chiar macaralele pentru constructii .
Pe de alta parte , leasingul asigura achizitia si finantaerea simultana a mijloacelor fixe.
Leasingul este oarecum similar cu imprumutul ; ambele situatii impun o serie de plati
contractuale fixe , pe o durata stabilita . Avantajul leasingului fata de un credit este ca
locatorul are o pozitie mai buna decat un creditor , daca firma utilizatoare se confrunta cu
dificultati financiare . Daca locatarul nu indeplineste obligatiile contratului de leasing ,
locatorul are un drept legal mai puternic de recuperare a mijlocului fix , deoarece locatorul
este inca proprietarul mijlocului fix . Un creditor , chiar unul garant , se poate confrunta cu
costuri si intarzieri in recuperarea activelor care au fost finantate direct sau indirect . Deoarece
locatorul are un risc mai mic decat alte surse de finantare utilizate la achizitia de mijloace fixe
, cu cat firma care solicita finantarea este mai riscanta , cu atat mai puternic este motivul
furnizorului de finatare sa propuna o tranzactie de leasing si nu un imprumut. Totusi ,
deoarece leasingul poate fi considerat o forma de finantare prin indatorare , acesta ofera o
parghie financiara , crescand astfel atat riscul , cat si rentabilitatea anticipata pentru
investitorul in actiuni. Existenta platilor fixe pentru chirie adauga , de asemenea , un risc
pentru acei creditori care se subordoneaza platilor locatiei.

1.2Notiune
Conform Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 , republicata in 2000 in cazul operatiunilor de
leasing , o parte denumita locator / finantator , transmite pentru o periada determinata dreptul
de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti , denumita utilizator , la
solicitarea acesteia , contra unei plati periodice , denumita rata de leasing , iar la sfarsitul
perioadei de leasing , locatorul /finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al
utilizatorului de a cumpara bunul , de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta
raporturile contractuale . Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul
perioadei de leasing , daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile
asumate prin contract .
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile , precum si bunuri mobile de
folosinta indelungata , aflate in circuitul civil , cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si
video , a pieselor de teatru , manuscriselor , bevetelor si a drepturilor de autor .
Bunurile mobile care sunt introduse in tara de catre utilizator i , persoane fizice sau juridice
romane , in baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing , persoane juridice
straine , se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara , pe toata durata contractului
de leasing , cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de
import , inclusiv a garantiilor vamale .
Bunurile mobile care sunt introduse in tara de societatile de leasing , persoane juridice romane
, in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori , persoane fizice sau juridice romane
, se incadreaza in regimul vamal de import , cu exceptarea de la plata a sumelor aferente
tuturor drepturilor de import.
O.G. nr. 51 republicata face si distinctia intre leasingul financiar si cel operational (de
exploatare) prin reglementarea conditiilor pe care un contract trebuie sa le indeplineasca
pentru a fi considerat leasing financiar. Astfel, conform articolului 2, litera e , leasing
financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele
conditii:
1. riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din
momentul incheierii contractului de leasing ;
2. partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului
dreptul de proprietate asupra bunului ;
3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului , iar pretul de cumparare va reprezenta
cel mult 50% din valoarea de intrare (de piata) pe care acesta o are la data la care optiunea
poate fi exprimata ;
4. perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata
normata de utilizare a bunului , chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.
Conform articolului 2 , litera f , leasing operational este operatiunea de leasing care nu
indeplineste nici una dintre conditiile prevazute anterior .
Exista trei forme de leasing :(1) leasing operational sau de mentenanta (leasing tehnic sau
direct) , (2) leasing financiar simplu sau de capital ; si (3) vanzare si leaseback .

(1) Leasing operational

Leasingul operational , numit uneori si leasing de mentenanta , ofera atat finantarea , cat si
serviciile de mentenanta. IBM este unul dintre pionierii contractului de leasing operational .
Computerele , copiatoarele de birou , automobilele si camioanele sunt principalele tipuri de
echipamente implicate in tranzactiile de leasing operational. De obicei , aceste locatii cer
locatorului sa asigure mentenanta si service-ul echipamentului inchiriat . Costul asigurarii
mentenantei este inclus in chiria leasingului .
O alta caracteristica importanta a leasingului operational este ca, in mod frecvent , acesta nu
este complet amortizat.Cu alte cuvinte , platile solicitate prin contract nu sunt suficiente
pentru recuperarea costului total al echipamentului. Durata contractului de leasing este insa
mai mica decat durata economica de viata estimata a echipamentului si locatorul se asteapta
sa recupereze toate costurile investitiei prin reinnoirea contractului , prin inchiriere catre alti
locatari sau prin vanzarea echipamentului inchiriat .
In fine , o alta caracteristica a leasingului operational este ca , in mod frecvent , exista o
clauza de anulare , care da posibilitatea locatarului sa renunte la locatie si sa restituie
echipamentul inainte de expirarea contractului de baza. Aceasta este o facilitate importanta
pentru locatar , deoarece echipamentul poate fi inapoiat , daca se uzeaza moral ca urmare a
evolutiei tehnologiei sau daca locatarul nu mai are nevoie de el datorita declinului afacerilor .
Aceasta flexibilitate ii avantajeaza pe locatari deoarece le reduce riscul , insa locatorii se
confrunta cu un risc mai ridicat .
Rata de leasing reprezinta cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in
vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante .

