Sunteți pe pagina 1din 2

GETO-DACII ȘI CONTACTELE CU LUMEA MEDITERANEANĂ

ROMANITATE-ETNOGENEZĂ

CLASA A 8-a

SUBIECTUL I: Alegeţi varianta corectă din enunţurile de mai jos:


1. Afirmaţia că „geţii sunt cel mai numeros neam din lume, după cel ail inzilor”, a
aparţinut lui:
a. Herodot b.Strabon c.Dio Cassius d. Apollodor din Damasc

2.Grecii îi numeau pe locuitorii Dobrogei şi Munteniei:


a. daci b.latini c.greci d. sabini
3. Prima menţiune a etnonimului de „daci” a aparţinut lui:
a. Ptolemeu b.Herodot c.Pompei d.Caesar
4. Aristocraţia militară a geto-dacilor era formată din:
a. comatti b.copilatti c. tarabostes d. illiri
5. Religia geto-dacilor a avut un caracter:
a. monoteist b.ateu c. budist d.politeist
6. Ocupaţia de bază a geto-dacilor era:
a. agricultura b.industria c.metalurgia d. păstoritul
7. Primul mare rege geto-dac a fost:
a. Decebal b.Deceneu c. Scoryllo d. Burebista
8. Între sec. VIII-VII Î.Hr., au fost întemeiate colonii pe ţărmul apusean al Mării Negre,
de către:
a. romani b.greci c.celţi d. maghiari
9. Pacea prin care regatul dac a devenit regat clientelar Romei, s-a încheiat în anul:
a. 89 b.101 c. 88 d.102
10. Capitala statului dac în timpul lui Traian era la:
a. Sarmizegetusa b. Drobeta c.Apulum d. Ulpia Traiana Sarmizegetusa

SUBIECTUL II:
Prezentaţi societatea geto-dacă, în domeniile social, religios şi artă

SUBIECTUL III: Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


„De cînd s-a anunţat că Decebal în mai multe privinţe nu respectă tratatul, ci îşi
pregăteşte arme, primeşte fugari, reface întăriturile, trimite soli la vecini.....Senatul
decretă că Decebal este din nou vrăjmaş iar Traian însuşi, fără să lase conducerea altor
generali, porni din nou război împotriva acestuia.”
Cerinţe:
1. Transcrieţi din text informaţia care se referă la o acţiune diplomatică a lui Decebal
2. Precizaţi secolul la care face referire textul
3. Selectaţi din text două informaţii aflate în relaţie cauză-efect.
4. Prezentaţi factorii care au favorizat integrarea Daciei în lumea romană
SUBIECTUL IV:
1. Definiţi următorii termeni: romanizare, etnogeneză, veterani, colonişti
2. Utilizaţi fiecare termen în cadrul unei propoziţii/ fraze referitoare la un fapt
din istoria românilor
SUBIECTUL V:
Completaţi enunţurile de mai jos cu informaţia corespunzătoare:
1. Primul război dintre dacii conduşi de Decebal şi romanii conduşi de Traian s-a
desfăşurat între anii ......... ..............
2. „Edictul de la Milan” a fost emis de împăratul ...................... ........... .............
3. Burebista a domnit în secolul ...........
4. Structura gramaticală a limbii române este de origine ....................
5. Zeul suprem al geto-dacilor a fost ......................
6. Retragerea aureliană s-a desfăşurat în sec. ..............
7. Provincia romană Dacia era administrată de
un ............... ................... ..... ......................
8. Marc Aureliu a împărţit Dacia în Dacia .................., Dacia Malvensis şi
Dacia .......................
9. Viaţa religioasă în provincia romană Dacia a cunoscut două
fenomene: ................ ....................(adorarea unor zeităţi dacice sub nume romane)
şi ......................... ................
10. Împăratul roman care a transformat Dacia în provincie romană a
fost ......................

S-ar putea să vă placă și