Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic Independenta Avizat,

Prof. Leu Carmen

Disciplina: Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor Nr.ore sapt:3

Anul I A doua sansa Nr. total ore:60

PLANIFICARE ANUALA

2013-2014

NR.crt Unitate de invatate Competente specifice Continuturi NR . Sapt Observatii


ore
1. Vreau calculatorul 1.Utilizarea calculatorului in diferite 1.arhitectura calculatorului 6 S1,S2
meu medii informatice de lucru 2.Ergonomia postului de lucru 5 S3,S4
3.Evaluare 1 S4
2. Cum gandeste 1.Utilizarea calculatorului in diferite 1.Sisteme de operare 3 S5
calculatorul ? medii informatice de lucru (desktop,ferestre,fisier,director)
3. Internetul-sursa mea 2.Dezvoltarea deprinderilor digitale 1.Noţiuni elementare despre Internet: 3 S6
de informatii pentru preluarea informaţiilor şi concept,facilitati.Aplicatie de navigare pe
comunicare web(browser):bara de adrese,butoane de
navigare
2. Motoare de căutare:concept,functionalitate. 3 S7
Cautare elementara de date folosind motoarele de
cautare. Descarcare date de pe Internet.
3. Siguranţa pe net 3 S8
4.-Aplicatii practice- 2 S9
5.EVALUARE 1
4. Invat sa editez un 3.Formarea abilităţilor de prelucrare şi 1. Lansare aplicatie, elemente de 3 S10
document interpretare a datelor şi informaţiilor interfata,creare,deschidere si salvare document,
inchidere aplicatie.
Initializare pagina de lucru.
2. Selectare text-cuvant,bloc de 3 S11
text,paragraf,document intreg.Comenzi pentru
copiere, mutare,stergere.Editare text Comanda
Anulare (Undo)
3. Formatare text. Formatare paragrafe. 3 S12
Tabulatori.Utilizare si setare. Marcatori.Utilizare
comenzi pentru cautare si inlocuire. Inserare 3 S13
automata data si ora sistem, inserare obiecte.
4. Inserare imagini 2
5. EVALUARE 1 S14
5. Calculez mai usor 3. Formarea abilitatilor de prelucrare 1. Editarea si formatarea unei foi de lucru 3 S15
si interpretare a datelor si 2. Formule simple de calcul. 2 S16
informatiilor 3. Diagrame 1
6. Construiesc o baza de 3. Formarea abilitatilor de prelucrare 1. Crearea unei baza de date 2 S17
date si interpretare a datelor si 2. Interogarea bazei de date (sortarea si filtrarea) 3 S18
informatiilor 3. EVALUAREA 1
7. Magic Point Power 4.Exersarea deprinderilor 1. Crearea unei prezentari 2 S19
tehnologice de a prezenta şi 2. Design-ul unei prezentari 1
comunica informaţiile 3. Animatii intr-o prezentare 2 S20
4. Proiect 1

S-ar putea să vă placă și