(2) Leasing financiar sau de capital

Leasingul financiar , numit si leasing de capital , difera de cel operational din trei puncte de
vedere : a) nu ofera servicii de mentenanta , b) nu poate fi reziliat si c) este complet amortizat
(adica locatorul primeste plati ale chiriei egale cu pretul total al echipamentului inchiriat plus
profitul investitiei). Intr-o conventie tipica de leasing financiar , firma care va utiliza
echipamentul (locatarul) selecteaza produsele de care are nevoie si negociaza pretul si
termenul de livrare cu fabricantul sau distribuitorul. Firma utilizatoare negociaza apoi
termenii cu o societate de leasing sau cu o institutie financiara si , o data stabiliti termenii
locatiei , aranjeaza cumpararea de catre locator a echipamentului de la fabricant sau
distribuitor . La cumpararea echipamentului , firma utilizatoare incheie simultan un contract
de leasing al echipamentului de la institutia financiara .
Contractul de leasing specifica termenii si conditiile leasingului. Durata contractului va
depinde de durata de viata economica a mijlocului fix. De cele mai multe ori , rata de
rentabilitate a locatorului este apropiata de rata la care locatarul ar obtine un imprumut
garantat . De exemplu , daca locatarul ar trebui sa plateasca 10 % pentru un imprumut la
termen , contractul de locatie ar avea o rata apropiata de 10% . Locatarul are , de obicei ,
optiunea de a reinnoi locatia la expirare cu o chirie redusa sau de a cumpara mijlocul fix la un
pret stabilit. In final , contractul specifica partea care este responsabila de plata reparatiilor,
intretinerii , impozitelor, asigurarilor si a altor cheltuieli. Daca locatarul este responsabil de
aceste cheltuieli , contractul de leasing se numeste net-net . Daca locatorul intretine activul si
plateste asigurarea , contractul se numeste contract de leasing de mentenanta .
Locatiile financiare sunt aproape similare cu contractele de vanzare si leaseback ; principala
deosebire este ca echipamentul inchiriat este nou si locatorul il cumpara de la fabricant sau de
la un distribuitor si nu de la utilizatorul - locatar . O vanzare cu leaseback poate fi considerata
un caz special de leasing financiar . Atat contractele de leaseback si vanzare , cat si leasingul
financiar se analizeaza in acelasi mod .
Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca .

(3) Vanzare si leaseback

Printr-o vanzare cu leaseback , o firma care detine terenuri , cladiri sau echipamente vinde
proprietatile la o valoare aproximativa de piata unei institutii finaciare, societatii independente
de leasing sau chiar unui investitor individual si , in acelasi timp , incheie un contract prin
care preia proprietatile inapoi in locatie , pentru o perioada specificata si in conditii specificate
. Vanzarea cu leaseback este o alternativa la o ipoteca.
Vanzatorul - locatar primeste imediat pretul de cumparare stabilit de cumparatorul locator . In
acelasi timp , vanzatorul-locatar pastreaza dreptul de utilizare a proprietatii , ca si cum s-ar fi
imprumutat si ar fi ipotecat proprietatile pentru garantarea imprumutului; cumparatorul-
locator pastreaza dreptul de proprietate si deci un drept asupra valorii reziduale a activului.
Paralela cu imprumutul continua pe durata platilor . In cazul unui contract de imprumut
ipotecar , locatorul ar primi o serie de plati egale , suficiente pentru a amortiza creditul si
pentru a oferi o anumita rentabilitate investitiei. Intr-un contract de vanzare cu leaseback ,
platile locatiei sunt stabilite exact in acelasi mod ; platile sunt suficiente pentru ca locatorul sa
primeasca pretul total si o anumita rentabilitate a invetitiei ramase.

*************************************************************************
Societatile de leasing , persoane juridice romane , se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii
nr.31/1990 , republicata si au un capital social minim , subscris si varsat integral la infiintare ,
de 500 milioane lei . Societatile comerciale care efectueaza operatiuni de leasing , precum si
societatile comerciale care utilizeaza bunuri mobile sau imobile in sistem de leasing sunt
obligate sa inscrie in evidentele lor contabile urmatoarele date : a) valoarea de intrare a
bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing ; b) suma totala a ratelor de leasing
aferente contractului intr-un exercitiu financiar , inclusiv cuantumul lor indexat , daca partile
au prevazut in contract actualizarea periodica a ratelor :
-pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de
intrare si de dobanda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului;
achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii , fiind supuse amortizarii in conformitate
cu actele normative in vigoare ;
-pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de
intrare a bunului , de beneficiul stabilit de parti si de amortizarea unei parti din valoarea de
intrare a acestuia ; regimul de amortizare va fi stabilit de parti , de comun acord , in
conformitate cu dispozitiile Legii nr.15 /1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale , republicata; c) calculul si evidentierea amortizarii bunului ce
face obiectul contractului se vor efectua , in cazul leasingului operational , de catre finantator ,
iar in cazul leasingului financiar , de catre utilizator; d) evaluarea la data inchiderii bilantului
contabil a ratelor ramase de rambursat .
II. CONTRACTUL DE LEASING

Potentialul client transmite prin fax o solicitare de finantare prin care se prezinta datele
referitoare la valoarea bunului pe care doreste sa - l achizitioneze , furnizorul , date de
identificare , eventuale conditii in care ar putea achita avansul etc . Urmeaza apoi sa
primeasca o calculatie , dupa care va avea loc o intalnire la sediul societatii de leasing pentru
depunerea dosarului juridic si financiar-contabil si negocierea conditiilor de finantare . Daca
rezultatele analizei sunt bune , se acorda finantarea pe baza unor conditii stabilite de comun
acord intr-un contract.
Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente : a) partile in
contractul de leasing :
- locatorul/finantatorul ;
- utilizatorul ; b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing ; c)
valoarea totala a contractului de leasing ; d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a
acestora ; e) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului ; f) clauza privind obligatia
asigurarii bunului.
Contractul de leasing financiar trebuie sa mai cuprinda : a) valoarea initiala a bunului ; b)
clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la
conditiile in care acesta poate fi exercitat.
Partile pot conveni si alte clauze :
- contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an ;
- contractele de leasing constituie titlu executoriu , daca utilizatorul nu preda bunul in
urmatoarele situatii :
• la sfarsitul perioadei de leasing , daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului
sau a prelungirii contractului ;
• in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului

