Sunteți pe pagina 1din 3

VB nr.

______
_____________________

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art. 73 al Constituției Republicii Moldova și în conformitate cu


prevederile art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, cu titlu de inițiativă
legislativă, proiectul de Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în
Parlament.

Anexă: proiect de Hotărîre.

Vasile BOLEA
Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2073, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
proiect

HOTĂRÎRE
privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament

În temeiul art. 69 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și art. 2 alin. (7)
din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament,

Parlamentul adoptă prezenta Hotărîre.

Art. 1. – Se constată încetarea calității de deputat în Parlament a domnului Igor


DODON, în legătură cererea de demisie.
Art. 2. – Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament care aparține
Fracțiunii Parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.
Art. 3. – Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
NOTĂ INFORMATIVĂ
La proiectul de Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în
Parlament

Prezentul Proiect de Hotărâre a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, fiind


înaintat în legătură cu încetarea calității de deputat în Parlament a domnului Igor
DODON survenită urmare a cererii de demisie. În acest sens, în conformitate cu Legea
nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art. 2 alin. (7), vacanța mandatului
de deputat intervine în cazul prezentării cererii de demisie a deputatului în Parlament.
Prin urmare, în virtutea legislației în vigoare, intervine necesitatea declarării vacanței
unui mandat de deputat care aparține Fracțiunii Parlamentare a Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor.