Sunteți pe pagina 1din 2

Demers didactic centrat pe competențele cheie

Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română


Profesor: Trincă Ileana
Clasa: a VI-a
Unitatea tematică: ”În familie, acasă”
Subiectul: ,,Tipuri de texte. Textul multimodal -banda desenată”
Tipul lecţiei:  lecție recapitulativă
1. Competențe de comunicare în limba maternă:
Pentru a face lecţia mai interesantă am încercat să dezvolt cât mai multe dintre competenţele
cheie europene astfel:
a) organizați în cinci grupe, elevii urmăresc un material – primele 5 pagini ale romanului
”Cartoon” de Doug Ten Napll;
b) prima grupă va realiza o prezentare a mesajului verbal;
c) a doua echipă va realiza o prezentare a mesajului imaginilor;
d) a treia grupă va preciza semnificația elementelor non- și paraverbale de limbaj;
e) a patra grupă indică imaginile artistice prezente în text;
f) a cincea grupă prezintă ”anatomia” benzii desenate.
2. Competențe de comunicare în limbi străine:
Elevii citesc bulele (mesajul lingvistic) în limba engleză, încercând o explicare a adaptării
traducerii.
3. Competențe matematice și compețente de bază în științe și tehnologii:
Elevii inventariază părtile de vorbire flexibile, stabilind care dintre ele predomină.
4.  Competențe  digitale
Elevii caută pe internet, având ca resursă materială tabletele din școală, informații despre carton,
materialul la care face referie cartea, despre stările emoționale, sentimentele, trăirile copilului, și
prezintă informațiile găsite.
5.  Competența de - A învăța să înveți
Elevii vor achiziționa și procesa noi cunoștințe, vor învăța să extragă și să utilizeze eficient
informațiile din textul citit pentru a formula mesajul textului.
Elevii învață să utilizeze mijloacele didactice moderne pentru a căuta informații noi și învată să
aplice noile cunoștințe în viața de zi cu zi.
6. Competențe sociale și civice:
Elevii lucrează în echipă interacționând, participând activ și colaborând.
7. Competențe - Spirit de inițiativă și antreprenoriat
Elevii vor lucra în echipe pentru a realiza un poster cu tema ”Cadoul preferat”.
8.Competențe - Sensibilizare și exprimare culturală
 Elevii vor urmări, sub îndrumarea profesorului, un film documentar  despre emoțiile trăite și
afișarea acestora.
 Elevii vor realiza o expoziție cu desene: ”Trăirile mele și romanele lecturate”.
  Bibliografie:
1.      Suport de curs CRED, Modulul I:
Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări necesare
M 1.1. Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educație și formare europene la
societatea cunoașterii;
2.      Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a VI-a,
București, 2017.