2.1 Drepturile si obligatiile locatorului

Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt
opozabile judecatorului - sindic , in situatia in care utilizatorul se afla in reorganizare judiciara
si/sau faliment , in conformitate cu dispozitiile Legii nr.64/1995 , cu modificarile ulterioare .
In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de
leasing sau daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment , societatea de leasing
are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune - interese .Finantatorul nu
raspude daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.
In cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni
consecutive , finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing , iar utilizatorul este
obligat sa restituie bunul , sa plateasca ratele scadente , cu daune-interese , daca in contract nu
se prevede altfel .
Obligatiile locatorului /finantatorului sunt : a) sa respecte dreptul utilizatorului de a alege
furnizorul potrivit necesitatilor ; b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul
desemnat de utilizator , in conditiile expres formulate de catre acesta ; c) sa incheie contract
de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia , in temeiul contractului de leasing , toate
drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare , cu exceptia dreptului de dispozitie ;
d) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului , care consta in posibilitatea de a opta pentru
prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului ; e) sa ii garanteze
utilizatorului folosinta linistita a bunului , in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele
contractuale ; f) sa asigure , printr-o societate de asigurare , bunurile oferite in leasing ;
cheltuielile de asigurare a bunului ce face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile
fiscal .

2.2 Drepturile si obligatiile locatarului

In temeiul contractului de leasing utilizatorul are urmatoarele drepturi : a) de actiune directa


asupra furnizorului in cazul reclamatiilor privind livrarea , calitatea , asistenta tehnica ,
service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie ; b) de a exercita actiunile posesorii
fata de terti .
Obligatiile utilizatorului sunt : a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul
stipulat in contractul de leasing; b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de
catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa-l exploateze ; c) sa nu greveze
de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul finantatorului ; d) sa
efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul valoric stabilit si la termenele
prevazute in contractul de leasing ; e) sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli
care decurg din contractul de leasing ; f) sa isi asume pentru intreaga perioada a contractului ,
in lipsa unei stipulatii contrare , totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct
sau prin prepusii sai , inclusiv riscul pierderii , distrugerii sau avarierii bunului utilizat , din
cauze fortuite , si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a
valorii contractului de leasing ; g) sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a
modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing ; h) sa il informeze
pe finantator , in timp util , despre orice tulburare a dreptului de proprietate , venita din partea
unui tert ; i) sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului ; j) sa restituie bunul in
conformitate cu prevederile contractului de leasing .

III.IMPLICATII FISCALE ALE LEASINGULUI

Un pretins avantaj al leasingului este posibilitatea de a amortiza costul terenului prin platile
locatiei.Aceasta permite amortizarea acestui cost pentru scopuri fiscale .(Daca activul ar fi
cumparat , nu ar beneficia de acest avantaj , deoarece pamantul nu poate fi depreciat pentru
scopuri fiscale ).Desigur , exista mai multe aspecte care compenseaza acest “ avantaj” . In
primul rand , prin leasing , pamantul nu este detinut si astfel valoarea sa devine nula la
terminarea locatiei . In al doilea rand , competitia dintre potentialii locatori si locatari are ca
rezultat o impartire a acestor avantaje fiscale.

Efectele asupra situatiilor financiare

In cazul leasingului operational , in bilantul contabil anual al utilizatorului valoarea ratelor


ramase de rambursat (soldul debitor al contului 8036 “Redevente , locatii de gestiune,chirii si
alte datorii asimilate “) se va inscrie in formularul “ Date informative” pe rand distinct .
In cazul leasingului financiar informatiile ce trebuie incluse in documentele de sinteza sunt
mai cuprinzatoare , fiind inscrise dupa cum urmeaza : a) in bilantul contabil al locatorului
valoarea ratelor ramase de incasat se reflecta in soldul conturilor 2672 “Imprumuturi acordate
pe termen lung” si 2678 “Dobanzi aferente creantelor imobilizate” , care se vor inscrie in
formularul cod 23 “Situatia creantelor si datoriilor “ randul 02 si , respectiv , 03. b) in bilantul
contabil al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat se reflecta in soldul conturilor
167 ” Alte imprumuturi si datorii asimilate “ si 1687 “ Dobanzi aferente altor imprumuturi si
datorii asimilate“ , care se vor inscrie in formularul cod 23 “Situatia creantelor si datoriilor”
randul 33 si , respectiv , 37 .

