Sunteți pe pagina 1din 3

Internal

Raport exercitiu interventie stins incendiu


Incheiat astazi 12.12.2013

a) Obiectivele şi scopul exerciţiului


Subsemnatii: Nitulescu Adrian -director si Boianschi Florica-
Serviciu extern prin contract,am procedat la simularea unui
incendiu constand in interventia la stingerea incendiului datorat
unui scurt circuit la tabloul electric.
b) Menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în
aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în
caz de incendiu;
Personalul prezent in sectie : 5 salariati 
S-a actionat astfel:
- in momentul cand s-a simtit mirosul specific lucratorul a alarmat
prin viu grai restul salariatilor si a intervenit la focar cu
stingatoarele tip P 6 din dotare,reusind stingerea incendiului cu
forte proprii.
- directorul a ordonat incetarea lucrului si interventia la stingerea
incendiului cu mai multe stingatoare deodata.A alarmat ISU la tel
112 si a alertat vecinatatile (agenti economici)
- alti lucratori au evacuat bunurile periclitate din vecinatatea
tabloului electric.
c) Indeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a timpilor
operativi de intervenţie;
Estimarea timpilor operativi de interventie a personalului :
- alarmare 5 sec.
- deplasare 30 sec.
- intrare in actiune 1 minut
- incepere a interventiei 1 min.35 sec.
In cazul interventiei cu formatii specializate ale ISU pentru stins
incendiu timpii
operativi de interventie sunt:
- alarmare 15 sec.
- alarmare 3 min.
- deplasare 10 min.
- intrare in actiune 5 min.
Internal

- inceperea interventiei 18 min.15 sec.


d) Menţiuni privind alarmarea (alertarea) personalului:
- personalul din incinta a fost alarmat in 10 secunde prin viu
grai,neexistand alt dispozitiv de alarmare,incinta fiin mica si
tabloul electric este amplasat in sectia de productie;
e)Aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva in-
cendiilor:
- stingatoarele din dotare au fost in stare de functionare;

-2-
f) Desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi
materialelor 
periculoase:
- nu s-au evacuat salariatii,ei participand la stingere
- au fost evacuati sacii cu polietilena si rolele cu folie din
vecinatatea tabloului  electric 
g) Propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii
respective:
- conştientizarea de către salariati a riscurilor la care se pot
expune în cazul incen-diilor si exploziilor 
- prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
- cunoaşterea şi exersarea modului de comportare în cazul
producerii unui incen-
diu,explozie
- mentinerea instalatiilor,echipamentelor si dispozitivelor de lucru
în limitele nor-male de functionare,respectand procedurile si
parametrii de exploatare.
- realizarea aplicatiilor de stins incendii in ipoteze functie de
factorii de risc incen-diu in cladire, cutremur urmat de incendiu,
arson,pentru ca salariatii sa capete cunostin-tele si aptitudiinile
necesare.
Internal

PERSONAL PARTICIPANT SEMNATURI

S-ar putea să vă placă și