Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele..........

Clasa a VIII-a ………..

TEST DE EVALUARE
ROMANITATEA ORIENTALĂ ÎN MILENIUL MARILOR MIGRAȚII

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din enunţurile de mai jos:
1. Edictul de la Milan prin care se acordă libertate de cult creştinilor a fost dat de către:
a) Diocleţian b) Teodosius I c) Constantin cel Mare
2. Procesul de formare a poporului român şi limbii române poartă denumirea de :
a) etnogeneză b) romanizare c) romanitate orientală
3. Tezaurul numit ,,Cloşca cu puii de aur“ descoperit la Pietroasele a aparţinut:
a) slavilor b)goţilor c) hunilor
4. Limba vorbită de majoritatea populaţiei din Dacia şi Moesia până în secolul al VI-lea a fost:
a) limba latină b) limba slavonă c) latina populară
10 p
II. Subliniaţi din popoarele migratoare enunţate mai jos doar pe cele de origine germanică:
goţi, huni, avari, gepizi, cumani, pecenegi, slavi
5p
III. Completează fiecare spaţiu liber din textul de mai jos cu termenul corespunzător din lista
dată:
Cucerirea Daciei de către romani şi transformarea acesteia în...................................... a
însemnat începutul procesului de formare a limbii..........................şi a ........................... Însuşirea
de către geto-daci a modului de viaţă roman şi a limbii latine a fost un fenomen cultural
cunoscut sub numele de ............................. Geto- dacii au început să se închine la zeităţi romane
asemănătoare celor autohtone, fenomen cultural cunoscut sub numele de .........................
religios.. Treptat, şi în această parte a Imperiului roman s-a răspândit religia........................ .
Lista termenilor: popor român, romanizare, provincie romană, sincretism, creştinism, român.
Notă: termenii de mai sus nu sunt prezentaţi în forma gramaticală impusă în text.
15p
IV. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: Unde, Când, Cum s-a format poporul român şi
limba română? 30p

V. Citiţi cu atenţie următorul text:


,,O dată cu ordinul de evacuare a Daciei, toţi soldaţii şi funcţionarii, oameni de afaceri au
plecat. Şi o dată cu aceasta oraşele muriră. Dar tăranii pe petecul lor de pământ au rămas. Ei
erau, după 150 de ani de cucerire, foarte numeroşi alături de dacii liberi ce fuseseră colonizaţi în
Dacia romană şi de dacii locali.”
V. Pârvan, ,,Începuturile vieţii romane la gurile Dunării”
Pornind de la text răspundeţi la următoarele întrebări::
1. Când s-a instaurat stăpânirea romană în Dacia? 5p
2. Când şi din ordinul cui a avut loc retragerea la care face referire textul? 10p
3. Ce a însemnat această retragere? 5p
4. Precizaţi două consecinţe ale retragerii la care face referire textul. 10p

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și