Avantajele si dezavantajele leasingului fata de creditare

Avantaje leasing :
? Orice firma de leasing cere drept garantie doar echipamentul care constituie obiectul
contractului.
? Tranzactiile prin leasing se realizeaza mai rapid decat obtinerea creditelor bancare .
? Astfel se esaloneaza costului unui activ imobilizat pe o perioada mai lunga de timp , bunul
putand fi folosit imediat , odata cu semnarea contractului de leasing .
? E mai bine sa se incheie un contract de leasing daca mijlocul fix se uzeaza moral repede .
? Nu exista riscul de nevanzare , costurile de reparatii fiind mai mici .
? Permite accesul la echipamente pentru care nu exista lichiditati in momentul respectiv.
? Profitul se obtine din folosinta , nu din posesie . Cu un contract de leasing o intreprindere
obtine un mijloc fix , isi mareste activele imobilizate de exploatare , iar fondurile si le
foloseste pentru plata salariilor sau pentru efectuarea de investitii in noua productie . Permite
orientarea lichiditatilor disponibile spre acoperirea altor nevoi de capital circulant.
? Nu afecteaza linia de credit la banca .
? Asigura protejarea afacerii de mijloace fixe uzate moral .
Pentru societatea beneficiara , avantajul de baza consta in procurarea bunurilor necesare
dezvoltarii fara a angrena fondurile proprii.
Alt avantaj pe care il ofera leasingul fata de imprumut este acela ca locatorul este mai
avantajat ca un creditor in situatia in care societatea utilizatorului se confrunta cu greutati de
ordin financiar. Daca locatarul nu-si indeplineste obligatiile prevazute in contractul de
leasing , locatorul are dreptul legal de a-si lua inapoi bunul , intrucat , din punct de vedere
legal , el inca este proprietarul acelui bun. Un creditor , chiar si un creditor asigurat , se
confrunta cu cheltuieli suplimentare si intarzieri in procesul de recuperare a bunurilor care au
fost direct sau indirect finantate cu fondurile sale . Intrucat locatorul isi asuma un risc mai
redus decat celelalte surse de finantare , cu cat intreprinderea ce cauta finantare este mai
riscanta , cu atat creste motivatia pentru a incheia un contract de leasing si nu unul de
imprumut. Un alt factor care poate influenta raspunsul la problema leasing versus credit este
pozitia fiscala a firmei .
Exista si posibilitatea ca o intreprindere sa nu doreasca sa aiba in proprietate anumite tipuri de
active imobilizate ca , de exemplu , calculatoare.Aceasta deoarece aceste active se uzeaza
moral foarte repede , iar intreprinderea doreste sa fie la zi cu toate cuceririle tehnicii . Pe de
alta parte , intotdeauna se gasesc societati care sunt dispuse sa cumpere echipament electronic
la mana a doua . Rezulta ca , este profitabil sa iei in leasing un calculator nou pentru cativa ani
, dupa care sa-l inlocuiesti cu un alt calculator din ultima generatie tot prin leasing . La
sfarsitul primului contract de leasing , locatorul ia echipamentul electronic inapoi si il vinde
unui alt client . Astfel , locatarul nu se confrunta cu riscul depasirii morale a activelor sale .

Dezavantaje leasing :
? Nu mareste patrimoniul , intreprinderea va trebui sa inchirieze din nou .
? Daca un contract se incheie pe o perioada mai mare decat garantia bunului , intreprinderea
locatar va trebui sa suporte costurile asociate reparatiilor bunului respectiv .
? De obicei , leasingul este mai scump ca un imprumut .
? In cazul leasingului financiar , cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cad in sarcina
locatarului .
? Locatarul trebuie sa demonstreze ca bunul care a facut obiectul contractului a fost folosit
corect si ca s-au facut cheltuielile cu intretinerea necesare.
? Rezilierea contractului determina plata de daune importante pentru locatar .

? ANGLIA

In contabilitatea britanica norma SSAP 21 emisa in august 1984 este cea care reglementeaza
leasingul si este inspirata din norma americana SFAS 13, introdusa in S.U.A. in 1977

? ROMANIA
1) Exemplu privind contabilizarea operatiilor de leasing operational:
Sa presupunem ca doua societati semneaza la 1 ianuarie N un contract prin care societatea de
leasing ( finantatorul ) pune la dispozitia utilizatorului un utilaj, in valoare de 35 milioane. In
contract se prevede plata unei sume initiale de 10888000 lei si sase rate trimestriale a cate
4502000 lei, rata dobanzii aferenta contractului fiind de 12,4% pe an.
Durata contractului este de 3 ani, iar durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.
Contractul nu contine optiunea de cumparare.

Conform normelor romanesti de leasing operational, intrucat contractul acopera doar 60% din
durata normala de utilizare a utilajului, nu se prevede ca la expirarea contractului de leasing se
transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului si nu este inclusa clauza de
cumparare. Cat despre transferarea riscurilor si beneficiilor aferente dreptului de proprietate
asupra locatarului, conditia este extrem de ambigua si practic se lasa la latitudinea partilor
daca o vor considera indeplinita sau nu.
La inceput trebuie realizat tabelul de amortizare a datoriei, care se prezinta astfel:
-mii lei-
Semestrul Rata Dobanda Principal Sold
0
1
2
3
4
5
6 10.988
4.502
4.502
4.502
4.502
4.502
4.502
1.360
1.165
960
743
510
262 10.988
3.142
3.337
3.542
3.759
3.992
4.240 22.012
18.870
15.533
11.991
8.232
4.240
0
TOTAL 38.000 5.000 33.000

Inregistrarile in contabilitatea locatorului (furnizor): a) achizitionari de imobilizari corporale


ce urmeaza a fi predate in regim de leasing se inregistreaza pe baza facturilor emise de
furnizorii interni.
% = 404 “furnizori de imobilizari”41650000
212 “mijloace fixe” 35000000
4426 “TVA deductibila” 6650000 b) inregistrarea platii initiale si incasarea ei:
411 “clienti” = % 13075720
706 “venituri din redevente, 10988000 locatii de gestiune si chirii”
4427 “TVA colectata” 2087720
5121 “conturi curente la banci” = 411 “clienti” 13075720 c) inregistrarea ratei scadente si
incasarea prin banca:
411 “clienti” = % 5357380
706 “venituri din redevente, 4502000 locatii de gestiune si chirii”
4427 “TVA colectata” 855380
5121 “conturi curente la banci” = 411 “clienti” 5357380

Contul 706 poate fi dezvoltat in analitice astfel:


-706xx “Venituri din redevente reprezentand amortizarea” 3142000
-706xy “Venituri din redevente reprezentand marja de profit” 1360000 d) inregistrarea
amortizarii imobilizarilor corporale achizitionate si predate utilizatorului conform contractelor
de leasing potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare:
Durata normala de functionare a utilajului este de 5 ani, deci 10 semestre.
Rezulta o amortizare / semestru de: 35000000 lei / 10 semestre = 3500000 lei/semestru.
681 “cheltuieli de exploatare = 281 “amortizari privind imobilizarile 3500000 privind
amortizarea imobilizarilor” corporale”

La sfarsitul fiecarui semestru, pe toata durata contractuluide leasing, locatorul va face


inregistrarile de la punctele c) si d) cu sumele corespunzatoare perioadei respective ce pot fi
luate din tabelul de amortizare a datoriei prezentat mai sus.
Daca la sfarsit utilizatorul va dori sa cumpere bunul, locatorul va inregistra veniturile obtinute
din vanzarea activului fix respectiv, cu cota de TVA colectata dupa cum urmeaza:
461 “debitori diversi” = % 17850000
7721 “ venituri din cedarea activelor” 15000000
4427 “TVA colectata” 2850000
5121 “conturi la banci in lei” = 461 “debitori diversi” 17850000 si scoaterea din gestiune a
utilajului vandut astfel:
% = 212 “mijloace fixe” 35000000
281 “amortizari privind 21000000 imobilizarile corporale”
6721 “cheltuieli privind 14000000 activele cedate”

Inregistrarile in contabilitatea locatarului (utilizator) a) inregistrarea si plata sumei initiale:


% = 401 “furnizori” 13075720
612 “cheltuieli din redevente, 10988000 locatiile de gestiune si chirii”
4426 “TVA deductibila” 2087720

401 “furnizori” = 5121 “conturi la banci in lei” 13075720 b) imobilizarile corporale primite
prin operatiuni de leasing se inregistreaza in debitul contului de ordine si evidenta 8036 “
redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate ”. acest cont se crediteaza pe
masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte
valoarea ratelor ramase de rambursat.
Valoarea inscrisa in debitul contului 8036 “ redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii
asimilate ” se compune din:
- valoarea initiala a bunului, reprezentand costul de achizitie la societatile de leasing;
- beneficiul, respectiv marja de profit stabilita intre parti. c) inregistrarea facturii emise de
proprietarul bunurilor (persoana juridica romana), reprezentand ratele de achitat si achitarea ei
prin contul bancar:
% = 401 “furnizori” 5357380
612 “cheltuieli din redevente, 4502000 locatiile de gestiune si chirii”
4426 “TVA deductibila” 855380
401 “furnizori” = 5121 “conturi la banci in lei” 5357380
Contul 612 poate fi dezvoltat in analitice astfel:
-612xx “Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii” 3500000
-612xy “Cheltuieli cu redeventele reprezentand marja locatorului” 1002000 d) inregistrarea
transferului dreptului de proprietate pentru bunurile achizitionate la valoarea reziduala
stabilita prin contract de la o persoana juridica romana, pe baza contractului de vanzare-
cumoparare si a facturii:
% = 404 “furnizori de imobilizari” 17850000
212 “mijloace fixe” 15000000
4426 “TVA deductibila” 2850000

404 “furnizori de imobilizari” = 5121 “conturi la banci in lei” 17850000


In cazul in care societatea de leasing este persoana juridica straina cu sediul in strainatate,
inregistrarile in contabilitatea utilizatorului trebuie sa evidentieze separat plata TVA-ului
aferent fiecarei rate, a impozitului pe redevente datorat de aceasta si, daca, la sfarsitul
contractului, se opteaza pentru achizitionarea bunului luat in leasing, a taxelor vamale
aferente si, eventual, a accizelor.
Inregistrarea facturii emise de catre proprietarul bunurilor (persoana juridica straina),
reprezentand ratele de achitat:

612 “cheltuieli din redevente, = 401 “furnizori” locatiile de gestiune si chiriile”

4426 “TVA deductibila” = 5121 “conturi la banci in lei” sau inregistrarea TVA datorate:
4428 “TVA neexigibila” = 446 “alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”
Inregistrarea impozitului pe redevente datorat de societ5atea de leasing persoana juridic
straina cu sediul in strainatate se realizeaza in conformitae cu prevederile din conventiile
pentru evitare dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state, dar este achitat de
beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva:
401 “furnizori” = 446 “alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” si, respectiv:
446 “alte impozite, taxe = 5121 “contueri la banci in lei” si varsaminte asimilate”

2) Exemplu privind contabilizarea operatiilor de leasing financiar intern:


Sa presupunem ca un utilaj in valoare de 10 milioane lei, cu o durata normala de utilizare de
20 de ani, face obiectul unui contract de leasing pe o perioada de 10 ani. In contract este
prevazut plata unei rate anuale de 1,5 milioane si exista clauza privind optiunea de cumparare
pretul de optiune fiind de 50000 lei.
Rata dobanzii aferenta contractului este de 8,14% pe an.
Este clar ca avem un contract de leasing financiar, intrucat valoarea reziduala este extrem de
mica. Conform legislatiei romanesti, pentru ca un contract sa fie leasing financiar trebuie ca
utilizatorul; sa poata opta pentru cumaprarea bunului, iar pretul de cumparare sa reprezinte cel
mult 50% din valoarea de piata pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata.
Primul pas il constituie intocmirea tabloului de amortizare a contractului de leasing:
-mii lei-
Semestrul Rata anuala Dobanda Diminuarea principalului Sold
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
814
759
698
633
562
486
403
314
218
113
686
741
802
867
938
1.014
1.097
1.186
1.282
1.387 10.000
9.314
8.573
7.771
6.904
5.966
4.952
3.855
2.669
1.387
0
TOTAL 15.000 5.000 10.000

