Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 28 octombrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00


raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la
deputaților Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de
construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova
nr. 266 din 05.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind
dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.)
nr. 410 din 01.10.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10)
nr. 281 din 14.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1553/1998 cu privire la
deputaților asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de
călători (art.1, 6)
nr. 187 din 18.08.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic,
comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord
nr. 288 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19 octombrie 2007
deputaților privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali (art.33, 341)
nr. 227 din 08.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, D.Istratii, V.Jacot, S.Lazarencu, M.Radu,
V.Spînu, A.Băluțel
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
7 Proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de
deputaților importanță pentru securitatea statului
nr. 302 din 26.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Roșca, D.Gherman, A.Mija, Ig.Grosu,
M.Popșoi, R.Marian, L.Nicolaescu-Onofrei, S.Lazarencu,
L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
8 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European
pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane
sau Degradante
nr. 305 din 27.10.2021
Inițiatori - deputații D.Gherman, I.Groza
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9 Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat
în Parlament
nr. 300 din 25.10.2021
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
10 INTERPELĂRI