Inregistrarile in contabilitatea locatorului: a) predarea catre beneficiar la costul de achizitie:


2672 “ imprumuturi acordate = 212 “mijloace fixe” 10000000 pe termen lung”
2678 “dobanzi aferente = 472 “venituri inregistrate in avans” 5000000 creantelor imobilizate”
Concomitent se debiteaza contul extra bilantier 8038 “ alte valori in afara bilantului”, cont
analitic “bunuri predate in leasing financiar”. Acest cont se crediteaza pe masura facturarii
ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor
ramase de incasat.
Debit cont 8038 “ alte valori in afara bilantului” 15000000
Analitic “bunuri predate in leasing financiar” b) emiterea facturilor reprezentand ratele de
incasat potrivit contractului si inregistrarea acestora in contabilitate, impreuna cu incasarea
prin contul bancar:
411 “clienti” = % 1785000
706 “ venituri din redevente, 686000 locatii de gestiune si chirii”
2678 “dobanzi aferente 814000 creantelor imobilizate”
4427 “TVA colectata” 285000
5121 “conturi la banci in lei” = 411 “clienti” 1785000 c) recunoasterea veniturilor din dobanzi
aferente perioadei:
472 “venituri inregistrate = 706 “ venituri din redevente, 814000 in avans” locatii de gestiune
si chirii” d) credit cont 8038 “ alte valori in afara bilantului” 15000000
Analitic “bunuri predate in leasing financiar” este) inregistrarea diminuarii cerantei,
inregistrate in debitul contului 2672 “imprumuturi acordate pe termen lung”, cu cota parte din
veniturile facturate si inregistrate in creditul contului 706 “venituri din redevente, locatii de
gestiune si chirii”
658 “alte cheltuieli din =2672 “imprumuturi acordate 686000 exploatare” pe termen lung”
La sfarsitul fiecarui an, pe toata durata contractului de leasing, locatorul va face inregistrarile
de la punctele b), c), d) si e) cu sumele corespunzatoare perioadei respective ce fac obiectul
tabelului de amortizare a datoriei prezentat anterior.

f) la expirarea contractului de leasing, odata cu facturarea ultimei rate se consemneaza si


transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vanzare-cumparare
461 “debitori diversi” = % 59500
7721 “venituri din cedarea activelor” 50000
4427 “TVA colectata” 9500
5121 “conturi la banci in lei” = 461 “debitori diversi” 59500 inregistrarile in contabilitatea
locatarului: a) inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform
prevederilor din contractele incheiate intre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzilor
aferente:
212 “mijloace fixe” = 167 “alte imprumuturi si datorii 10050000 asimilate”
471 “cheltuieli inregistrate in = 1687 “dobanzi aferente altor 5000000 avans” imprumuturi si
datorii asimilate”
Si debit cont 8036 “redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” cu valoarea
imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobanda.
- debit cont 8036 “redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate” 15000000 b)
amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing se face
potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare.
Inregistrarea in contabilitatea utilizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite in
cazul contractelor de leasing financiar. Amortrizarea anuala = 10000000 lei / 20 ani=500000
lei/an.
681 “cheltuieli de exploatare =281 “amortizari privind imobilizarile 500000 privind
amortizarea imobilizarilor” corporale” c) inregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe baza
facturilor emise de proprietarul bunurilor:
% = 404 “furnizori de imobilizari” 1785000
167 “alte imprumuturi si datorii 686000 asimilate”
1687 “dobanzi aferente altor 814000 imprumuturi si datorii asimilate”
4426 “TVA deductibila” 285000 si, concomitent:
666 “cheltuieli privind dobanzile”= 471 “cheltuieli inregistrate in avans” 814000
404 “furnizori de imobilizari” = 5121 “conturi la banci in lei” 1785000
-credit cont 8036 cont 8036 “redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”
1500000 d) la expirarea contractului, odata cu achitarea ultimei rate si a pretului de optiune se
consemneaza si transferul dreptului de proprietate, dupa cum urmeaza:
% = 404 “furnizori de imobilizari” 59500
167 “alte imprumuturi si datorii 50000 asimilate”
4426 “TVA deductibila” 9500

404 “furnizori de imobilizari” = 5121 “conturi la banci in lei” 59500

Leasingul va trece pe operational


 Recomanda pe E-mail
 Tipareste

 Y!Messenger
 Facebook
 Twitter
 Share

Pe piata din Romania firmele specializate practica doua tipuri de leasing: financiar si
operational. Cea de-a doua categorie seamana intr-o anumita masura cu inchirierea
contractantul angajandu-se ca dupa o perioada de timp sa returneze bunul societatii de
leasing De luni, leasingul financiar va fi inclus in categoria creditului de consum
"beneficiind" de rigorile BNR.

Pragul maxim de indatorare a clientilor societatilor de leasing este astfel stabilit la 40%
Pentru ca banca centrala reglementeaza doar activitatile de leasing financiar, societatile vizate
vor dezvolta segmentul leasingului operational, pentru a evita normele impuse de banca
centrala
Normele Bancii Centrale si integrarea in Uniunea Europeana vor constitui impulsuri
importante pentru leasingul operational. In viziunea reprezentantilor companiilor specializate,
trendul ascendent al leasingului operational in detrimentul celui financiar se va mentine si in
perioada urmatoare. "In contextul dezvoltarii leasingului la nivel european, va fi incurajat
leasingul operational, care va avea o proportie tot mai mare", a declarat ieri presedintele
Asociatiei de Leasing si Servicii Financiare Nebancare, Septimiu Postelnicu.
Cealalta asociatie reprezentantiva existenta pe piata romaneasca a leasingului are o opinie
asemanatoare, cu o motivatie insa diferita. In structura contractelor incheiate de membrii
Asociatiei Societatilor de Leasing din Romania, leasingul operational a crescut ca pondere
dupa primele sase luni ale anului, de la 3% la 5,08%. "Apreciem ca acest fenomen s-a datorat
aparitiei Ordonantei 28/2005, Legea Institutiilor Financiare Nebancare, care a determinat o
serie de societati sa se orienteze catre leasingul operational in detrimentul celui financiar. Este
posibil ca aceasta tendinta sa se manifeste si in perioada care urmeaza", explica un comunicat
al ASLR. Normele Bancii Nationale privind capitalul minim si modalitatile de functionare a
IFN aduc atingere doar operatiunilor de leasing financiar, leasingul operational ramanand
astfel intr-o zona nereglementata. Tocmai pentru a evita confuziile intre cele doua tipuri de
finantare, Ministerul Finantelor a modificat definitiile prin noul Cod Fiscal ce va intra in
vigoare la 1 ianuarie 2007.

BNR leaga leasingul financiar de creditul de consum

Incepand de saptamana viitoare, conditiile pentru creditarea populatiei devin mai restrictive.
banca centrala a modificat si completat Norma 10/2005 privind limitarea riscului de credit la
creditele destinate persoanelor fizice, noile prevederi, stabilite prin Norma BNR 20/2006,
urmand sa intre in vigoare in termen de o luna de la publicarea in Monitorul Oficial, respectiv
de luni. Una dintre modificarile aduse de normativa BNR prevede ca leasingul financiar va fi
inclus in categoria creditelor de consum si imobiliare.
Astfel, societatile de leasing se vor supune regulilor impuse bancilor. Printre ele, pragul
maxim de indatorare este stabilit la 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului. Norma
BNR mentioneaza ca aceste reguli se aplica si in cazul institutiilor financiare nebancare
romane sau sucursale ale celor straine, inscrise in Registrul general tinut de BNR. "La
evaluarea bonitatii solicitantului se va avea in vedere ca angajamentele totale de plata lunare,
ale solicitantului si ale familiei acestuia, respectiv principalul, dobanda si orice alte costuri
decurgand din contractul de credit, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a carui acordare
se solicita, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz,
ale familiei acestuia", stabileste norma publicata la 22 septembrie.

Piata de 2,5 miliarde pana la sfarsitul anului

In continuare dominata de sectorul auto, piata leasingului din Romania a inregistrat in primul
semestru al anului o valoare totala de 1,37 miliarde euro. La nivelul contractelor incheiate de
firmele membre ale Asociatiei de Leasing si Servicii Financiare Nebancare, se remarca o
dublare a valorii totale a contractelor incheiate. Astfel, membrii ALB au incheiat contracte in
valoare totala de 810 milioane euro, potrivit unui comunicat al institutiei. Afacerile firmelor
de leasing afiliate la ASLR au avansat, in primele sase luni, cu 19,6% fata de aceeasi perioada
a anului trecut. Volumul contractelor a atins astfel 743,9 milioane euro. Valoarea bunurilor
finantate in sistem leasing a crescut cu 20% - pana la 618,77 milioane euro. Conform
estimarilor, pana la sfarsitul anului, piata ar putea ajunge la 2,5 miliarde euro, cu 300 milioane
euro mai mult decat valoarea inregistrata la finalul anului 2005. La nivelul intregii piete,
sectorul auto detine cea mai mare pondere - 75,9% - acest segment fiind urmat de
echipamentele industriale - 19,4% - si domeniul imobiliar - 4,7%.

Leasing financiar vs. leasing operational

Leasingul financiar prevede transferul catre utilizator al dreptului de proprietate asupra


bunului ce face obiectul contractului, la momentul expirarii contractului, cand utilizatorul are
optiunea de a cumpara bunul. Spre deosebire de leasingul financiar, leasingul operational
presupune, in adevaratul sens al cuvantului, folosirea bunului finantat pe o perioada limitata
de timp, fara asumarea unor riscuri si beneficii aferente proprietarului, in general, pentru
rezolvarea punctuala a unor activitati specifice.
Astfel, utilizatorul este practic decis, inca de la semnarea contractului, asupra returnarii
bunului finantat la finele perioadei de leasing, urmand ca locatorul sa preia riscul de realizare
a valorii ramase neamortizate la finele contractului.

Cum stabilim daca un leasing este financiar sau operational conform


IAS ?

Data 27 April 2010

O cale usoara de a stabili daca un leasing este operational sau financiar este urmatoarea
succesiune:

1. La sfarsitul contractului este transferata proprietatea asupra bunului locatarului ?

1.1 da , atunci avem leasing financiar;

1.2 nu-> treci la 2

2. Contine contractul o optiune de cumparare la o valoarea reziduala a bunului ?

2.1 da, atunci avem leasing financiar;

2.2 nu, treci la 3

3. Durata contractului acopera cea mai mare parte din durata de viata a bunului ?

3.1 da, atunci avem leasing financiar


3.2 nu, treci la 4

4. Valoarea actualizata a platilor minime de leasing este mai mare decat valoarea de piata a
bunului ?

4.1 da, atunci leasingul este financiar

4.2 nu, atunci leasingul este operational

IAS17

Situatii in care un leasing este tratat ca si leasing financiar:

a) Leasingul transfera la sfarsitul contractului toate riscurile si beneficiile aferente bunului,


catre locatar;

b) Locatarul are optiunea de achizitiona bunul la un pret considerat suficient de mic astfel ca,
la inceputul contractului este aproape sigur ca se va produce achizitia;

c) Termenul de leasing acopera marea majoritate a duratei de viata a bunului;

d) La inceputul contractului, valoarea prezenta a platilor minine de leasing acopera aproape in


totalitate valoarea de piata a activului;

e) Bunul inchiriat este de o natura speciala, astfel ca doar locatarul il poate utiliza fara
modificari majore.

f) Locatarul are posibilitatea ca dupa expirarea termenului intial, sa continue leasingul pentru
o chirie substantial mai mica decat chiria pietei;

g) Daca locatarul inceteaza leasingul toate cheltuielile locatorului aferente acestui fapt sunt
suportate de locatar;
Leasing Financiar versus Leasing
Operational - analiza FinZoom.ro
In 2007, bancile si societatile de leasing se pregatesc pentru un boom al cererilor de finantare
a vehiculelor, utilajelor folosite in constructii, a echipamentelor industriale si agricole. Se
estimeaza o crestere

de 50% a pietei vanzarilor de echipamente tehnologice, insa exista premise pentru dublarea
acestora. Astfel ca, sectoare de activitate considerate pana in prezent "de nisa" au devenit o
tinta importanta pentru institutiile bancare si financiare. Astfel, solutia de finantare vine din
partea leasingului, fie el financiar fie operational.

Leasingul operational ofera o sansa reala IMM-urilor si marilor companii de a deveni


competitive
pe piata bunurilor din Uniunea Europeana, prin achizitia de echipamente performante si
economice. Leasingul financiar sporeste sansa utilizatorului bunului de a-l achzitiona la
sfarsitul contractului de leasing datorita valorii de achizitie
scazute, subliniaza specialistii www.FinZoom.ro.

Leasingul operational: ratele lunare sunt compuse din amortizare si beneficiu; bunurile ce fac
obiectul contractului de leasing se inregistreaza ca mijloace fixe in contabilitatea firmei de
leasing; la finele contractului de leasing, utilizatorul este obligat sa inapoieze bunul; avansul
nu este obligatoriu.

Avantaje: recomandat companiilor cu o flota bogata in echipamente, pentru ca inlatura o mare


parte din riscurile si nesiguranta gestionarii acesteia; posibilitatea ca managerii sa se
concentreze mai mult pe obiectul principal de activitate al firmei, sa cunoasca cu exactitate
cash-flow-ul si a gradului de performanta financiara (chiria
fixa lunara prestabilita), scaderea birocratiei si a incarcarii departamentelor de contabilitate;
metoda de finantare
a utilizarii unui bun pe o durata determinate; intreaga rata lunara este deductibila integral de
catre utilizator; flexibilitate
sporita;

Leasingul financiar: ratele lunare sunt compuse din principal si dobanda, la care se aplica
TVA-ul; se pot deduce cheltuielile cu: dobanda, amortizarea si diferentele rezultate din cursul
valutar; bunurile ce fac obiectul contractului de leasingse inregistreaza ca mijloace fixe in
contabilitatea utilizatorului; la finele contractului de leasing, utilizatorul are posibilitatea de a
alege intre a returna bunul, a-l achizitiona sau a prelungi contractl de leasing
; riscurile si beneficiile utilizarii bunului trec in grija utilizatorului; avansul este obligatoriu.

Avantaje: recomandat companiilor mici; metoda de finantare a achizitiei unui bun de catre
firmele mici dar si de catre persoanele fizice in conditii de maxima operativitate si a
avantajului valorii reziduale; vama, inmatricularea, asigurarea se realizeaza de catre firma de
leasing; utilizarea avantajului valorii reziduale are ca efect diminuarea ratelor lunare.
Documente necesare persoane fizice: formular de prezentare completat si semnat in original;
copie carte de identitate semnat pentru conformitate; copie permis de conducere/pasaport
semnat pentru conformitate; copie
carte de munca vizata pentru conformitate de catre angajator; adeverinta de salariat (din care
sa reiasa salariul net si durata contractului de munca); dovada veniturilor suplimentare (daca
este cazul).

Documente necesare persoanelor juridice: formular de prezentare completat, semnat si


stampilat in original; copie Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului; copie Act
Constitutiv/Statut + Contract; imputernicire pe numele persoanei ce va reprezenta firma; copie
specimen de semnatura din partea bancii unde este deschis contul; copii dupa Bilantul
Contabil
, Contul de Profit
si Pierdere, Raport
de Gestiune, vizate de Administratia Financiara; ultima balanta de verificare semnata si
stampilata.

Daca sunteti fie persoana fizica si va hotarati pentru un leasing financiar


, fie persoana juridica si va trebui sa hotarati intre a utiliza leasingul financiar sau cel
operational, tineti cont totusi de sfatul www.FinZoom.ro: prospectati piata
leasingului cu rabdare, colectati informatii complete de la cat mai multe companii de leasing,
comparati ofertele, pentru a lua cea mai buna decizie.

FinZoom va poate ajuta in acest sens prin punerea la dispozitia dumneavoastra gratuit a
sectiunii Credit & Leasing Auto
. Prin completarea criteriile de cautare cu informatii proprii, va fi afisat un tabel comparativ in
functie de DAE (Dobanda Anuala Efectiva – costul
real al unui leasing). Pe www.FinZoom.ro se pot consulta detaliile fiecarei oferte de leasing
prin accesarea paginii Detalii, compararea concomitenta a 3 oferte le leasing si vizualizarea
scadentarului.

S-ar putea să vă placă și